Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świetlica Szkolna Szkoła Podstawowa w Poczesnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świetlica Szkolna Szkoła Podstawowa w Poczesnej"— Zapis prezentacji:

1 Świetlica Szkolna Szkoła Podstawowa w Poczesnej
Spotkanie wychowawców świetlic

2 Działalność opiekuńczo-wychowawcza świetlicy:

3 Dokumentacja świetlicy:
Roczny plan pracy świetlicy, Plan pracy dydaktyczno-wyrównawczej, Regulamin świetlicy, Tygodniowy rozkład zajęć, Miesięczne plany pracy świetlicy, Dziennik wychowawcy, Karty zgłoszeń do świetlicy, Teczka wychowawcy świetlicy, Inna dokumentacja przygotowywana na potrzeby wychowawcy.

4 Przykłady dokumentacji świetlicy:
REGULAMIN ŚWIETLICY Zachowaj ciszę w czasie odrabiania lekcji i zajęć świetlicowych (twoje postępowanie ma wpływ na ocenę z zachowania). Zachowuj się bezpiecznie korzystając ze świetlicy: (nie biegaj, nie krzycz, nie zachowuj się agresywnie wobec kolegów). Informuj wychowawcę o każdym wyjściu ze świetlicy, nie opuszczaj świetlicy bez zezwolenia nauczyciela. Szanuj gry, sprzęt sportowy i inne pomoce dydaktyczne świetlicy. Zwracaj wypożyczone gry, sprzęt sportowy i inne pomoce świetlicowe. Pomagaj w utrzymaniu porządku i czystości w świetlicy

5 Przykłady dokumentacji świetlicy:
ZGŁOSZENIE UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: ADRES ZAMIESZKANIA: TELEFON KONTAKTOWY Z RODZICAMI: DZIECKO WYCHODZI SAMO: TAK NIE DZIECKO ODBIERA RODZIC LUB INNY OPIEKUN: TAK NIE KTO MOŻE ODBIERAĆ DZIECKO: UWAGI RODZICA: PODPIS RODZICA

6 Rodzaje zajęć świetlicowych:
Zajęcia opiekuńcze i umysłowe - Układanie krzyżówki z hasłem : „SPORTY ZIMOWE” Zajęcia wyrównawcze - indywidualne lekcje z uczniami klas IV-VI mającymi trudności w nauce i z dysleksją. Zajęcia artystyczne- Wydzieranka „Moja ulubiona dyscyplina sportowa”. Zajęcia rozrywkowe i komputerowe – Gry komputerowe edukacyjne i strategiczne. Gry planszowe, edukacyjne i warcaby. Zajęcia sportowe , gry i zabawy- Zimowe zabawy: śnieżki, lepienie śniegowych postaci. Miesięczny plan pracy wychowawcy świetlicy może mieć postać tabeli i zawierać następujące informacje: temat kompleksowy, termin realizacji, cele zajęć, rodzaje zajęć z podaniem form realizacji.

7 Konspekt do zajęć świetlicowych:
TEMAT: Gry i zabawy grupowe. GRUPA DZIECIĘCA: uczniowie klasy I CZAS TRWANIA: 120 minut MIEJSCE ZAJĘĆ: świetlica szkolna CELE ZAJĘĆ: Poznanie zabaw grupowych, które rozwijają funkcje poznawcze dzieci. Uczenie autoprezentacji i wyrażania swoich emocji. Nauka twórczego myślenia i współpracy w grupie. METODY PRACY: praktyczna działalność uczniów FORMY PRACY: indywidualna i grupowa TYP ZAJĘĆ: wprowadzająco-ćwiczeniowy ŚRODKI DYDAKTYCZNE: „Tańce i zabawy dla grupy” PSPZ Klanza POMOCE DYDAKTYCZNE: kolorowy papier, kredki, mazaki, gwizdek, kaseta z nagraniem tańcy świata, obręcz, laska, kłębek wełny.

8 Konspekt, przebieg zajęć:
Powitanie grupy dzieci zabawą „WITAM TYCH, KTÓRZY” Nauczyciel rozdaje dzieciom kolorowe papierowe trójkąty i nawiązuje krótką rozmowę na temat: Do czego ludzie używają wizytówek? Zadaniem uczniów jest na otrzymanej kartce trzy razy odrysować swoją dłoń i wpisać w nie: swoje imię, ulubione kolory, ulubione zwierzę. Zabawa „LUDZIE DO LUDZI” Zabawa „PANTOMIMA Z KIJEM I OBRĘCZĄ” Zabawa muzyczna „MAGICZNA LICZBA SIEDEM”. Zabawa „PAJĘCZYNA MARZEŃ” dzieci puszczają do siebie kłębek wełny wypowiadając swoje życzenie na ten rok szkolny. Wełna tworzy na podłodze pajęczynę dzieci wymyślają do czego podobna jest plątanina nici. Wizytówki wykonane przez dzieci nauczyciel wraz z nimi umieszcza na gazetce ściennej. Nauczyciel ocenia aktywność uczniów i zbiera opinie na temat zajęć od dzieci, pożegnanie z dziećmi

9 Ewaluacja pracy świetlicy:
Ocenę pracy świetlicy można dokonywać okresowo np. dwa razy w roku. Oceniającymi pracę świetlicy mogą być: uczniowie, nauczyciele lub rodzice. Najlepszym sposobem ewaluacji pracy jest krótka ankieta o ciekawej szacie graficznej może ona zawierać: pytania zamknięte, skale, pytania otwarte, kafeterie itd.

10 Vademecum wychowawcy świetlicy:
1. ABC wychowawcy świetlicy: [materiały metodyczne dla wychowawców świetlic] Cz. 1.- Jelenia Góra: WOM, 2. ABC wychowawcy świetlicy: [materiały metodyczne dla wychowawców świetlic] Cz. 2.- Jelenia Góra: WOM, 3. Misiejuk Janina: Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej.- Białystok, 4.Praca wychowawcza w świetlicy szkolnej: praca zbiorowa /pod red. Anny Wiszniewskiej.- Warszawa: WSiP, 5. Rosiński Marian: Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicach.- Szczecin:

11 Vademecum wychowawcy świetlicy:
6. Praca wychowawcza w świetlicy szkolnej: praca zbiorowa /pod red. Anny Wiszniewskiej Warszawa WSiP, 7. Szymczak Anna: Świetlice dla dzieci.- Warszawa: Fundacja Pomoc Społeczna SOS, 8. Świetlica pomostem między rodziną a szkołą: (materiały pomoc dla wychowa świetlic) Marii Pietkiewicz. Warszawa: Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 9. Świetlica szkolna szansą do wykorzystania /pod red. Marii Pietkiewicz.- Warszawa, WSiP, 10. Wiech Anna, Wiech Zdzisław: Poradnik dla wychowawców świetlic szkolnych.- Warszawa, WSiP


Pobierz ppt "Świetlica Szkolna Szkoła Podstawowa w Poczesnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google