Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy z pakietu biurowego Microsoft Office

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy z pakietu biurowego Microsoft Office"— Zapis prezentacji:

1 Programy z pakietu biurowego Microsoft Office
Edytor tekstu Word

2 W skład pakietu Office wchodzą następujące programy:
edytor tekstu Word, arkusz kalkulacyjny Excel, baza danych Access, program prezentacyjny Power Point, organizator Outlook, spinacz Binder, edytor obrazów Photo Editor

3 „Jest to pociągające i zabawne, a tak różne od maszynopisania, jak latanie od psiego chodu.”
Justin Kaplan o edytorach tekstu

4 Rozpoczęcie pracy Program Word możemy uruchomić klikając przycisk Start a następnie wybierając z otwierającego się menu opcję Programy a z kolejnego menu Microsoft Word. Kliknięcie ikony Nowy dokument Office Kliknięcie ikony Worda Do szybkiego uruchamiana programu wygodnie jest utworzyć na Pulpicie ikonę skrótu do programu Wybór jednego z gotowych szablonów Worda Wybór pustego dokumentu

5 Do tak przygotowanego dokumentu wystarczy wprowadzić odpowiednie dane
Szablon życiorysu Do tak przygotowanego dokumentu wystarczy wprowadzić odpowiednie dane

6 Zapisywanie dokumentu
Pliki Worda standardowo otrzymują nazwę Dokument1.doc Aby zmienić opcjonalne ustawienia związane z zapisywaniem tzn. określić nazwę pliku i miejsce zapisu, można wybrać jedną z możliwości: wybrać z menu Plik opcję Zapisz lub Zapisz jako..., Proponowana nazwa pliku nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+S wybrać ikonę Zapisz

7 Okno Zapisz jako... Otwarcie listy rozwijalnej umożliwia wybór dysku i folderu, w którym zostanie zapisany dokument Pole nazwy Plik może zostać zapisany w innym formacie niż format Word 2000 for Windows

8 Elementy okna edytora Word
Przyciski sterujące oknem programu i oknem dokumentu Pasek tytułu wskazujący program i nazwę aktywnego dokumentu Menu główne Paski narzędzi: Standardowy i Formatowania Migający kursor wskazuje miejsce, w którym pojawi się wpisywany tekst Przyciski przeglądania dokumentu w pionie i poziomie Linijka pionowa i pozioma Pasek stanu Przyciski zmiany widoku

9 Menu główne Wywołanie odpowiedniej funkcji menu można uzyskać na kilka sposobów: Od wersji 2000 nie wszystkie pozycje menu są wyświetlane od razu; część rzadziej stosowanych poleceń jest ukryta. kliknąć myszką wybraną pozycję np. Plik, wcisnąć klawisz funkcyjny F10 (uaktywnienie menu) a następnie klawiszami kierunkowymi ustawić się na wybranej opcji i wcisnąć klawisz Enter (opcja Plik, jako pierwsza w menu zostanie zaznaczona od razu), wcisnąć sekwencje klawiszy lewy Alt i podkreślona litera w nazwie opcji menu – w przypadku wyboru funkcji Plik lewy Alt+P Aby wyświetlić wszystkie pozycje z menu należy wskazać ostatni wiersz poleceń

10 Menu szybkiego dostępu (menu podręczne)
Oprócz menu głównego w Wordzie można korzystać również z menu podręcznego. Jest to menu związane z operacjami na konkretnych obiektach takich jak: tekst, tabela, rysunek, paski narzędzi. Wywołuje się je klikając prawym przyciskiem myszy na wybranym obiekcie.

11 Paski narzędzi Na paskach narzędzi znajdują się przyciski i listy rozwijalne, które ułatwiają szybki dostęp do najczęściej wykonywanych funkcji edytora. Po zainstalowaniu Worda na ekranie widoczne są dwa paski: Standardowy i Formatowania. Umieszczenie ich w jednej linii uniemożliwia wyświetlenie wszystkich przycisków. Wyświetlenie innych pasków narzędzi można uzyskać wybierając z menu Widok funkcję Paski narzędzi lub wywołując menu podręczne, kliknięciem w dowolnym miejscu paska narzędzi. Wybór tej pozycji umożliwia modyfikację zawartości paska narzędzi Kliknięcie ostatniego elementu na pasku pozwoli wyświetlić pozostałe przyciski Symbol aktywnego paska narzędzi Podświetlenie i kliknięcie nazwy wybranego paska, spowoduje wyświetlenie go na ekranie

12 Znak końca akapitu (Enter)
Obszar edycji tekstu Istotny wpływ na wygląd wyświetlanego dokumentu ma zastosowanie przycisku Pokaż/Ukryj, który znajduje się na pasku Standardowym Wygląd edytowanego tekstu na ekranie w dużej mierze zależy od sposobu wyświetlania, który można zmienić wybierając odpowiednią opcję z menu Widok lub za pomocą przycisków nad paskiem stanu. Widok normalny Widok układu dla sieci Web Widok układu strony Widok konspektu Przycisk Pokaż/Ukryj wyświetla wszystkie znaki niedrukowane Znak końca akapitu (Enter) Znak spacji Znak tabulatora Znak końca strony

13 Powiększenie Ten sam dokument Dokument w skali 200%
w skali cała strona Dokument w skali 200%

14 Paski przewijania Pasek poziomy ma taki sam wygląd niezależnie od sposobu wyświetlania dokumentu; służy do przeglądania dokumentu w poziomie Przewinięcie do następnego obiektu; standardowo przewinięcie o jedną stronę w dół Przewinięcie do poprzedniego obiektu; standardowo przewinięcie o jedną stronę w górę Zmiana obiektu do przeglądania; domyślnie ustawionym obiektem jest strona tekstu, ale mogą to być również: przypisy, rysunki, tabele, sekcje Powyżej suwaka – przewinięcie dokumentu o jeden ekran w górę, poniżej suwaka – przewinięcie dokumentu o jeden ekran w dół Przewinięcie dokumentu o jeden wiersz w dół Przewinięcie dokumentu o jeden wiersz w górę

15 Wstawianie i nadpisywanie
Konik Koniak Konia Tryb wstawiania Tryb nadpisywania a Przełączanie trybu wstawiania i trybu nadpisywania można uzyskać naciskając na klawiaturze klawisz Insert. Ten sam efekt daje podwójne kliknięcie na zaznaczonym poniżej przycisku. W pasku stanu jest sygnalizowany włączony tryb nadpisywania

16 „Ręczne” poprawianie błędów
Wyrażenia, których Word nie odnajdzie we wbudowanym słowniku, są sygnalizowane poprzez podkreślenie czerwoną falistą linią przesylek W trybie wstawiania należy nacisnąć klawisz Backspace i wstawić poprawny znak ł przesylek W trybie nadpisywania wystarczy nacisnąć klawisz Alt+l=ł W trybie wstawiania należy nacisnąć klawisz Delete (usunięcie znaku l) i wstawić poprawny znak ł

17 Automatyczne poprawianie błędów
Bardzo wygodną metodą poprawiania błędów jest korzystanie z menu podręcznego, które pozwala na wybór poprawnej formy błędnie wpisanego wyrażenia

18 Zasady edycji tekstu Odstęp (spację) stawiamy zawsze po znakach przestankowych. Znaki interpunkcyjne (kropkę, przecinek, średnik, wykrzyknik, znak zapytania itp.) stawiamy bezpośrednio po wyrazie. Nie należy wyrównywać tekstu za pomocą spacji. Klawisz Enter naciskamy po napisaniu całego akapitu tekstu; nie po każdym wierszu. Nie należy udowadniać czytelnikowi, że edytor potrafi kilkunastoma krojami czcionek; taki tekst powoduje rozproszenie uwagi czytającego. Nie używajmy zatem w dokumencie więcej niż trzech krojów pisma. Z czcionek ozdobnych korzystajmy tylko w uzasadnionych sytuacjach; w codziennej pracy, w pismach oficjalnych korzystajmy z czcionek prostych np. Times New Roman, Arial lub Courier New. Nie należy również nadużywać możliwości zmiany wielkości czcionki. Starajmy się pisać czcionką o stałym rozmiarze. Jeżeli chcemy wyróżnić tytuł, rozmiary czcionek kolejnych poziomów, nie powinny różnić się więcej niż o jeden stopień (1,2 razy). Ważne jest, aby rozmiar czcionki był proporcjonalny do rozmiaru kartki. Dla formatu A4 czcionka nie powinna być mniejsza niż 12 punktów (1 punkt=1/72 cala). W pismach oficjalnych, takich jak na przykład umowy, kontrakty czy podania, odstęp między wierszami (interlinia) tekstu głównego powinien wynosić 1,5 lub nawet 2 wiersze. Unikajmy pozostawiania na końcu wiersza pojedynczych znaków (i, w, a itp.); stosujmy w takich sytuacjach twardą spację.

19 Polskie znaki ą Ą ć Ć ę Ę ń Ń ł Ł ó Ó ś Ś ż Ż ź Ź Mała polska litera
Kombinacja klawiszy Duża polska litera ą Prawy Alt+a Ą Prawy Alt+Shift+a ć Prawy Alt+c Ć Prawy Alt+Shift+c ę Prawy Alt+e Ę Prawy Alt+Shift+e ń Prawy Alt+n Ń Prawy Alt+Shift+n ł Prawy Alt+l Ł Prawy Alt+Shift+l ó Prawy Alt+o Ó Prawy Alt+Shift+o ś Prawy Alt+s Ś Prawy Alt+Shift+s ż Prawy Alt+z Ż Prawy Alt+Shift+z ź Prawy Alt+x Ź Prawy Alt+Shift+x

20 Przemieszczanie punktu wstawiania
    O jeden znak w lewo, o jeden znak w prawo, o jeden wiersz w górę, o jeden wiersz w dół Ctrl+ , Ctrl+  O jeden wyraz w lewo, o jeden wyraz w prawo End, Home Na koniec wiersza, na początek wiersza Ctrl+End, Ctrl+Home Na koniec dokumentu, na początek dokumentu Page Down, Page Up O jeden ekran w dół, o jeden ekran w górę

21 Jak zaznaczyć Dowolny fragment tekstu Przeciągnięcie myszką po wybranym fragmencie lub użycie odpowiednich klawiszy kierunkowych przy wciśniętym klawiszu Shift Jeden wyraz Dwukrotne kliknięcie w obrębie wyrazu Jedno zdanie Kliknięcie w obrębie zdania przy wciśniętym klawiszu Ctrl Jeden akapit Dwukrotne kliknięcie myszką w obszarze lewego marginesu Cały dokument Trzykrotne kliknięcie myszką w obszarze lewego marginesu lub naciśnięcie klawiszy Ctrl+A Fragment od pozycji kursora do końca wiersza Naciśnięcie klawiszy Shift+End Fragment od pozycji kursora do początku wiersza Naciśnięcie klawiszy Shift+Home Jeden wiersz Kliknięcie myszką w obszarze lewego marginesu na wysokości wybranego wiersza Kilka wierszy Przeciągnięcie myszką w obszarze lewego marginesu

22 Formatowanie dokumentu

23 Wyświetlarnie odpowiedniej karty można uzyskać klikając jej zakładkę
Formatowanie znaków Wszystkie funkcje związane z formatowaniem znaków znajdują się w menu Format-Czcionka. Okno dialogowe Czcionka składa się z trzech kart. Wyświetlarnie odpowiedniej karty można uzyskać klikając jej zakładkę

24 Formatowanie znaków - Czcionka

25 Formatowanie znaków – Odstępy między znakami

26 Formatowanie znaków - Efekty

27 Zmiana wielkości liter
Zaznaczony tekst, w którym będzie zmieniona wielkość liter z małych na duże Tekst po włączeniu opcji WIELKIE LITERY Opcje

28 Tworzenie inicjału Uzyskanie inicjału w tekście możliwe jest po wybraniu z menu Format funkcji Inicjał Zmiana czcionki inicjału Ustalenie wysokości inicjału Zwiększenie odległości inicjału od reszty tekstu

29 Formatowanie akapitów
Z punktu widzenia struktury dokumentu akapit zawiera tekst, stanowiący logicznie zamkniętą całość. Z punktu widzenia edytora tekstu akapit to fragment tekstu zakończony znakiem końca akapitu (naciśnięcie klawisza Enter). W przeciwieństwie do zmiany parametrów formatujących znaki, gdzie konieczne jest zaznaczenie fragmentu tekstu, którego funkcja ma dotyczyć , przy formatowaniu akapitu wystarczy, że kursor znajduje się w obszarze wybranego akapitu. Funkcje związane z formatowaniem akapitu można znaleźć w menu Format – Akapit. Okno dialogowe Akapit składa się z dwóch kart.

30 Formatowanie akapitów - wcięcia
Wcięcie pierwszego wiersza akapitu Wcięcie wszystkich wierszy akapitu z lewej i prawej strony Wysunięcie pierwszego wiersza akapitu

31 Formatowanie wcięć z zastosowaniem znaczników na linijce
Wcięcie pierwszego wiersza akapitu Wcięcie wszystkich wierszy akapitu z lewej Wysunięcie pierwszego wiersza akapitu

32 Wyrównywanie wierszy Do lewej Wyśrodkuj Do prawej Wyjustuj

33 Odstępy między wierszami
Odstęp pojedynczy Odstęp podwójny Odstęp dokładnie co 10 pt

34 Odstępy między akapitami
Ustawiony odstęp po akapicie wielkości 6 pt. Ustawiony odstęp przed i po akapicie wielkości 6 pt. (odstęp między akapitami wynosi 12 pt.)

35 Podziały wiersza i strony
Zapobiega podziałowi strony między zaznaczonym i następnym akapitem Zapobiega przeniesieniu ostatniego wiersza akapitu na początek nowej strony lub pozostawieniu pierwszego wiersza u dołu strony Zapobiega podziałowi strony wewnątrz wskazanego akapitu Wymusza podział strony przed zaznaczonym akapitem Pomija w zaznaczonym akapicie numerowanie wierszy Wyłącza automatyczne dzielenie wyrazów w zaznaczonym akapicie

36 Pasek narzędzi Formatowanie
Wybór czcionki Rozmiar Pogrubienie Kursywa Podkreślenie Wyrównaj do lewej Wyśrodkuj Wyrównaj do prawej Wyjustuj Numerowanie Wypunktowanie Zmniejsz wcięcie Zwiększ wcięcie Krawędzie Wyróżnienie Kolor czcionki

37 Tabulatory Ustawienia tabulatorów w oknie dialogowym Tabulatory, wywołanym z manu Format Przycisk zmiany rodzaju tabulatora oraz odpowiadające im położenie na linijce poziomej

38 Przykłady zastosowań tabulatorów

39 Tabulator ze znakiem wiodącym
Przykład zastosowania tabulatora ze znakiem wiodącym Wybór znaku wiodącego

40 Wypunktowanie i numerowanie
Opcje związane z formatowaniem numerowania i wypunktowania znajdują się w menu Format-Wypunktowanie i numerowanie...

41 Modyfikacja wypunktowania i numerowania
1 3 Efekt końcowy 2

42 Numerowanie wielopoziomowe
1 Numerowanie wielopoziomowe Po zaznaczeniu tekstu, należy wybrać funkcję Numerowanie (rys. 2), następnie w oknie dialogowym Wypunktowanie i numerowanie - karta Konspekty numerowane, zastosować odpowiedni styl konspektu lub sformatować własny 2

43 Modyfikacja numerowania
3 Okno dialogowe Dostosowanie numeracji konspektu umożliwia ustalenie parametrów numeracji dla każdego poziomu oddzielnie poziom Poziom akapitu określany jest za pomocą odpowiedniej liczby wcięć regulowanych przyciskami: Zmniejsz wcięcie Zwiększ wcięcie


Pobierz ppt "Programy z pakietu biurowego Microsoft Office"

Podobne prezentacje


Reklamy Google