Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie obiektowe. Obiekty. Metody. Właściwości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie obiektowe. Obiekty. Metody. Właściwości."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie obiektowe. Obiekty. Metody. Właściwości.
Programowanie w VBA Programowanie obiektowe. Obiekty. Metody. Właściwości.

2 Programowanie obiektowe
Tworzenie programów z obiektów – elementów posiadających właściwości i metody (zachowanie); Program składa się z obiektów komunikujących się ze sobą i/bądź wykonujących swoje zadania;

3 Obiekty Excel też jest obiektem – zawierającym obiekty takie jak skoroszyty (w nich arkusze, a w nich z kolei komórki), przyciski, formularze (np. przy uruchamianiu makr); Obiekty są zhierarchizowane – mogą posiadać obiekty wewnątrz siebie (pasek narzędzi ma przyciski, listy, itd., formularz ma napisy i przyciski, miejsca do wpisania, jak InputBox);

4 Obiekty c.d. Obiekt Application to Excel (w przypadku VBA), dalej mamy Worksheets (arkusze), Cells (komórki), zaznaczenia (Selection), itd. Hierarchia adresowania obiektów jest od najwyższego (np. Application), do najniższego (Cells, Font), a za tym jeszcze są metody/właściwości (wszystko oddzielone kropką, np. Selection.Rows.Count); Application i Worksheets, jeśli nie podane, są domyślne (przy czym Worksheets domyślny to ten aktualnie wybrany). Application.Worksheets(„Arkusz1”).Cells(1,1).Font.Size = „20” Application.Worksheets(„Arkusz1”).Cells(1,1).Value = „abc” Cells(2,2).Value=„abc”

5 Metody i właściwości Metody to „czynności” które może mieć obiekt (np. być załadowanym do pamięci, pokazać się albo zniknąć); Właściwości to stany – widoczność obiektu, opis tekstowy, wartość (value – dla komórki); Każda właściwość może mieć tylko jeden stan na raz; Właściwości możemy ustawiać ręcznie lub przez program; Każdy obiekt ma przypisany swój zbiór metod i właściwości.

6 Obiekty c.d. Obiekty mogą być tworzone przez użytkownika, np. formularze, zawierające inne obiekty – przyciski, etykiety (opisy), pola tekstowe (miejsca do wpisywania), itd. Właściwości formularza pozwalają na przechwytywanie działań użytkownika na wyświetlanym formularzu i uruchamianie związanych z danym działaniem podprogramów; Formularze są obiektami w grupie obiektów UserForms (np.: Application.UserForms.UserForm1).

7 Formularze Ponieważ wszystkie elementy formularzy są również obiektami, posiadają na przykład swoje miejsce na formularzu jako właściwość (koordynaty x,y w pixelach od rogu formularza), można również np. tworzyć i rysować elementy formularza z poziomu programu (aczkolwiek jest to mało wygodne);

8 Formularze Obsługa zdarzeń – zdarzenie dla obiektu (np. przycisku) to na przykład „kliknięcie” na przycisk; Programowanie w językach programowania typu „Visual” polega w głównej mierze na projektowaniu „wizualnej” strony (rozmieszczenia graficznych reprezentacji obiektów w aplikacji (VB)/formularzu(VBA)), a następnie oprogramowaniu zdarzeń poprzez odpowiednie programy uruchamiane przez zdarzenia i ich podprogramy/funkcje;

9 Formularze c.d. Formularz zanim się pojawi, należy zaprojektować, a makro uruchamiające formularz powinno zawierać komendy ładujące formularz do pamięci (load), pokazujące (metoda .show), ewentualnie deklarujące zmienne ogólnodostępne dla procedur obsługujących zdarzenia w formularzu – w programie initialize (inicjalizacja formularza – obsługa zdarzenia uruchamiana w momencie pojawienia się formularza);


Pobierz ppt "Programowanie obiektowe. Obiekty. Metody. Właściwości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google