Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Protokoły sieciowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Protokoły sieciowe."— Zapis prezentacji:

1 Protokoły sieciowe

2 Protokoły sieciowe - TCP/IP

3 TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy kanałowej łączy komputery rożnych typów w jedną sieć

4 IP

5 IP (ang. Internet Protocol) to protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych. Dane w sieciach IP są wysyłane w formie bloków określanych mianem pakietów. W przypadku protokołu IP, przed rozpoczęciem transmisji nie jest zestawiana wirtualna sesja komunikacyjna pomiędzy dwoma hostami, które nie komunikowały się ze sobą wcześniej.

6 IP Protokół IP jest protokołem zawodnym - nie gwarantuje, że pakiety dotrą do adresata, nie zostaną pofragmentowane, czy też zdublowane, a ponadto mogą dotrzeć do odbiorcy w innej kolejności niż zostały nadane. Niezawodność transmisji danych jest zapewniana przez protokoły warstw wyższych (np. TCP), znajdujących się w hierarchii powyżej warstwy sieciowej.

7 TCP

8 TCP (ang. Transmission Control Protocol - protokół kontroli transmisji) – strumieniowy protokół komunikacji między dwoma komputerami. Został stworzony przez Vintona Cerfa i Roberta Kahna. Jest on częścią większej całości określanej jako stos TCP/IP. W modelu OSI TCP odpowiada warstwie Transportowej.

9 TCP W przeciwieństwie do UDP, TCP zapewnia wiarygodne połączenie dla wyższych warstw komunikacyjnych przy pomocy sum kontrolnych i numerów sekwencyjnych pakietów, w celu weryfikacji wysyłki i odbioru. Brakujące pakiet są obsługiwane przez żądania retransmisji. Host odbierający pakiety TCP porządkuje je według numerów sekwencyjnych tak, by przekazać wyższym warstwom modelu OSI pełen, złożony segment.

10 Protokoły sieciowe - TCP/IP

11 Protokoły sieciowe - TCP/IP
TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Odnosi się do dwóch oddzielnych protokołów, wykorzystywanych do komunikacji komputerowej. Dane przekazywane są w dół stosu, jeżeli mają zostać przesłane przez sieć i odwrotnie w czasie odbierania. Każda z warstw dodaje do danych przekazywanych z wyższej warstwy informacje w postaci nagłówka, traktowanego dalej jako dane. - działa na sprzęcie rożnych producentów - może współpracować z rożnymi protokołami warstwy kanałowej - łączy komputery rożnych typów w jedną sieć

12 Warstwy modelu ISO/OSI i TCP/IP
KOMUNIKATY, STRUMIENIE APLIKACJI PREZENTACJI SESJI TRANSPORTOWA SIECIOWA ŁĄCZA DANYCH FIZYCZNA INTERNETU DOSTĘPU DO SIECI KOMUNIKATY PAKIETY RAMKI BITY DATAGRAMY Warstwy modelu ISO/OSI Warstwy modelu TCP/IP

13 Warstwy funkcjonalne stosu protokołów TCP/IP
warstwa aplikacji – dostarczająca protokołów zdalnego dostępu i współużytkowania zasobów, warstwa hosta (transportowa) – obejmująca protokoły transmisji (TCP i UDP), warstwa Internetu – zawierająca procedury niezbędne do przesyłu danych i trasowania (IP), warstwa dostępu do sieci – dodająca nagłówek i zakończenie. Tak przygotowane ramki są przesyłane przez sieć.

14 Wybrane protokoły Internetu osadzone w modelu TCP/IP
7 HTTP APLIKACJI TRANSPORTOWA INTERNETU DOSTĘPU DO SIECI UDP IP CSMA/CD ENTHERNET ICMP ARP TCP SMTP POP FTP DNS NFS SNTP RIP OSPF 1 2 3 4 5 6 Warstwy TCP/IP PROTOKOŁY NET BEUI ISO/OSi

15 Protokoły sieciowe rodziny TCP/IP
ARP (Address Resolution Protocol), DNS (Domain Name System), ICMP (Internet Control Message Protocol), UDP (User Datagram Protocol), RIP (Routing Information Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), Telnet.

16 ARP (Address Resolution Protocol)
Warstwa IP wprowadza swój własny format adresowania, zrozumiały dla Internetu. Nie jest on czytelny dla warstwy łącza danych. W warstwie tej odwzorowaniem IP jest protokół ARP, który jest wykorzystywany przy każdorazowej próbie wysłania pakietu IP, o ile adres sprzętowy urządzenia docelowego – MAC (Media Access Control) – nie został już dopisany do tablicy ARP. W przypadku braku wpisu, następuje wysłanie pakietu ARP z żądaniem podania adresu sprzętowego urządzenia docelowego.

17 ARP (Address Resolution Protocol)
Aby określić ethernetowy adres węzła w sieci, urządzenie wysyłające przesyła żądanie ARP do adresu rozgłoszeniowego (broadcast address). Żądanie ARP zawiera IP nadawcy i adres rozgłoszeniowy, jak również szukany adres IP. Urządzenie, którego adres pasuje do wysyłanego żądania, odpowiada na adres nadawcy. Nadawca może wysłać informacje na szukany adres, który otrzymał w odpowiedzi na żądanie ARP. Ten proces odbywa się przy przesyłaniu informacji pomiędzy urządzeniami w tej samej sieci, a jeśli urządzenia znajdują się w innych sieciach, trzeba zastosować router.

18 ARP (Address Resolution Protocol)
Protokół ARP dynamicznie buduje tablicę, która przyporządkowuje adresy IP adresom MAC. W celu przeglądnięcia zawartości tablicy ARP należy użyć polecenia arp.

19 Protokoły sieciowe - IP
IP (ang. Internet Protocol) to podstawowy protokół bezpołączeniowy warstwy 3 modelu ISO/OSI (warstwy Internet w modelu TCP/IP). Słowo bezpołączeniowy oznacza, że protokół ten nie tworzy połączeń między nadawcą a odbiorcą (pomiędzy dwoma hostami), co skutkuje brakiem sprawdzania poprawności dostarczania datagramu do celu. IP dodaje informacje o adresie IP nadawcy i odbiorcy do pakietów z warstw wyższych. Jednostką transmisji protokołu IP jest datagram. Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych. Protokół IP jest protokołem zawodnym - nie gwarantuje, że pakiety dotrą do adresata, nie zostaną pofragmentowane, czy też zdublowane, a ponadto mogą dotrzeć do odbiorcy w innej kolejności niż zostały nadane. Niezawodność transmisji danych jest zapewniana przez protokoły warstw wyższych (np. TCP), znajdujących się w hierarchii powyżej warstwy sieciowej.

20 Protokół ICMP Protokół ICMP (Internet Control Message Protocol) jest wykorzystywany przez routery i hosty docelowe do raportowania hostom źródłowym o błędach pojawiających się podczas przetwarzania datagramów. Jest integralną częścią protokołu IP.

21 Protokoły sieciowe - TCP
TCP (ang. Transmission Control Protocol - protokół kontroli transmisji) – zawiera się i jest zamknięty w pakietach IP, umożliwia dostęp do usług (serwisów) na odległych urządzeniach sieciowych, zapewniając połączeniową (niezawodną) transmisję danych w warstwie transportowej. TCP jest uważany za godny zaufania protokół strumieniowy komunikacji między dwoma komputerami. Transmisja może być jakiegokolwiek rozmiaru, ponieważ dane są dzielone na mniejsze części. Dane zagubione są retransmitowane. Nadawca jest zawiadamiany o danych, które nie mogą zostać dostarczone. Typowe usługi TCP to np.: FTP, Telnet. Został stworzony przez Vintona Cerfa i Roberta Kahna.

22 Protokoły sieciowe - TCP
W przeciwieństwie do UDP, TCP zapewnia wiarygodne połączenie dla wyższych warstw komunikacyjnych przy pomocy sum kontrolnych i numerów sekwencyjnych pakietów, w celu weryfikacji wysyłki i odbioru. Brakujące pakiety obsługiwane są przez żądania retransmisji. Host odbierający pakiety TCP porządkuje je według numerów sekwencyjnych tak, by przekazać wyższym warstwom modelu OSI pełen, złożony segment.

23 Protokoły sieciowe - UDP
UDP (User Datagram Protocol) umożliwia bezpołączeniową transmisję datagramów wykorzystywaną w aplikacjach, dla których szybkość transmisji jest bardzo istotna. Protokół ten nie sprawdza poprawności transmitowanych danych.

24 Protokół NetBEUI Nietrasowalny protokół komunikacyjny NetBEUI, działający w warstwach 2 i 3 modelu ISO/OSI, ustanawia komunikację pomiędzy dwoma komputerami, posiada jednocześnie mechanizmy zapewniające niezawodne dostarczanie danych w odpowiedniej kolejności. Najczęściej jest wykorzystywany przez sieciowe systemy operacyjne firmy Microsoft w małych sieciach LAN.


Pobierz ppt "Protokoły sieciowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google