Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA"— Zapis prezentacji:

1 Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA
Opracowanie aplikacji do automatycznej generacji kodu dla mikrokontrolerów na podstawie jego graficznej reprezentacji elf Paweł Wlazło Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

2 Opracowanie i wykonanie modelu programowalnego sterownika
Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

3 Struktura obiektowa oprogramowania
Aplikacja zbudowana jest z czterech głównych modułów: Kernel Compiler GUI Definitions Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

4 Struktura obiektowa oprogramowania
Kernel Wczytywanie i zapisywanie plików XML: pliki urządzeń pliki projektów pliki schematów pliki definicyjne pliki zasobów pliki bibliotek Przechowywanie struktur danych Stanowi interfejs do pracy z danymi Wykorzystanie modułu QtXml biblioteki Qt: parsowanie strumienia bajtów do struktury obiektów odpowiadających strukturze pliku od strony programu za operację odczytu i zapisu odpowiadają dwie klasy Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

5 Struktura obiektowa oprogramowania
Kernel przechowywanie danych: projektu, schematów i bibliotek oraz udostępnianie interfejsów między nimi Klasa Creator: klasa bazowa definiuję znaczniki podstawowe, wspólne dla wszystkich typów plików dla każdego ze znaczników istnieje funkcją odwzorowująca jego zawartość na obiekt lub pola stworzonego obiektu klasy dziedziczące uzupełniają listę obsługiwanych znaczników lub zmieniają sposób ich interpretacji klasa najniższa w hierarchii udostępnia metodę do wczytywania pliku Klasa Saver: realizuje zapis projektu, schematu, danych wynikowych implementuje wzorzec projektowy odwiedzającego (ang. visitor) Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

6 Struktura obiektowa oprogramowania
Compiler sprawdza poprawność struktury schematu czy linie mają doprowadzenia czy nie ma połączeń typu wyjście – wyjście lub wejście – wejście bez doprowadzonego sygnału czy nie ma połączeń o niezgodnych typach analogowe – cyfrowe czy nie występują sprzężenia zwrotne bez ustalonej kolejności wykonywania Generuje kod wynikowy: pliki binarne dla schematu profili (*.ebi, *.etx) pliki tekstowe (kod języka „C”) dla schematu algorytmów (*.c, *.h, *.i, *.s, *.ini, *.inc) Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

7 Struktura obiektowa oprogramowania
GUI - Graficzny Interfejs Użytkownika Scena - prezentacja arkusza schematu oraz obsługa zdarzeń, każda interakcja (kliknięcie myszą, etc.) jest wpierw obsługiwana przez: widok i scenę Polecenia - reprezentują dowolna zmianę na schemacie (np.: dodawanie linii), wykonanie / cofnięcie polecenia Schowek – kopiowanie, wklejanie, przechowywanie elementów schematu: pojedyncze elementy grupy elementów fragmenty schematu wraz z połączeniami Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

8 Struktura obiektowa oprogramowania
Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

9 Testowanie aplikacji i sterownika
TIMER16B CMP_IDMT3 Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

10 Testowanie aplikacji i sterownika
Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

11 Testowanie aplikacji i sterownika
Kod języka „C” Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

12 Testowanie aplikacji i sterownika
Kod języka „XML” Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

13 Testowanie aplikacji i sterownika
Kod języka „XML” Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

14 Podsumowanie Opracowana aplikacja umożliwia osobom bez wykształcenia elektronicznego i umiejętności programowania łatwe opracowanie algorytmów dostosowanych potrzeb procesu technologicznego, co było celem projektu. Zaimplementowano hierarchiczną budowę schematów, która pozwala na tworzenie coraz bardziej złożonych algorytmów. W czasie realizacji projektu zapoznano się z językiem Schema XML, XML oraz z bibliotekami Qt. Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

15 Podsumowanie Aplikacja znajdzie zastosowanie w dalszych pracach
badawczo – rozwojowych oraz projektowych dotyczących nowych opracowań dla energetyki i technologii ultradźwiękowych. Aplikacja składa się z: 835 plików folderów - 32 MB – wielkość plików źródłowych 124 elementy bloków funkcjonalnych w 11 kategoriach Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

16 Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA
Opracowanie aplikacji do automatycznej generacji kodu dla mikrokontrolerów na podstawie jego graficznej reprezentacji elf Dziękuję za uwagę Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)


Pobierz ppt "Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google