Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Scenariusz lekcji pływania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Scenariusz lekcji pływania."— Zapis prezentacji:

1 Scenariusz lekcji pływania

2 Scenariusz lekcji wychowania fizycznego z pływania
Prowadzący: Imię i Nazwisko; kierunek, rok i tryb studiów Temat: Nauczanie poślizgu na grzbiecie Cele lekcji (przy poszczególnych celach wskazać zastosowane metody – wg. Strzyżewskiego) Umiejętności: uczeń umie zanurzać głowę pod wodę, potrafi wykonać poślizg na grzbiecie Sprawność motoryczna: uczeń posiada dobrą koordynację ruchową i potrafi szybko przemieszczać się w wodzie Wiadomości: uczeń zna działanie wypornościowe wody Postawy i motywacje: uczeń jest wytrwały w wykonywaniu ćwiczeń, potrafi nawiązać współpracę w grupie Środki dydaktyczne: deski do pływania, piłki plażowe, żerdzie Liczba uczniów: 15 Klasa: II Miejsce ćwiczeń: pływalnia kryta

3 (zadanie szczegółowe) Realizacja celów Uwagi organizacyjno-metodyczne
Tok lekcji (zadanie ogólne) Treść (zadanie szczegółowe) Realizacja celów Uwagi organizacyjno-metodyczne Cz. wstępna (10`-15`) 1. Zorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć 2. Poinformowanie uczniów o celach lekcji, wzbudzenie motywacji do ćwiczeń 3. Rozgrzewka a) na lądzie b) w wodzie 1. Zbiórka (określić w jakiej formie czy ustawieniu) 2. Sprawdzenie obecności i liczby ćwiczących 3. Kontrola ubioru i czystości ciała 4. Podanie tematu lekcji 5. Zwrócenie uwagi na rolę nauczanego czy doskonalonego elem. tech. w pływaniu. Ok ćw. w miejscu (wszechstronnych – ze zmiennością pracy mięśniowej – angażujące wszystkie części ciała – RR, NN, T i 2-3 ćw. specjalistycznych, przy każdym ćw.określenie pozycji wyjściowej Przejście pod prysznic Zabawa bieżna lub wyścig, lub pływanie na dystansie (np.: „Marsz zwierząt”, „Strzelec”) ustawienie ćwiczących czas trwania ćwiczeń lub dozowanie sposoby przemieszczania uczniów sposoby pobierania czy rozdawania pomocy i środków dydaktycznych określenie głębokości wody dla ćwiczeń

4 (zadanie szczegółowe) Realizacja celów Uwagi organizacyjno-metodyczne
Tok lekcji (zadanie ogólne) Treść (zadanie szczegółowe) Realizacja celów Uwagi organizacyjno-metodyczne Cz. główna (25`-30`) 4. Kształtowanie umiejętności, doskonalenie sprawności. Kształtowanie postaw wobec kultury fizycznej Przy pierwszej lekcji z nauczania danego elem. tech.: - Pokaz - Pokaz z omówieniem Technika - Nauczanie danego elementu tech. Doskonalenie wcześniej poznanych elementów tech. Krótkie opisanie kilku (7-10) ćwiczeń służących realizacji tematu lekcji uwagi dotyczące bezpieczeństwa, asekuracji przy ćwiczeniach rozmieszczenie ćwiczących na pływalni sposoby podziałów na grupy szkice ustawień szkice przebiegu bardziej skomplikowanych ćw. w grupach określenie form ćwiczeń

5 Uwagi organizacyjno-metodyczne
Tok lekcji Treść Realizacja celów Uwagi organizacyjno-metodyczne Cz. końcowa (3`-5`) 5. Uspokojenie organizmu 6. Czynności organizacyjno porządkowe i podsumowanie lekcji 7. Nastawienie uczniów do aktywności ruchowej w czasie wolnym 1. Zabawa uspokajająca lub 2-3 ćwiczenia. korekcyjne lub kompensacyjne o małej lub b. małej intensywności (np.: 10 wydechów do wody, „Kopanie dołków”) 2. Zebranie przyborów i sprzętu i innych środków dydaktycznych wykorzystywanych na lekcji 3. Zbiórka (określić w jakiej formie czy ustawieniu) 4. Kontrola liczebności ćwiczących 5. Omówienie lekcji – wskazanie najczęściej występujących błędów, wyróżnienie najlepiej ćwiczących, wskazanie zwycięzców zabaw, nagradzanie, pochwały 6. Wskazanie ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu lub na pływalni bądź w terenie Ewentualnie wskazanie zastosowań utylitarnych nauczanego elementu sposoby zmiany organizacji grupy inne uwagi na temat realizacji celów oraz poszczególnych ćwiczeń określenie osób odpowiedzialnych za sprzątnięcie pomocy dydaktycznych

6 Literatura: Barany I. "60 lekcji pływania". W-wa 1997.
Bartkowiak E. "20 lekcji pływania". W-wa 1994. Baturo L. "Rola przyborów pomocniczych w nauce pływania". WFiHS. Bogajewski D. "Pływanie - poradnik metodyczny". AWF W-wa 1992. Czabański B. "Nauczanie techniki pływania". AWF Wrocław 1990. Czabański B. "Teoria techniki pływania sportowego". PZP W-wa 1991. Dybińska E. "Wskazówki metodyczne do nauczania pływania". AWF Kraków 2004. Kalinowski A. "Kąpiele i nauczanie pływania na koloniach i obozach letnich". W-wa 1989. Kalinowski A. "Pływanie - poradnik metodyczny". AWF W-wa 1994. Kalinowski A. "Nauka pływania dzieci i młodzieży". AWF W-wa 1995. Karpiński R. "Nauczanie pływania". AWF Katowice 1994 Karpiński R. " Pływanie - podstawy techniki, nauczanie". Katowice 2005. Matynia J. "Zabawy i gry ruchowe w wodzie". AWF Poznań 1990. Olszewski W. "Uczymy się pływać". W-wa 1997. Orzechowski K. "Wskazówki metodyczno - organizacyjne w nauczaniu pływania". AWF Gdańsk 1992.


Pobierz ppt "Scenariusz lekcji pływania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google