Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Protokół Komunikacyjny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Protokół Komunikacyjny"— Zapis prezentacji:

1 Protokół Komunikacyjny
Protokół Komunikacyjny: element oprogramowania, element jawnie zainstalowany na wszystkich urządzeniach i elementach sieciowych i komputerach klienckich Są dwie kategorie: - otwarte, - charakterystyczne dla producenta Protokoły otwarte są standardem oficjalnym, nie są własnością żadnej organizacji. TCP/IP- podstawowa forma komunikacji w sieci Internet. Protokoły charakterystyczne dla producenta są własnością konkretnego producenta (np. : IPX/SPX- grupa protokołów zamkniętych opracowana przez jedną firmę- Novel).

2 MODEL OSI W roku 1978 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO zaproponowała model architektury sieci zwany modelem OSI w celu integracji wszystkich lokalnych podsieci. Był to pierwszy krok w kierunku stworzenia jednolitego systemu komunikacyjnego.

3 NUMER NAZWA WARSTWY 7 APLIKACJI Warstwy górne – współpracują z oprogramowaniem realizującym zadania zlecane przez użytkownika systemu komputerowego 6 PREZENTACJI 5 SESJI 4 TRANSPORTOWA Warstwy dolne zajmują się znajdowaniem właściwej drogi do celu, gdzie ma być przekazana dana informacja. Dzielą dane na odpowiednie dla urządzeń sieciowych pakiety (ramki). Zapewniają weryfikację bezbłędności przesyłanych informacji 3 SIECIOWA 2 ŁĄCZA DANYCH 1 FIZYCZNA

4 WARSTWA FIZYCZNA: WARSTWA ŁĄCZA DANYCH:
-- określa wszystkie składniki sieci niezbędne do obsługi elektrycznego, optycznego, radiowego wysyłania i odbierania sygnałów - odbiera ramki danych z warstwy łącza danych i przesyła je szeregowo bit po bicie - jest odpowiedzialna za odbiór kolejnych bitów przychodzących - ustala szybkość wysyłania informacji WARSTWA ŁĄCZA DANYCH: -- odpowiada za końcową zgodność przesyłania danych - pakuje instrukcje danych w ramki i wysyła je do warstwy fizycznej - rozpoznaje i naprawia błędy - składa bity otrzymane od warstwy fizycznej i umieszcza je w ramkach

5 WARSTWA TRANSPORTOWA:
WARSTWA SIECIOWA: -- określa trasy transmisji między komputerem nadawcą a komputerem odbiorcą -- nie posiada żadnych mechanizmów korekcji błędów -- używana jest do komunikowania się z komputerami znajdującymi się poza lokalnymi segmentami sieci LAN WARSTWA TRANSPORTOWA: -- dba o poprawność przesyłania danych -- jest odpowiedzialna za przesyłanie danych i integralność transmisji -- ustala odpowiednią kolejność pakietów przed wysłaniem do warstwy sesji -- odpowiada za nawiązywanie połączenia, wymianę danych oraz zamykanie połączenia -- wykrywa pakiety, które zostały odrzucone przez routery i automatycznie generuje żądanie ich ponownej transmisji

6 WARSTWA SESJI: WARSTWA PREZENTACJI: WARSTWA APLIKACJI:
-- rozpoznaje połączenia pomiędzy aplikacjami i dzięki temu zapewnia właściwy kierunek przepływu informacji -- zapewnia uporządkowaną wymianę danych między aplikacjami i zamknięcie sesji (korzysta w tym celu z usług warstwy transportowej) WARSTWA PREZENTACJI: -- zarządza sposobem kodowania wszelkich danych -- odpowiada za translację między niezgodnymi schematami kodowania -- jest w stanie zapewnić szyfrowanie i deszyfrowanie wiadomości WARSTWA APLIKACJI: -- pełni rolę interfejsu pomiędzy aplikacjami użytkownika a usługami sieciowymi -- inicjuje sesje komunikacyjne


Pobierz ppt "Protokół Komunikacyjny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google