Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca Święcieńcu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca Święcieńcu"— Zapis prezentacji:

1 w Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca Święcieńcu
Świetlica w Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca Święcieńcu

2 Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej i dydaktycznej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

3 Główne założenia planu pracy:
Kształtowanie postaw i przekonań moralnych dziecka poprzez udział uczniów w pracach społecznie użytecznych na rzecz świetlicy i szkoły, udział w akcji ,,Znicz’’, ,,Góra Grosza”, ,,Pomóż i Ty”. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez zapoznanie dzieci z symbolami państwowości polskiej, kształtowanie szacunku do symboli narodowych poprzez czytanie baśni, legend i oglądanie filmów. Poznawanie swojego środowiska lokalnego. Pogłębianie i wzbogacanie wiadomości o Polsce i świecie współczesnym: czytanie prasy, korzystanie z Internetu, pogadanki tematyczne. Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody. Kształtowanie nawyków kultury osobistej. Systematyczna praca wychowawcza w zakresie poprawnego zachowania dzieci na świetlicy, w szkole, przyzwyczajanie dzieci do ładu i porządku w pomieszczeniu świetlicy szkolnej i poza nią, wdrażanie do poszanowania gier i sprzętu świetlicowego. Zwracanie uwagi na wygląd i estetykę dzieci. Stosowanie form grzecznościowych i kształtowanie szacunku do drugiego człowieka. Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów: zapoznanie dzieci z przepisami o ruchu drogowym (bezpieczna droga do i ze szkoły), wdrażanie do bezpiecznego zachowania w domu, w szkole, na podwórku. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie: zasady pracy w grupie, reguły zachowania w świetlicy, sprzątanie po zajęciach.

4 Dokumentacja świetlicy szkolnej:
Ramowy plan pracy Semestralne sprawozdania Dziennik zajęć wychowawczych Karty zgłoszeń

5 Godziny pracy świetlicy szkolnej
Imię i nazwisko nauczyciela wychowawcy poniedziałek wtorek środa czwartek piątek Anna Kolczyńska X Anna Kaźmierczak Tomasz Siekierski W piątek na pierwszej lekcji dzieci, które nie mają lekcji zgłaszają się do biblioteki

6 Rozkład jazdy gimbusa S-3
Kierunek: Szkoła Podstawowa w Święcieńcu Poniedziałek Wtorek Środa – 14.25 Czwartek Piątek – 15.14

7   Regulamin sprawowania opieki podczas oczekiwania i przewozu uczniów Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu Prawa i obowiązki ucznia Do korzystania z autobusu szkolnego S-3 mają prawo uczniowie Szkoły Podstawowe im. Małego Powstańca w Święcieńcu zgodnie z załączoną listą. Uczeń ma prawo do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas wsiadania, wysiadania i pobytu w autobusie. Uczeń ma bezwzględny obowiązek wykonywać polecenia opiekuna mające na celu zapewnienie mu bezpieczeństwa podczas oczekiwania i przejazdu autobusem S-3. Uczeń ma obowiązek: przebywać w wyznaczonym miejscu na placu manewrowym; nie oddalać się z placu; wsiadać i wysiadać wyznaczonymi drzwiami; zachowywać się kulturalnie względem kierowcy, opiekuna i kolegów; dbać o czystość i stan wyposażenia autobusu. Uczeń korzystający z dowozu, w przypadku wcześniejszego zakończenia zajęć lekcyjnych ma obowiązek przebywania na świetlicy szkolnej. Uczeń korzystający z dowozu ma obowiązek zgłosić zmianę miejsca zamieszkania i rezygnację z dowozu –całkowitą (sekretariat) lub danego dnia (wychowawca świetlicy) –w tym przypadku za dojazd ucznia odpowiadają rodzice. Uczeń, który nagminnie narusza w/w regulamin traci prawo do dojazdu. Sprawy, które nie zostały uregulowane niniejszym regulaminem podlegają uściśleniu wg umowy zawartej między opiekunem a U.G. w Słupnie. Rodzice mają prawo do zgłaszania uwag odnośnie dowożenia (na piśmie lub telefonicznie) za pośrednictwem dyrektora szkoły.

8 świetlica

9 Świetlica w obiektywie

10 Malujemy, lepimy, wycinamy…

11 Pomagamy innym…

12 Bawimy się…

13 Uczymy się…

14 Podziwiamy piękno przyrody…


Pobierz ppt "w Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca Święcieńcu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google