Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA"— Zapis prezentacji:

1 ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA
Karolina Machalska III E

2 KWAŚNE DESZCZE - KWAŚNE OPADY EFEKT CIEPLARNIANY- EFEKT SZKLARNIOWY
. SMOG KWAŚNE DESZCZE - KWAŚNE OPADY EFEKT CIEPLARNIANY- EFEKT SZKLARNIOWY DZIURA OZONOWA

3 SMOG Nazwa powstała z dwóch angielskich słów smoke- dym, fog-mgła
Nienaturalne zjawisko spowodowane działalnością człowieka Mieszanina dymu i mgły utrzymująca się bardzo nisko nad Ziemią Powstaje poprzez dużą emisje zanieczyszczeń do atmosfery przy bezruchu powietrza i inwersji temperatury ( wzrost temperatury wraz z wysokością) Przeważnie występuje w dużych ośrodkach miejskich i przemysłowych

4 Smog londyński a kalifornijski
Smog londyński (zimny, kwaśny)- powstaje z wilgotnym klimacie, zimą (temp. -5-5*C). Jego toksyczność wynika głównie z obecności tlenków siarki i węgla które pochodzą ze spalania paliw kopalnych. Smog kalifornijski (fotochemiczny, utleniający)- powstaje w upalne w dni (temp.24-35*C ) przy dużym nasileniu ruchu samochodowego. Czynnikami toksycznymi są tlenki azotu, ozon, węglowodoru które ulegają przemianą fotochemicznym.

5 Choroby i smog Wpływa na rozwój czynników alergizujących
Niewydolność oddechową Paraliż układu krwionośnego Podrażnienia skóry Powoduje korozję w środowisku

6 KWAŚNE DESZCZE

7 Trudno zauważyć go „gołym okiem”
. Opady deszczu, śniegu mgły, krup śnieżnych oraz sadzi o niskim zawartości pH (poniżej 5,6 tzn. kwaśne ), niskie pH spowodowane jest głównie obecnością silnych kwasów siarkowego i azotowego. Trudno zauważyć go „gołym okiem” Połączenie wody z pochłoniętymi z powietrza gazami (dwutlenek siarki, trójtlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla, chlorowodór) wyprodukowanych przez działalność człowieka jak i naturalny Szybkie i swobodne przemieszczanie się szkodliwych substancji

8 KWAŚNE OPADY W ŚRODOWISKU
Niszczenie lasów (szczególnie iglastych) Obumieranie roślin ( porosty jako bio-wskaźniki) Zakwaszanie wód powierzchniowych (strumienie, rzeki na terenach zalesionych) Zastopowanie rozmnażania ryb oraz ptaków żyjących nad wodą Uszkodzenie budynków, pomników, zabytków Rozwój w glebach toksycznego glinu oraz wymywanie substancji odżywczych

9 CHOROBOTWÓRCZE WPŁYWY KWAŚNEGO DESZCZU
Atakują nasz układ nerwowy i krwionośny oraz wydalniczy Dolegliwości oddechowe Bóle głowy, oczu, gardła Rozwój chorób nowotworowych Rozwój chorób psychicznych (Alzheimera)

10 STĘŻENIA POZCZEGÓLNYCH TLENKÓW
Średnioroczne wartości zanieczyszczenia powietrza w porównaniu z normą (górna linia)

11 EFEKT CIEPLARNIANY

12 JAK POWSTAJE EFEKT CIEPLARNIANY

13 . GAZY CIEPLARNIANE Lotne substancje które zatrzymują i magazynują energie cieplną i przekazują ją w postaci promieniowania podczerwonego Naturalne substancje występujące w środowisku raz z tymi które wytworzył człowiek Duży udział pary wodnej oraz dwutlenku węgla Średni czas życia związków silnie absorbujących promienie wyprodukowanych przez działalność człowieka to nawet lat Rozpad ozonu w tlen przy obecności freonów czego skutkiem jest dziura ozonowa

14 KONSEKWENCJE OCIEPLENIA KLIMATU
Wzrost średniej temperatury powietrza oraz wilgotności Ogrzanie wód w morzach i oceanach Przesuniecie stref klimatycznych ku biegunom (nowe warunki klimatyczne, klęski żywiołowe ) Zmiana systemu prądów morskich Wyginięcie fauny oraz flory Brak urodzajnych gleb Głód na świecie Śmierć wielu osób z powodu klęsk żywiołowych

15 ROZWIĄZANIA PROBLEMU Segregacja śmieci i używanie surowców wtórnych
Zmniejszenie wydzielania energii Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii Przemyślane wykorzystanie energii wydzielanej przez ciepłownie i elektrownie Korzystanie z publicznych środków transportu oraz rowerów Zaprzestanie wycinania lasów i wypalania ich pozostałości Sadzenie nowej roślinności Współpraca wszystkich państw

16 DZIURA OZONOWA

17 DZIURA OZONOWA NAD ANTARKTYDĄ

18 ROZPAD CZĄSTECZEK 1) i 2) Atomy chloru uwalniane z rozpadającej się cząsteczki freonu „atakują” cząsteczkę ozonu i odrywając jeden atom tlenu pozostawiają cząsteczkę „normalnego” tlenu. 3) Związek chloru i tlenu nie jest zbyt trwały, atom tlenu odrywa się i przyłącza do innej cząsteczki ozonu. 4) Powstają 2 cząsteczki tlenu. Tak więc 2 cząsteczki ozonu stają się 3 cząsteczkami tlenu.

19 POWSTAWANIE DZIURY OZONOWEJ NAD ANTARKTYDĄ
Mimo, że największa emisja gazów niszczących ozon produkowana jest w półkuli północnej to największe spustoszenie sieją one w strefie arktycznej. Dzieje się to przez różnice ciśnienia, wprowadzenie w ruch i przenoszenie przez prądy powietrzne na dalekie odległości szkodliwych substancji. W okresie kiedy na półkuli północnej zaczyna się wiosna na Antarktydzie zaczyna panować noc polarna wówczas tworzy się regularny, stabilny trwający pół roku wir w którym powietrze krąży wokół bieguna południowego. Masy powietrza są wtedy odizolowane od powietrza równikowego zawierającego wysokie stężenie ozonu atmosferycznego.

20 SKUTKI NISZCZENIA WARSTWY OZONOWEJ
Zmniejszenie efektywności pochłaniania promieniowania UV Przenikanie przez wodę promieni czego skutkiem jest wymieranie wrażliwych organizmów roślinnych oraz zwierzęcych produkujących plankton Zanik rybołówstwa Niszczenie roślin uprawnych (zbóż), co prowadzi do głodu na świeci Zmniejszenie odporności systemu immunologicznego oraz odporności na infekcje i choroby, Liczne choroby oczy (zaćma), oraz szybkie starzenie się skóry

21 Bibliografia www.google.pl www.wikipedia.pl
Słonik szkolny EKOLOGIA

22 KAROLINA MACHALSKA IIII
PTZYGOTOWAŁA KAROLINA MACHALSKA IIII


Pobierz ppt "ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google