Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Podstawowe Informacje

3 Future Continuous to czas, który służy do wyrażania przyszłości.
Zastosowania czasu Future Continuous: czynności, które w przyszłości będą trwały przez pewien okres czasu czynności, które będą w trakcie trwania przez pewien okres czasu w przyszłości czynności zaplanowane w przyszłości. Dla tego zastosowania czas Future Continuous (I will be doing) może być używany zamiennie z czasem Present Continuous (I am doing). Jednakże, używając czasu Future Continuous kładziemy nacisk na trwanie czynności. pytania, poprzez które sugerujemy prośbę o oddanie przysługi

4 • Różnice pomiędzy Future Continuous (I will be doing) a Future Simple (I will do)
Future Continuous wyraża czynności zaplanowane w przyszłości lub czynności trwające przez pewien okres czasu w przyszłości. Future Simple wyraża nagłe, niezaplanowane czynności lub decyzje. • Różnice pomiędzy Future Continuous (I will be doing) a Present Continuous (I am doing) Present Continuous wyraża czynności dziejące się w danej chwili. Future Continuous wyraża czynności będące w trakcie trwania przez pewien okres w przyszłości. Oba te czasy możemy również zastosować w odniesieniu do zaplanowanej przyszłości. W tym przypadku Future Continuous podkreśla trwanie czynności. • Różnice pomiędzy Future Continuous (I will be doing) a Past Continuous (I was doing) Future Continuous wyraża czynności będące w trakcie trwania przez pewien okres czasu w przyszłości. Past Continuous, natomiast, wyraża czynności będące w trakcie trwania przez pewien okres czasu w przeszłości.

5 konstrukcja

6 Zdanie twierdzące osoba will be czasownik +ing I You He She It We They
will/’ll be dancing.

7 Pytania i Odpowiedzi Will osoba be czasownik+ing odpowiedzi I you he
she it we they I you he she it we they I you he she it we they Will be dancing? Yes, will No, will not/won’t

8 Zdania przeczące osoba will be czasownik+ing I You He She It We They
dancing. will not/won’t be

9 Future Continuous przykłady

10 Czynności będące w trakcie trwania przez pewien czas w przyszłości
Future Continuous Czynności będące w trakcie trwania przez pewien czas w przyszłości

11 What will you be doing this spring?
Co będziesz robiła tej wiosny? I will be taking matura exam. Będę zdawać maturę. After that I will be preparing for entance exams in tourism to the university. Potem będę się przygotowywać do egzaminów wstępnych z turystyki na uniwersytet. At this time next year I will be having exam session. O tym czasie w przyszlym roku będę miała sesję egzaminacyjną.

12 What about Jenny? A co z Jenny? She won’t be studying. Ona nie będzie studiować. She will be spending this summer holidays in Australia. Ona będzie spędzać tegoroczne wakacje w Australii. She will be working in an Australian oceanarium. Ona będzie pracować w australijskim oceanarium. Will she be working in Sydney? Czy ona będzie pracować w Sydney? Yes, she will. Tak. Will she be staying there for good ? Czy ona zostanie tam na dobre? No, she won’t. Nie. She will be working abroad just for a couple of months. Ona będzie pracować za granicą tylko przez kilka miesięcy.

13 Czynności przyszłe zaplanowane
Future continuous Czynności przyszłe zaplanowane

14 At this time tomorrow we will be getting ready for our holidays in Egypt.
O tym czasie jutro będziemy się przygotowywać do wyjazdu na wakacje w Egipcie. What time will you be leaving? O której godzinie wyjeżdzacie? At 8 o’clock. O 8-mej. At 8.30 we will be checking in. O 8.30 będziemy mieli odprawę. At 9 o’clock we will be doing shopping in a duty-free shop. O 9-tej będziemy robić zakupy w sklepie bezcłowym. At 9.30 we will be boarding on the plane. O 9.30 będziemy wchodzić na pokład samolotu. At 10 o’clock our plane will be taking off to Egypt. O 10-tej nasz samolot będzie startował. If you see Sally, can you say good bye to her? Jeśli zobaczysz Sally, czy możesz pożegnać ją ode mnie? Sure, I’ll be seeing her at the airport. Jasne, będę się z nią widział na lotnisku.

15 Pytania o plany Prośba o przysługę

16 Will you be passing the airport?
Czy będziesz przechodził obok lotniska? Why? Do you want me to give you a lift? Dlaczego? Czy chcesz żebym cię podwiózł? Will you be using your suitcase? Czy będziesz używał swojej walizki? Are you asking me if you could borrow it? Czy pytasz mnie czy możesz ją pożyczyć? Will you be seeing Julie tomorrow? Czy będziesz się widział z Julie? Probably, yes. Why? Prawdopodobnie, tak. Dlaczego? I promised to lend her my MP4. Could you pass it to her? Obiecałam jej pożyczyć swoje MP4. Czy mógłbyś jej go przekazać.

17 Future Continuous a Future Simple
Różnice

18 Don’t phone me between 10 and 11 o’clock.
Nie dzwoń do mnie pomiędzy 10-tą a 11-ta. I’ll be watching a theatre performance. Będę oglądał przedstawienie teatralne. How about going out tonight? Co powiesz na wyjście dziś wieczorem? Maybe, we’ll go to the theatre? Może, pójdziemy do teatru? At 4 o’clock this afternoon I’ll be having a cup of coffee with my high school mate. O 4-tej popołudniu będę miała spotkanie przy filiżance kawy z moją znajomą z liceum. I feel extremely tired and sleepy. I think, I’ll have a cup of coffee in Starbuck’s. Czuję się strasznie zmęczona i śpiąca. Myślę, że wpadnę na kawę do Starbucksa.

19 Future Continuous a Present Continuous
Różnice

20 It’s 12 o’clock at the moment, she is flying to Egypt.
Jest 12-sta w tym momencie, ona leci do Egiptu. At 12 o’clock tomorrow she will be lying on the beach. Jutro o 12-stej ona będzie leżeć na plaży. She is riding the camel at the moment. Ona jedzie na wielbłądzie w tym momencie. At this time next week she will be landing in Okęcie airport. O tej porze w przyszłym tygodniu ona będzie lądować na Okęciu. On Monday at I’m taking my driving test. Keep your fingers crossed. W poniedziałek o zdaję egzamin na prawo jazdy. Trzymaj kciuki. Don’t disturb me. On Monday at I’ll be taking my driving test. Nie przeszkadzajcie mi. W poniedziałek o będę w trakcie zdawania egzaminu na prawo jazdy.

21 Future Continuous a Past Continuous
Różnice

22 Last night I wasn’t sleeping. My neighbour had a party.
Zeszłej nocy nie spałam. Mój sąsiad miał imprezę. Tommorrow night I won’t be sleeping. I’ll be having my 18th birthday party. Jutro w nocy nie będę spać. Będę wyprawiał moja osiemnastkę. Yesterday at 8 o’clock a.m I was having breakfast. Wczoraj o 8-mej rano jadłem śniadanie. Tomorrow at 8 o’clock a.m I will be having breakfast. Jutro o 8-mej rano będę jeść śniadanie. What time were you performing on stage? O której godzinie występowałaś na scenie? Yesterday at 9 p.m. Wczoraj o 9-tej. What time will you be performing on stage? O której godzinie będziesz występować na scenie? Tonight at 9 p.m. Dzisiejszej nocy o 9-tej.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google