Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model treści nauczania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model treści nauczania"— Zapis prezentacji:

1 Model treści nauczania
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Model treści nauczania Ewa Żemojtel-Soszka Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

2 Trzy wymiary nauczania
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Trzy wymiary nauczania Podstawowym pojęciem teorii oceniania szkolnego jest treść nauczania, która wiąże cele nauczania, materiał i wymagania programowe. Każdy element treści nauczania, powinien być określony ze względu na: Cel nauczania, Materiał nauczania, Wymagania programowe. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

3 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Cele nauczania Opisują zamierzone właściwości ucznia. Materiał nauczania Stanowi uporządkowaną informację rzeczową. Wymagania programowe Są wykazem niezbędnych osiągnięć ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

4 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Program nauczania obejmuje: Cele kształcenia i wychowania Ogólne, Kierunkowe, Etapowe, Operacyjne, Materiał kształcenia (treści): Działy programowe, Hasła programowe, Zakres materiału, Informacje (o realizacji programu): Liczba godzin, Formy organizacyjne, Metody kształcenia, Środki dydaktyczne. Wymagania programowe: Konieczne, Podstawowe, Rozszerzające, Dopełniające Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

5 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Cele nauczania: Świadome założone efekty, które pragniemy uzyskać w wyniku kształcenia. Cele ogólne: Wskazują kierunek dążeń pedagogicznych (dla każdego etapu procesu kształcenia), Cele etapowe: Efekty założone po realizacji działu programowego lub dłużej jednostki tematycznej, Cele operacyjne: Stanowią opis wyników, które mają być uzyskane - są formułowane jako zamierzone osiągnięcia uczniów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

6 Zamiana celów ogólnych na operacyjne nazywamy operacjonalizacją.
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Zamiana celów ogólnych na operacyjne nazywamy operacjonalizacją. W toku operacjonalizacji cele ogólne ulegają następującym zmianom: Sprecyzowanie Uszczegółowienie Konkretyzacja Upodmiotowienie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

7 Operacyjne definiowanie celu nauczania:
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Operacyjne definiowanie celu nauczania: Nazwanie czynności, której wykonanie ma być uważanie za osiągnięcie ucznia, Opisanie warunków, w których czynność ma być wykonana, Ustalenie kryteriów, których spełnienie pozwoli uznać czynność za opanowaną Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

8 Posługując się mikroskopem optycznym, przy powiększeniu 40 razy,
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Przykład: Posługując się mikroskopem optycznym, przy powiększeniu 40 razy, rozpoznaj tkankę okrywającą na preparacie stałym w ciągu 5 minut, wskazując co najmniej trzy elementów charakterystycznych dla danej tkanki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

9 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
LITERATURA Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, WSiP SA, Warszawa, 1999. Niemierko B., Testy osiągnięć szkolnych. Podstawowe pojęcia i techniki obliczeniowe. WSiP, Warszawa, 1975. Niemierko B., Pomiar sprawdzający w dydaktyce, PWN, Warszawa, 1990. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,


Pobierz ppt "Model treści nauczania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google