Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring Sieci Narzędzia Sieciowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring Sieci Narzędzia Sieciowe."— Zapis prezentacji:

1 Monitoring Sieci Narzędzia Sieciowe

2 Pojęcia IP TCP TCP/IP UDP porty DNS TNP

3 Protokół IP jest protokołem zawodnym
IP (ang. Internet Protocol) to protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych. Dane w sieciach IP są wysyłane w formie bloków określanych mianem pakietów. Protokół IP jest protokołem zawodnym

4 Opis nagłówka IP

5 Rodzaje adresów IP Adresy klasy A zostały przeznaczone dla wyjątkowo dużych sieci i mogą zawierać ponad 16 milionów adresów hostów. Adresy klasy B zostały przeznaczone na potrzeby sieci średnich i dużych. Adres klasy C zaczyna się od dwójkowej wartości 110. Klasa D została utworzona w celu umożliwienia rozsyłania grupowego przy użyciu adresów IP. Zdefiniowano także klasę E adresów IP

6 TCP TCP – strumieniowy protokół komunikacji między dwoma komputerami.
W modelu OSI TCP odpowiada warstwie Transportowej.

7 Nawiązywanie połączenia TCP
three-way handshake. Host inicjujący połączenie wysyła pakiet zawierający segment TCP z ustawioną flagą SYN (synchronize). Host odbierający połączenie, jeśli zechce je obsłużyć, odsyła pakiet z ustawionymi flagami SYN i ACK Inicjujący host powinien teraz wysłać pierwszą porcję danych, ustawiając już tylko flagę ACK (gasząc SYN).

8 TCP TCP zapewnia wiarygodne połączenie dla wyższych warstw komunikacyjnych. Brakujące pakiety są obsługiwane przez żądania retransmisji.

9 Opis nagłółwka TCP

10 TCP/IP jest standardem komunikacji otwartej.
TCP/IPjest pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych sieci komputerowych. TCP/IP jest standardem komunikacji otwartej.

11 warstwa aplikacji warstwa transportowa warstwa sieciowa warstwa łącza
Model DoD warstwa aplikacji warstwa transportowa warstwa sieciowa warstwa łącza

12 Właściwości protokołu TCP/IP
- dobrą odtwarzalność po awarii - możliwość dodawania nowych sieci bez przerywania pracy istniejących - wysoki współczynnik korekcji błędów - niezależność od platformy - mały stopień obciążenia danych własnymi strukturami - duża wydajność

13 UDP UDP– jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza się go w warstwie czwartej (transportu) modelu OSI. Jest to protokół bezpołączeniowy. Nie ma też mechanizmów kontroli przepływu i retransmisji.

14 Struktura nagłowka UPD

15 Brakujące pakiety są obsługiwane przez żądania retransmisji.
Rożnice TCP - UDP TCP zapewnia wiarygodne połączenie dla wyższych warstw komunikacyjnych przy pomocy sum kontrolnych i numerów sekwencyjnych pakietów, w celu weryfikacji wysyłki i odbioru. Brakujące pakiety są obsługiwane przez żądania retransmisji. Host odbierający pakiety TCP porządkuje je według numerów sekwencyjnych tak, by przekazać wyższym warstwom modelu OSI pełen, złożony segment.

16 Porty Porty protokołu – pojęcie związane z protokołami transportowymi TCP i UDP używanymi w Internecie do identyfikowania procesów działających na odległych systemach. Numery portów reprezentowane są przez liczby naturalne z zakresu od 0 do Niektóre numery portów (od 0 do 1023) są ogólnie znane i zarezerwowane na standardowo przypisane do nich usługi.

17 Standardowe usługi 20 FTP – dane 21 FTP 22 SSH 23 Telnet
25 SMTP DNS 70 Gopher HTTP 109 POP POP3 119 NNTP NetBios 143 IMAP SNMP 162 SNMP BGP 443 HTTPS POP3S

18 DNS DNS to system serwerów oraz protokół komunikacyjny zapewniający zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową.

19 Cechy DNS - Nie ma jednej centralnej bazy danych adresów IP i nazw.
- Serwery DNS przechowują dane tylko wybranych domen. - Każda domena ma co najmniej 2 serwery DNS obsługujące ją. - Serwery DNS przechowują przez pewien czas odpowiedzi z innych serwerów. - Każdy komputer może mieć wiele różnych nazw. - Pod jedną nazwą może kryć się więcej niż 1 komputer. - Protokół DNS posługuje się do komunikacji głównie protokołem UDP. - Serwery DNS działają na porcie numer 53.

20 Organizacja DNS DNS, jako system organizacyjny, składa się z dwóch instytucji - IANA i ICANN. Nadzorują one ogólne zasady przyznawania nazw domen i adresów IP.

21 Instytucje administrujące DNS na świecie
Rząd USA - rejestracja i nadzór nad domenami - .mil i .gov Afilias Limited - rejestracja i nadzór nad domeną - .info EurID - rejestracja i nadzór nad domeną - .eu NASK - nadzór nad domeną .pl jako całością, oraz obsługa rejestrowania domen: .com.pl, .biz.pl, .org.pl, .net.pl


Pobierz ppt "Monitoring Sieci Narzędzia Sieciowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google