Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Arkusz kalkulacyjny Excel część 2 © Jacek Śmietański, Kraków 2005-2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Arkusz kalkulacyjny Excel część 2 © Jacek Śmietański, Kraków 2005-2008."— Zapis prezentacji:

1 Arkusz kalkulacyjny Excel część 2 © Jacek Śmietański, Kraków

2 Wykres - typ Aby wygenerować wykres, wybierz z menu: Wstaw/Wykres
lub kliknij na pasku narzędzi

3 Wykres - źródło danych

4 Wykres - opcje

5 Wykres - położenie

6 Modyfikacja wykresu Zmiany w istniejącym wykresie:
klikamy prawym klawiszem myszy w obszarze wykresu.

7 Zadanie 1 Wykres punktowy Na podstawie danych zebranych w tabeli na 8 stronie skryptu utwórz wykres przedstawiający zmiany stężenia leku we krwi szczurów. Tabelkę oczywiście należy przepisać. Dla tego typu zależności najlepszy jest wykres punktowy (dlaczego?). Obie serie danych (samce, samice) umieść na jednym wykresie. Spróbuj dla tych samych danych wykonać wykres liniowy. Czy dostrzegasz różnicę?

8 Zadanie 2 Wykres słupkowy Uzupełnij tabelkę w pliku Ogony.xls i wstaw wykres porównujący średnią długość ogona podanych zwierząt. Na wykresie nie powinno być informacji o minimum czy maksimum – tylko średnia. Zwróć także uwagę na opisy i etykiety danych przy osiach - samotna liczba 1 nie stanowi żadnej informacji, jest więc zbędna (dlaczego się pojawia? jak ją usunąć?).

9 Zadanie 3 Wykres kołowy Narysuj wykres przedstawiający procentowy udział mas poszczególnych atomów w cząsteczce ATP. Przeczytaj uważnie temat zadania. Tabelka z zadania Masy Cząsteczkowe może tu nie pomóc. Czy jest konieczne obliczanie wartości procentowych? Co zrobić, żeby wyświetliły się na wykresie?

10 Linia trendu (regresji)
Aby dodać linię trendu kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolnym punkcie danych wykresu.

11 Linia trendu (regresji)

12 Zadanie 4 Linia trendu Otwórz plik Saczenie.xls. Określ zależność danych przedstawionych na wykresie (dodaj linię trendu, wyświetl wartość R2). Nie musisz tworzyć wykresu – ten już jest wstawiony (w osobnym arkuszu).

13 Sortowanie Wybierz z menu Dane/Sortuj i ustal kryteria sortowania

14 Filtracja Wybierz z menu: Dane/Filtr/Autofiltr
Klikając na strzałki w nagłówkach kolumn, ustal kryterium filtrowania.

15 Filtracja Filtracja zaawansowana: Wybierz opcję (Inne...)

16 Operacje na arkuszach Kliknij na nazwie arkusza prawym przyciskiem myszy i wybierz potrzebną opcję. Strzałki z lewej strony ułatwiają przechodzenie między arkuszami.

17 Zadanie 5 Sortowanie i filtracja Wróć do wykonanego ćwiczenia Większy Biznes. Skopiuj tabelę do drugiego arkusza. Dane w tej drugiej tabeli posortuj rosnąco według nazwy towaru i przefiltruj tak, aby widoczne były tylko te towary, których cena jednostkowa zawiera się w przedziale 10zł - 100zł. Nazwij odpowiednio poszczególne arkusze, a ewentualne zbędne - usuń.

18 Zadanie 6 Obliczenia statystyczne
Otwórz plik DaneStat.xls i wykonaj obliczenia podane w skrypcie (strona 10).

19 Zadanie 7 Okrąg Utwórz wykres przedstawiający okrąg
(wykorzystaj równanie okręgu lub właściwości funkcji trygonometrycznych).

20 za tydzień... Podstawowe pojęcia dotyczące formatowania tekstu: margines, wcięcie, tabulator, akapit, interlinia, justowanie. Klasyfikacja czcionek: szeryfowe i bezszeryfowe; stałe i proporcjonalne; jednoelementowe i dwuelementowe - cechy charakterystyczne, przykłady. Zasady formatowania tekstu, kryteria doboru czcionek, kerning. Jak piszemy podanie? (zwłaszcza jak formatujemy) Pamiętaj również o zasadach tworzenia wyrażeń arytmetycznych (poprawny zapis w sposób zrozumiały dla Excela)


Pobierz ppt "Arkusz kalkulacyjny Excel część 2 © Jacek Śmietański, Kraków 2005-2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google