Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

APOLLIŃSKOŚĆ I DIONIZYJSKOŚĆ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "APOLLIŃSKOŚĆ I DIONIZYJSKOŚĆ."— Zapis prezentacji:

1 APOLLIŃSKOŚĆ I DIONIZYJSKOŚĆ

2 APOLLIŃSKI - DIONIZYJSKI
Rozróżnienie wprowadzone przez Fryderyka Nietzschego w Narodzinach tragedii (1872), utworzone od imion bogów greckich Apollona i Dionizosa, mające określać dwa podstawowe nurty kultury greckiej.

3 Apollińskość jest dążnością do obrazowania świata, tworzenia jego pozoru, który przesłania prawdę o życiu i przez to pomaga je znosić. Z żywiołu apollińskiego wyrastają sztuki obrazowe – poezja, malarstwo i rzeźba.

4 APOLLIŃSKI HARMONIJNY PEŁEN ŁADU I UMIARU „UŁADZONY”
ZINTELEKTUALIZOWANY (ROZUMOWY) OBIEKTYWNY

5 Dionizyjskość Jest przeciwstawieniem apollińskości; żywioł będący istotą życia, dzika nieokreśloność, chaotyczność i nieokiełznanie. Dionizyjskość jest stałym motywem pojawiającym się w pismach Nietzschego aż do samego końca, jest przejawem przepełniającej życie woli ku mocy. Zdaniem Nietzschego w starożytnej Grecji doszło za pośrednictwem muzyki do zjednoczenia tych elementów w postaci klasycznej tragedii greckiej. Dotyczy przede wszystkim muzyki, ale także poezji

6 DIONIZYJSKI ŻYWIOŁOWY EMOCJONALNY (UCZUCIOWY) ZMYSŁOWY AINTELEKTUALNY
SUBIEKTYWNY INTUICYJNY

7 dionizyjskość i apollińskość w periodyzacji epok
WIEDZA MATERIA ROZUM WIARA DUSZA UCZUCIE *ANTYK *RENESANS *OŚWIECENIE *POZYTYWIZM *DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE *ŚREDNIOWIECZE *BAROK *ROMANTYZM *MŁODA POLSKA

8 ANTYK (do V wieku n.e.) Humanizm Racjonalizm dydaktyzm
Ponadczasowe zasady określające tematykę i budowę dzieła literackiego (decorum, prawdopodobieństwo, harmonia i umiar) Jasność i czystość języka Czystość gatunkowa i jednorodność stylistyczna Podstawa późniejszych odwołań, wieki, podczas których powstawały i utrwalały się klasyczne wzorce oraz wartości

9 ŚREDNIOWIECZE (V – XV w.)
Mistycyzm Teocentryzm ( Bóg w centrum wszechświata) Uniwersalizm Epoka religijna, uduchowiona, kierująca myśl ludzką ku Bogu i pozaziemskim wartościom

10 RENESANS (XVI w.) Odrodzenie ideałów antyku Harmonia i umiar
Antropocentryzm (człowiek w centrum zainteresowania) Humanizm Odkrycia geograficzne Rozwój nauki Wzrost zamożności ludzi – zwrot ku wartościom doczesnym Rozwój sztuk według ideałów klasycznych Ideał człowieka wszechstronnie wykształconego

11 BAROK (XVII w.) wł. Barocco – dziwny, napuszony, przesadny
Epoka uduchowiona, mistyczna, u podłoża filozofii lezy poczucie przemijalności życia i kruchości istoty ludzkiej Zwrot ku Bogu i religii, myśli o życiu pozaziemskim W sztuce: ornamentyka, przepych, różnorodność, zerwanie z przejrzystością i funkcjonalnością form Wirtuozeria poetycka - koncept

12 OŚWIECENIE (XVIII w.) Wiek rozumu, powrotu do ideałów klasycznych
Wszechstronny rozwój nauki Rozwój prasy, szkolnictwa i norm klasycznych w sztuce Racjonalizm Empiryzm Sensualizm w ideologii – a zatem metody rozumowego pojmowania i badania zjawisk

13 ROMANTYZM (1822-1863) Uczucie Wiara Serce Inuicja Wyobraźnia
Wrażliwość duszy Kontakt ze światem nierealnym Rozczarowanie i nieufnosć wobec rozumu i wiedzy

14 POZYTYWIZM (2 poł. XIX w.) Epoka prozy (powieść, nowela)
Rozczarowanie romantycznym entuzjazmem Wiara w naukę Postulaty scjentyzmu, pracy organicznej, pracy u podstaw, czyli reformy społeczeństwa i edukacji warstw niższych

15 MŁODA POLSKA ( ) Inaczej: neoromantyzm, modernizm, dekadentyzm, symbolizm Idea „sztuka dla sztuki” odrzucająca jakikolwiek praktyczny wymiar twórczości Intuicja metodą badania świata Symbol sposobem wyrażania treści wewnętrznych

16 DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE (1918-1939)
Liczne osiągnięcia techniki Rozwój nauki: fizyki (Albert Einstein), medycyny (psychoanaliza, behawioryzm) Rozwój przemysłu na wielką skalę W literaturze: Futuryzm- zafascynowanie techniką, opozycja wobec tradycji Awangarda Krakowska – miasto, masa, maszyna


Pobierz ppt "APOLLIŃSKOŚĆ I DIONIZYJSKOŚĆ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google