Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teoria heliocentryczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teoria heliocentryczna"— Zapis prezentacji:

1

2 Teoria heliocentryczna
jest to teoria budowy Układu Słonecznego, według której Słońce jest centralnym ciałem układu, a Ziemia, jako jedna z planet, obiega Słońce.

3 Teoria geocentryczna jest to teoria budowy świata, według której nieruchoma Ziemia znajduje się w centrum.Wszechświata, a wokół niej krążą wszystkie pozostałe ciała niebieskie. U podstaw teorii geocentrycznej leżały założenia o centralnym położeniu Ziemi, kulistym kształcie ciał niebieskich oraz o kołowości i jednostajności ich ruchów.

4 Prawo powszechnego ciążenia
Planety poruszają się wokół Słońca ruchem jednostajnym po okręgu. W rzeczywistości tor planet jest elipsą.

5 Ciała niebieskie Planety są to ciała niebieskie świecące światłem słonecznym, odbitym od jego powierzchni. Krążą one wokół słońca po drodze zwanej orbitą planety, wirujące wokół własnej osi. Mające średnicę ponad 1000 km.

6 Planetoidy Planetoidy (asteroidy) są to ciała niebieskie będące bryłą skalną o średnicy poniżej 1000 km. Obiegają Słońce po orbitach eliptycznych w większości zawarte między orbitami Marsa i Jowisza. Ich okresy obiegu wahają się od ok. 3 do ok. 6 lat

7 Komety oraz gazowo-pyłowej otoczki, która rozbudowuje się zwykle w zawierającą jądro główkę. Posiadają długi warkocz wytworzony pod wpływem spalania gazów. Jak dotychczas ich pochodzenie jest nie znane. Komety są to ciała niebieskie poruszające się w Układzie Planetarnym po orbitach. Mają znacznie mniejsze masy od mas planet i odmiennej budowie. Obserwowane są w czasie ich przelotu w pobliżu słońca. Składają się zwykle z jądra (jedna lub kilka brył)

8 „Komety-zdjęcia”

9 Słońce Słońce, centralna gwiazda . Żółty karzeł I populacji (), należący do ciągu głównego na - G2V, wizualnej -26,78m, jasności absolutnej +4,79m. Masa: 1,9891×1030 kg ( mas ), średnia gęstość: 1,410 g/cm3 (największa, w jądrze, ok. 100 g/cm3), średnica: 1,3920×106 km (109 średnic Ziemi), obserwowana z Ziemi średnica kątowa: średnio 31’,9877.

10 „Słońce - zdjęcia”

11 Gwiazdy akcji termojądrowych (głównie przemiany wodoru w hel) zachodzących w ich wnętrzu. Najbliższa Słońcu jest Proxima Centauri odległa od niego o 0, lat świetlnych. Gwiazdy są jak istoty żywe rodzą się, starzeją i w końcu umierają. Ich ewolucja przebiega jednak bardzo powoli i trwa miliony, a nawet miliardy lat. Są to kule gazowe o masach nieprzekraczających kilkudziesięciu mas Słońca. rPrzynajmniej przez część swej ewolucji świecą w wyniku

12 Mikołaj Kopernik Kopernik Mikołaj, Copernicus ( ) wybitny polski astronom, matematyk, lekarz, prawnik, tłumacz poezji włoskiej i ekonomista, pochodził z rodziny wywodzącej się z mieszczan krakowskich. Urodzony w Toruniu studiował w Krakowie ( ), natępnie w Bolonii, Padwie i Ferrarze, gdzie w 1503 doktoryzował się z prawa kanonicznego. Po powrocie do Polski zamieszkał w Lidzbarku Warmińskim jako lekarz i sekretarz swojego wuja, Łukasza Watzenrode, biskupa warmińskiego.

13 Bibliografia: http://www.solar.po.opole.pl/

14 Układ Słoneczny Przyroda wyk: Oktawia Kurzydło


Pobierz ppt "Teoria heliocentryczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google