Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROK 1979 Karol Wojtyła jako Papież Jan Paweł II po raz pierwszy odwiedził Ojczyznę. Papież powiedział: „Ucałowałem ziemię polską, z której wezwał mnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROK 1979 Karol Wojtyła jako Papież Jan Paweł II po raz pierwszy odwiedził Ojczyznę. Papież powiedział: „Ucałowałem ziemię polską, z której wezwał mnie."— Zapis prezentacji:

1 ROK 1979 Karol Wojtyła jako Papież Jan Paweł II po raz pierwszy odwiedził Ojczyznę. Papież powiedział: „Ucałowałem ziemię polską, z której wezwał mnie Bóg. Pragnę, by owocem moich odwiedzin stała się jedność wewnętrzna mych rodaków……”

2 W Warszawie na Placu Zwycięstwa Jan Paweł II powiedział:
Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! W Gnieźnie : „ Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne znamiona chrześcijańskie”.

3 II PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY 16-23 czerwca 1983
Trasa Pielgrzymki: Warszawa Niepokalanów Częstochowa Poznań Katowice Wrocław Góra Świętej Anny Kraków

4 Na rozpoczęcie pielgrzymki
Ojciec Święty w Warszawie powiedział: „Nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajcie”. W Katowicach u stóp Matki Boskiej Piekarskiej, zwanej Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej powiedział: „Człowiek nie jest w stanie pracować, gdy nie widzi sensu pracy, gdy sens przestaje być dla niego przejrzysty, gdy zostaje mu niejako przysłonięty…”. Szczęść Boże

5 Główna myśl III pielgrzymki: 8-14 czerwca 1987r
Główna myśl III pielgrzymki: 8-14 czerwca 1987r.- „Do końca ich umiłował” Witam Polskę, moją Ojczyznę. Na tej polskiej ziemi, którą po raz trzeci ucałowałem przy powitaniu, żyje naród, który jest moim narodem…. O ziemio polska! Ziemio trudna i doświadczona. Ziemio piękna! Ziemio moja! Bądź pozdrowiona! I bądźcie pozdrowieni Rodacy, którzy znacie radość i gorycz bytowania na tej ziemi.

6 IV PIELGRZYMKA 1991 Papież przybył dwukrotnie:
1-9 czerwca 1991r. Trasa Koszalin Rzeszów Przemyśl Lubaczów Kielce Radom Łomża Białystok Olsztyn Włocławek Płock Warszawa 13-16 sierpnia 1991r. VI Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie Trasa Kraków Wadowice Kalwaria Zebrzydowska Częstochowa

7 Pielgrzymka czerwcowa odbyła się pod hasłem „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”
Homilie Papieża skupiały się wokół Dekalogu i Przykazania Miłości. W nich bowiem zawiera się Boża Prawda i Boże Prawo. Od tych dziesięciu słów- -powiedział Papież- zależy przyszłość człowieka i społeczeństwa

8 Sierpniowa Pielgrzymka związana była z VI światowym Dniem Młodzieży
Papież skierował do młodzieży takie słowa: „Wy jesteście młodością Kościoła, jesteście Kościołem jutra i Kościołem nadziei. Wzrastajcie jako chrześcijanie w dążeniu do świętości, wzrastajcie jako świadkowie Chrystusa. Nie popadajcie w przeciętność, nie ulegajcie dyktatom zmieniającej się mody”.

9 22 maja 1995 rok jednodniowa wizyta apostolska Jana Pawła II w Skoczowie
Do zebranych tłumów Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: „ Sumienie jest dla każdego człowieka sprawą o zasadniczym znaczeniu. Jest ono naszym wewnętrznym przewodnikiem i jest także sędzią naszych czynów. Jakże ważne jest, aby nasze sumienia były prawe, aby ich sądy były oparte na prawdzie”. Wskazał również Papież na moc i mądrość jaka płynie z Chrystusowego krzyża, w którym naród w czasie dziejowych prób i klęsk szukał sił do przetrwania.

10 VI Pielgrzymka Jana Pawła II w dniach od 31.V. do 10. VI. 1997 r.
Hasłem tej pielgrzymki były słowa „ Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”. Bardzo obszerny program tej wizyty łączyła w całość postać Jezusa Chrystusa. Papież powiedział między innymi: „ Zaprośmy Chrystusa na nowo do naszego wspólnego domu, któremu na imię Polska”.

11 VII Pielgrzymka Jana Pawła II 5-17 czerwca 1999roku

12 Hasło Pielgrzymki: „ Bóg jest miłością”
Istotą papieskiego nauczania stało się VIII błogosławieństw, stanowiących źródło i propozycję chrześcijańskiego życia. Być błogosławionym to tyle znaczy, co być szczęśliwym w religijnym znaczeniu. Papież ukazał nam piękno proponowanych przez Jezusa wartości. Na trasie pielgrzymki pojawiło się 20 miast, pielgrzymowanie Jan Paweł II rozpoczął w Gdańsku.

13 Ojczyzno moja, ukochana ziemio, ziemio umiłowana bądź błogosławiona!
Kończąc dzisiaj pielgrzymkę do rodzinnego kraju, z głębi serca wypowiadam to życzenie Bożego błogosławieństwa i kieruję je do całej Polski i wszystkich jej mieszkańców. Przybyłem do wszystkich bez wyjątku, aby przypomnieć tę jedną zasadniczą prawdę, na której zbudowana jest nasza wiara- prawdę, że Bóg jest miłością. Jan Paweł II Kraków –Balice , 17 czerwca 1999r.

14 VIII Pielgrzymka Jana Pawła II 16-19 sierpnia 2002 roku
Pielgrzymka składała się z trzech etapów: 1. Konsekracji nowej świątyni w krakowskich Łagiewnikach

15 2. Beatyfikacji w czasie Mszy św
2. Beatyfikacji w czasie Mszy św. na krakowskich Błoniach czterech kandydatów; Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Jana Beyzyma, Sancji Szymkowiak i Jana Balickiego.

16 Kalwaria Zebrzydowska
3. Dziękczynienia za 4oo lat istnienia sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej; Matko Najświętsza. Pani Kalwaryjska. Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi; Tobie zawierzam losy Kościoła; Tobie polecam mój naród; Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję: Totus Tuus Maryjo! Cały Twój.

17 „Ojczyzno moja kochana, Polsko, Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia, umiej
być wdzięczna!”. Tymi słowami z Dzienniczka Faustyny pragnę Was pożegnać, drodzy bracia i siostry, moi rodacy! A na koniec cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać! Szczęść Boże!


Pobierz ppt "ROK 1979 Karol Wojtyła jako Papież Jan Paweł II po raz pierwszy odwiedził Ojczyznę. Papież powiedział: „Ucałowałem ziemię polską, z której wezwał mnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google