Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do C++ Zajęcia 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do C++ Zajęcia 2."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do C++ Zajęcia 2

2 Instalacja Wejdź na stronę: http://www.bloodshed.net/dev/devcpp.html
Następnie kliknij na link wskazany na poniższym rysunku. Po przejściu na stronę z instalacją aplikacji pobierz ją i dokonaj standardowego (pod Windows) procesu instalacji środowiska programistycznego Dev-C++.

3 Uruchomienie Po zainstalowaniu uruchom program Dev-C++. Powinien on wyglądać mniej więcej tak jak na poniższym rysunku.

4 Utworzenie Projektu

5 Pierwszy Program, Kompilacja, Uruchomienie

6 Program Program komputerowy (z ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).

7 Język programowania Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program (czyli ciąg symboli opisujący obliczenia) oraz jakie obliczenia opisuje. Podobnie jak języki naturalne, język programowania składa się ze zbiorów reguł syntaktycznych (składnia) oraz semantycznych (znaczenie), które opisują, jak należy budować poprawne wyrażenia oraz jak komputer ma je rozumieć. Wiele języków programowania posiada pisemną specyfikację swojej składni oraz znaczenia, lecz inne zdefiniowane są jedynie przez oficjalne implementacje.

8 Typy języków Generalnie języki dzielimy na języki niskiego i wysokiego poziomu. Wśród nich zaś możemy wyróżnić języki: bliskie kodowi maszynowemu - do bezpośredniego sterowania procesorami komputerów (Asembler) imperatywne - sekwencje poleceń zmieniających wartości danych (Pascal) deklaratywne - składają się z opisowych stwierdzeń dotyczących danych i relacji pomiędzy danymi (XSLT) proceduralne - określające procedury obliczeniowe (Pascal) funkcyjne - stosują funkcje do kolejnych wartości oraz funkcje (operatory) do manipulacji funkcjami (Haskell) definicyjne - kolejne podstawienia interpretowane są jako definicje (?) logiczne - oparte na logice matematycznej, programy traktowane są jako formuły logiczne (Prolog) obiektowo zorientowane - dane i procedury tworzą obiekty (C++, Java) programowania współbieżnego - dla komputerów o wielu procesorach (?) przepływu danych (dataflow) - dla komputerów o eksperymentalnej architekturze, sterowanych nie tyle kolejnymi instrukcjami co przepływem danych (?) czwartej generacji (4GL) - języki bardzo wysokiego poziomu, używają graficznych systemów dialogu z użytkownikiem lub opisu w języku naturalnym (?) zapytań baz danych - do zapisywania i wydobywania informacji z baz danych (SQL) metajęzyki - służące do opisu innych języków programowania (XML) ……. język naturalny

9 C++ C++ - język programowania ogólnego przeznaczenia.
Umożliwia abstrakcję danych oraz stosowanie kilku paradygmatów programowania: proceduralnego, obiektowego i generycznego. C++ charakteryzuje się wysoką wydajnością kodu wynikowego, bezpośrednim dostępem do zasobów sprzętowych i funkcji systemowych, łatwością tworzenia i korzystania z bibliotek (napisanych w C++, C lub innych językach), niezależnością od konkretnej platformy sprzętowej lub systemowej (co gwarantuje wysoką przenośność kodów źródłowych) oraz niewielkim środowiskiem uruchomieniowym. Podstawowym obszarem jego zastosowań są aplikacje i systemy operacyjne. C++ został zaprojektowany przez Bjarne'a Stroustrupa jako rozszerzenie języka C o obiektowe mechanizmy abstrakcji danych i silną statyczną kontrolę typów. Zachowanie zgodności z językiem C na poziomie kodu źródłowego pozostaje jednym z podstawowych celów projektowych kolejnych standardów języka. W latach 90. XX wieku język C++ zdobył pozycję jednego z najpopularniejszych języków programowania ogólnego przeznaczenia. Na początku XXI wieku liczbę programistów języka C++ szacowano na około 3 miliony. Od 1998 obowiązuje standard ISO/IEC 14882:1998 (Standard for the C++ Programming Language) z drobnymi poprawkami zatwierdzonymi w 2003 r. (ISO/IEC 14882:2003). Ogłoszenie nowego standardu (tzw. C++0x) planowane jest na 2009.

10 Proces kompilacji w C++

11 Prosty Program w C++ #include <iostream> using namespace std; int main() { cout << "Witaj w C++\n\n"; system("pause"); return 0; } Zadanie Skompiluj i uruchom powyższy program – przeanalizuj jego działanie. Zobacz jakie pliki wynikowe powstały w wyniku kompilacji?

12 Zadanie W kodzie programu użyto znaków \n\n? Użyj innej komendy aby uzyskać ten sam efekt działania programu. W kodzie programu użyto składni: using namespace std; Usuń ją i popraw kod programu tak aby program działał identycznie jak na początku. W kodzie programu użyto składni: system("pause"); Usuń ją i popraw kod programu tak aby program działał identycznie jak na początku. Popraw kod programu tak aby wypisywał tekst: „Witaj w C++”, tj. tekst ma być w cudzysłowie. Czy wiesz do czego używamy słowa kluczowego void w C++? Dowiedź się, a następnie wstaw w pierwotnym kodzie programu słówko void w jednym miejscu tak aby działał on identycznie z programem wyjściowym.

13 Zmienne typu int #include <iostream> using namespace std; int main() { int wiek; cout << "Podaj swoj wiek: "; cin >> wiek; cout << "\nMasz zatem: " << wiek << " lat\n\n"; system("pause"); return 0; } Zadanie Skompiluj i uruchom powyższy program – przeanalizuj jego działanie.

14 Praca domowa: 1. Napisz program w C++, który wczyta dwie liczby całkowite i wypisze na ekranie ich sumę. 2. Postaraj się aby program miał możliwie najprostszą budowę. 3. Doczytaj czym jest schemat blokowy i narysuj taki schemat do powyższego programu.


Pobierz ppt "Wprowadzenie do C++ Zajęcia 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google