Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPROWADZENIE DO SIECI I INTERSIECI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPROWADZENIE DO SIECI I INTERSIECI"— Zapis prezentacji:

1 WPROWADZENIE DO SIECI I INTERSIECI

2 Wiadomości podstawowe
Sieć komputerowa Intersieć Siecią komputerową- nazywamy strukturę składającą się ze stacji sieciowych (hosts) i łączącego je kabla sieciowego (network wire), ogólnie zwanego medium transmisyjnym. Jedna sieć ma jeden wspólny dla wszystkich kabel sieciowy, służący do transmisji między nimi.aby informacje wysyłane przez określoną stację nadawczą trafiły do określonej stacji odbiorczej, każda z nich musi mieć swój adres wyróżniający ją spośród innych stacji zainstalowanych w sieci. Intersieć- składa się z wielu sieci najczęściej połączonych routerami, pełniących rolę urządzeń kierujących pakiety między sieciami. Sieci w intersieci mogą być także łączone mostami. W intersieci każda sieć musi mieć swój unikatowy adres, a w ramach danej sieci- każda stacja sieciowa.

3 Powstanie intersieci WAN LAN Sieci rozległe Sieci lokalne
Umożliwiają wymianę zbiorów informacji i komunikatów między użytkownikami znajdującymi się na niewielkim obszarze geograficznym, a także wspólne użytkowanie zasobów np. serwerów zbiorów. Łączą ze sobą oddzielne sieci LAN używając do tego celu zwykle sieci telefonicznych, łączą użytkowników na dużych obszarach geograficznych. Sieci LAN- pojawiły się po uruchomieniu masowej produkcji i upowszechnieniu komputerów personalnych PC. Sieci WAN- połączyły użytkowników na całym świecie.

4 Model OSI Warstwa 7 Aplikacji Warstwy wyższe Warstwa 6 Prezentacji
Sesji Warstwy niższe Warstwa 4 Transportowa Warstwa 3 Sieciowa Warstwa 2 Łącza danych Warstwa 1 Fizyczna Model OSI składa się z 7 niezależnych warstw. Warstwy wyższe są związane z aplikacjami i realizowane programowo, warstwy niższe realizują transport danych.warstwa fizyczna i łącza danych realizowane są za pośrednictwem oprogramowania i sprzętu.Model OSI jest ogólnym koncepcyjnym modelem komunikacji między stacjami podłączonymi do sieci. Szczegółowe metody komunikacji są określone w formie protokołów komunikacyjnych podzielonych na klasy.Protokoły sieci lokalnych LAN obsługują dwie najniższe warstwy modelu OSI, protokoły sieci rozległych WAN obsługują funkcje trzech najniższych warstw. Protokoły trasowania obsługują warstwę Sieciową, są odpowiedzialne za określanie tras przepływu pakietów. Protokoły sieciowe to zbiory wielu różnych protokołów obsługujących wyższe warstwy.

5 Proces wymiany wymiany informacji w modelu OSI
Aplikacji Aplikacji Prezentacji Prezentacji Stacja Sieciowa A Stacja Sieciowa B Sesji Sesji Transportowa Transportowa Sieciowa Sieciowa Łącza danych Łącza danych Dana warstwa komunikuje się z trzema innymi warstwami modelu OSI: z warstwą bezpośrednio poniżej, z warstwą bezpośrednio powyżej i warstwą równorzędną, ale w innej stacji sieciowej. Przekazywanie informacji odbywa się przez tzw. informację sterującą, mogącą mieć formę : nagłówka lub końcówki. Nagłówek jest przedrostkiem dodawanym do informacji przesyłanej w dół, począwszy od najwyższej warstwy. Końcówka zaś jest uzupełnieniem informacji przesyłanej w dół, począwszy od warstwy najwyższej. Nagłówki i końcówki są pojęciami zależnymi od warstwy, w której analizowana jest jednostka informacji. Porcja danych jednostki informacyjnej w konkretnej warstwie modelu OSI może zawierać końcówki, nagłówki i dane pochodzące ze wszystkich wyższych warstw. Jest to nazywane kapsułkowaniem. Fizyczna Fizyczna Medium transmisyjne (kabel sieciowy)

6 Formaty informacji przesyłanej w sieci
Ramka A. Ramka Nagłówek Warstwy 2 (Łącza danych) Dane wyższej warstwy Końcówka Warstwy 2 (Łącza danych) Pakiet B. Pakiet Nagłówek Warstwy 3 (Sieciowej) Dane wyższej warstwy Końcówka Warstwy 3 (Sieciowej) Ramka- jest jednostką informacji, której źródłem i przeznaczeniem jest warstwa Łącza danych, składa się z trzech elementów: nagłówka warstwy łącza danych, danych warstwy wyższej, końcówki warstwy Łącza danych. Pakiet- to jednostka informacji, której źródłem i przeznaczeniem jest warstwa sieciowa. Pakiet składa się z trzech elementów: nagłówka warstwy Sieciowej, danych warstwy wyższej, końcówki warstwy Sieciowej. Komórka- to jednostka informacji złożona z dwóch elementów: nagłówka komórki o dł. 5 bajtów, danych komórki o dł. 48 bajtów. Komórka ma zawsze stała długość 53 bajtów i odnosi się do warstwy Łącza danych. Datagram- jest jednostką informacji, której źródłem i przeznaczeniem jest warstwa Sieciowa, używająca bezpołączeniowej obsługi sieci. Segment- jest jednostką informacji, której źródłem i przeznaczeniem jest warstwa Transportowa. Komunikat- jest jednostką informacji, ktorej źródłem i przeznaczeniem jest warstwa aplikacji. C. Komórka D. Datagram E.Segment F.Komunikat

7 Adresowanie w sieci komputerowej
Adresy warstwy 2 (Łącza danych) Adresy warstwy 3 (Sieciowej) Adresy MAC Adres warstwy 2 jednoznacznie identyfikuje każde połączenie urządzenia z siecią, jest często nazywany fizycznym adresem. Adresy MAC są podzbiorem adresów warstwy 2, ma stałą długość 48 bitów. Składa się z dwóch podstawowych części: w pierwszej zapisany jest kod producenta karty sieciowej, a w drugiej unikatowy adres karty sieciowej tego producenta. Adresy warstwy Sieciowej zwykle należą do hierarchicznej przestrzeni adresowej i są również nazywane adresami wirtualnymi lub logicznymi.

8 Adresowanie w intersieci
(Przestrzenie adresowe) Płaska Hierarchiczna . A C B AC AAB AAA Hierarchiczna przestrzeń adresowa jest zorganizowana z myślą o podgrupach, z których każda kolejna zawęża adres aż do wskazania pojedynczego urządzenia. Płaska przestrzeń adresowa odnosi się do jednej grupy. Sposoby przydzielania adresów można podzielić na trzy grupy: Statyczny Dynamiczny Adresy przydziela serwer. Adresy statyczne przydziela administrator sieci i pozostaje on niezmieniony aż do chwili zdecydowania o tym przez administratora sieci. Adresy dynamiczne są przydzielane urządzeniom w momencie podłączenia ich do sieci przez działanie pewnych specyficznych protokołów. Adresy przydzielane przez serwer są ponownie przydzielanego uprzednim odłączeniu urządzenia od sieci, a następnie po jego podłączeniu. F A AA AB E D

9 Sterowanie przepływem w sieci
(Zapobieganie przeciążaniu sieci przez nadmiar informacji) BUFOROWANIE GENEROWANIE OKIEN KOMUNIKATY Buforowanie- polega na chwilowym zapamiętywaniu nadmiaru informacji w pamięci (buforze) do czasu, kiedy będzie mogła być przetworzona. Komunikaty ograniczające szybkość transmisji stacji nadawczej zapobiegają nadmiarom występującym w buforach stacji odbiorczych. Stacja odbiorcza wysyła komunikat do stacji nadawczej żądający zmniejszenia szybkości jej transmisji. Generowanie okien- jest mechanizmem sterowania przepływem, w którym stacja nadawcza wymaga potwierdzenia przez stację odbiorczą faktu przetransmitowania pewnej liczby pakietów. Jeśli okno ma szerokość „5”, to stacja nadawcza żąda potwierdzenia po przesłaniu pięciu pakietów. Jeżeli owe potwierdzenie nie nadchodzi (stacja odbiorcza nie odebrała odpowiedniej liczby pakietów aby wysłać potwierdzenie), stacja nadawcza retransmituje pakiety ze zmniejszoną szybkością.

10 KONIEC


Pobierz ppt "WPROWADZENIE DO SIECI I INTERSIECI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google