Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundamenty kultury europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundamenty kultury europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Fundamenty kultury europejskiej

2 Plan zajęć Wynalezienie pisma i jego znaczenie. Nazwa epoki.
Ramy czasowe epoki. Znaczenie przymiotnika klasyczny. Rola starożytności klasycznej w historii kultury europejskiej. Różnice między politeizmem a monoteizmem. Etymologia i znaczenie słowa antropocentryzm w odniesieniu do kultury antyku. Kalokagatia.

3 Wynalezienie pisma Sumerowie IV tysiąclecie p.n.e.

4 Znaczenie wynalezienia pisma
Możliwość utrwalania i przekazywania informacji odbiorcom oddalonym w przestrzeni i czasie. Gromadzenie wiedzy i przekazywanie jej następnym pokoleniom. Usprawnienie zarządzania państwem.

5 Starożytność Najstarsze cywilizacje, które powstały na Bliskim Wschodzie oraz w basenie Morza Śródziemnego po wynalezieniu pisma przez Sumerów (IV tysiąclecie p.n.e.) do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego (476)

6 Kultury starożytne – religia istotny czynnik rozwoju cywilizacji
monoteizm politeizm Wiara w istnienie jednego Boga. gr. monos jedyny, theos bóg judaizm, chrześcijaństwo, islam Wiara w wielu bogów, wielobóstwo. gr. polys liczny, theos bóg wierzenia starożytnych Greków i Rzymian

7 Starożytność klasyczna / antyk (starożytność grecka i rzymska)
Kultura śródziemnomorska Grecja: polis (miasto – państwo) jako wspólnota obywateli demokracja - podejmowanie ważnych decyzji państwowych wolą większości obywateli

8 Starożytność klasyczna / antyk (starożytność grecka i rzymska)
Kultura śródziemnomorska Rzym: W wyniku podbojów stał się imperium. Państwo było bardzo dobrze zorganizowane (system dróg, prawo)

9 Fundamenty kultury europejskiej
Cywilizacja antyczna Chrześcijaństwo , którego podstawą jest wywodząca się z tradycji judaistycznej Biblia. Symboliczne fundamenty kultury europejskiej: Ateny, Rzym, Jerozolima

10 Antropocentryzm – cecha cywilizacji antycznej
Anthropos – człowiek, centrum - środek Cywilizacja skoncentrowana na człowieku, na zaspokajaniu jego potrzeb duchowych i cielesnych.

11 Antropocentryzm Antropocentryzm przejawia się w sztuce, literaturze, polityce, filozofii oraz w kulturze życia codziennego (m.in. troska o zdrowie i higienę)

12 Kalokagatia Jedna z najważniejszych idei starożytnych Greków.
Kalos kai agathos – piękny i dobry Człowiek powinien łączyć w sobie doskonałość moralną i fizyczną, piękno duchowe i cielesne.

13 Fundamenty kultury europejskiej
Materialny dorobek starożytności klasycznej stanowił przez wieki najważniejszy punkt odniesienia dla europejskich twórców i filozofów. Co odziedziczyliśmy po starożytnych? Jakie ślady starożytności klasycznej odnajdujemy we współczesności?

14 Co o tym wiesz? Wynalezienie pisma i jego znaczenie.
Nazwa epoki starożytność. Ramy czasowe epoki. Znaczenie przymiotnika klasyczny. Rola starożytności klasycznej w historii kultury europejskiej. Różnice między politeizmem a monoteizmem. Etymologia i znaczenie słowa antropocentryzm w odniesieniu do kultury antyku. Kalokagatia.

15 Platon dzieli rzeczywistość na dwie sfery: idealną i materialną
Platon dzieli rzeczywistość na dwie sfery: idealną i materialną. Świat idei jest niezmienny, wiecznotrwały i dobry, natomiast świat materialny jest niedoskonały, ograniczony, zmienny, niekompletny. Dusza istniała jeszcze przed narodzinami człowieka, potem została uwięziona w ciele, które stanowi jej grób, więzienie. Jedynym celem duszy jest śmierć człowieka i jej powrót do świata idei. Dusze posiadały prawdziwą wiedzę o ideach, ale w drodze do ciała ją utraciły. Człowiek może sobie przypomnieć tą ideę poprzez studiowanie samego siebie. Dobro, wg Platona, to pamięć o ideach. Zło natomiast to brak tej pamięci (zło wynika z niewiedzy). Wg Platona świat stworzył Wielki Demiurg (wielki stwórca). Wzorował się na ideach, ale świat stworzył z materii.


Pobierz ppt "Fundamenty kultury europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google