Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przyjaźni ID grupy: 96/12_MP_G1 Opiekun: Renata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przyjaźni ID grupy: 96/12_MP_G1 Opiekun: Renata."— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przyjaźni ID grupy: 96/12_MP_G1 Opiekun: Renata Grosz-Miłosz Kompetencja: matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: „I my jesteśmy w kosmosie” Semestr/rok szkolny: 2011/2012

3 Kosmos Mianem Wszechświat (Kosmos) określa się całą czasoprzestrzeń wraz z zawartą w niej materią i energią. Materia rozmieszczona jest w przestrzeni bardzo nierównomiernie, a widocznymi jej skupiskami są galaktyki, czyli zbiory miliardów gwiazd, gazu i pyłu utrzymywane w całości przez grawitację. Nasza Galaktyka nazywana jest Drogą Mleczną

4 Droga mleczna

5 Teoria heliocentryczna
Teorię heliocentryczną opracował Mikołaj Kopernik wydając ją w 1543 roku w dziele "O obrotach sfer niebieskich". Mówi ona m. in. o: -planety biegną ruchem jednostajnym po okręgach dookoła Słońca -Ziemia jest jedną z planet i również obiega Słońce -nieruchome Słońce znajduje się w środku wszechświata -gwiazdy pozostają w spoczynku na zewnątrz tego układu

6 Model Układu Słonecznego

7 Ruch obiegowy ziemi to ruch wykonywany przez Ziemię wokół Słońca. Okres obiegu wynosi 365 dni 5 godzin i 49 min i 42 sekund i jest trochę dłuższy niż trwa jeden rok zwykły dlatego by wyrównać tę różnice powstałą z nagromadzonych „dodatkowych” godzin, co cztery lata przedłuża się rok o jeden dzień tj. w lutym zamiast 28 liczymy 29 dni.

8 Następstwa ruchu obiegowego ziemi
występowanie pór roku zmienna długość dnia i nocy, zmienna pora wschodu i zachodu Słońca zmiana maksymalnej wysokości Słońca nad widnokręgiem w południe, zjawisko dnia i nocy polarnej różne strefy oświetlenia kuli ziemskiej, występowanie stref klimatycznych

9 Ruch obrotowy Ziemi inaczej ruch wirowy Ziemi – obrót Ziemi wokół własnej osi. Czas jednego obrotu względem odległych gwiazd wynosi 23 godziny 56 minut i 4,1 sekundy.

10 Następstwa ruchu obrotowego ziemi
dobowa zmiana czasu spłaszczenie Ziemi przy biegunach widome ruchy gwiazd pływy morskie dobowa zmiana oświetlenia

11 Czas Słoneczny i czas strefowy
Czas słoneczny to czas określony na podstawie momentu górowania Słońca na danym południku. Wszystkie kolejne południki położone w kierunku na wschód mają czas późniejszy, a na zachód – wcześniejszy. Czas Strefowy to czas dla każdej strefy obejmującej 15° długości geograficznej. Określa się go na podstawie górowania Słońca nad południkiem środkowym dla danej strefy. W strefach bezpośrednio z sobą sąsiadujących czasy strefowe różnią się o jedną godzinę.

12 Strefy czasu na ziemi

13 Słońce jest to gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia, inne planety tego układu oraz mniejsze ciała niebieskie. Słońce to najjaśniejszy obiekt na niebie i główne źródło energii docierającej do Ziemi. jest olbrzymią kulą gorącego gazu, zbudowaną głównie z wodoru i helu. jest oddalone od Ziemi o około 150 mln km,

14 Merkury najmniejsza i najbliższa Słońcu planeta;
około 80% masy stanowi żelazne jądro atmosfera praktycznie nie istnieje

15 Wenus jest nazywana „bliźniaczą planetą” Ziemi ze względu na podobną wielkość, masę i skład chemiczny. jej atmosfera jest bardzo gęsta, złożona głównie z dwutlenku węgla (96%).

16 Ziemia trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu. jest jedynym znanym miejscem we Wszechświecie, w którym występuje życie uformowała się 4,5 miliarda lat temu, a życie pojawiło się na jej powierzchni w ciągu pierwszego miliarda lat po uformowaniu.

17 Atmosfera ziemska powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, utrzymywana przy powierzchni przez grawitację planety. Pozwala na istnienie różnorodnego życia jest niejednorodną powłoką złożoną z mieszaniny gazów zwanej powietrzem. Głównymi składnikami powietrza są: azot (78% objętości), tlen (20,9%), argon (0,9%), dwutlenek węgla (0,03%)

18 Pionowy podział atmosfery

19 Mars czerwona planeta ze względu na obecność tlenków żelaza
posiada bardzo urozmaiconą powierzchnię ze śladami wygasłej działalności wulkanicznej otoczona jest cienką i rzadką atmosferą, w której dominuje dwutlenek węgla (95%)

20 Jowisz największa z planet;
gazowy olbrzym zbudowany jest głównie z wodoru i helu, (81% H i 19% He); bardzo szybki ruch wirowy generuje olbrzymie pole magnetyczne, które jest ponad razy silniejsze od ziemskiego.

21 Saturn gazowy olbrzym wielkość i budowa planety oraz skład atmosfery czyni ją podobną do Jowisza; osobliwością Saturna są jego pierścienie, na które składają się różnej wielkości kawałki lodu i skał, krążące po swoich orbitach w płaszczyźnie równika planety.

22 Uran atmosfera składa się głównie z wodoru i helu, zawiera więcej zamrożonych substancji lotnych (tzw. lodów), takich jak woda, amoniak i metan. Jego atmosfera jest najzimniejszą atmosferą planetarną w Układzie Słonecznym wnętrze Uranu składa się głównie z lodu i skał

23 neptun najdalsza z planet olbrzymów; odkryta w 1846 roku
zwiększona ilość metanu w atmosferze nadaje Neptunowi charakterystyczne niebieskie zabarwienie.

24 księżyc naturalny satelita Ziemi
Jest on drugim po Słońcu największym i najjaśniejszym (odbija światło słoneczne) obiektem na ziemskim niebie.

25 Apollo 11 Misja kosmiczna, której głównym celem było pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu. Lądowanie nastąpiło 20 lipca 1969 roku o godzinie Dowódca wyprawy był Neil Armstrong.

26 Fazy Księżyca powtarzają się w cyklu liczącym 29,53 dnia.

27 gwiazda świecąca własnym światłem kula gazowa, np. Słońce, Syriusz, Gwiazda Polarna i inne. Charakterystyczny układ gwiazd znajdujący się na określonym obszarze nieba (sfery niebieskiej) nazywany jest gwiazdozbiorem np. Wielka Niedźwiedzica

28 Kometa obiekt krążący wokół gwiazdy po bardzo wydłużonej orbicie, np. Kometa Halleya, Hale-Bopp; zbudowana jest z lodu i skalnego pyłu; znajdując się w pobliżu gwiazdy lód sublimuje tworząc wokół świecącego jądra komety pyłowo-gazowy warkocz.

29 Meteoroidy rozsiane w kosmosie skalne fragmenty planetoid i komet; jeśli wtargną w atmosferę ziemską, rozgrzewają się wskutek tarcia i ulegają spaleniu, a widoczna wówczas smuga światła nazywana jest meteorem; meteoroid, który doleci do powierzchni Ziemi to meteoryt największy to Hoba w Namibii (1920 r.) – 60 ton,

30 źródła

31 I my jesteśmy w kosmosie

32


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przyjaźni ID grupy: 96/12_MP_G1 Opiekun: Renata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google