Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU PPWSZ W NOWYM TARGU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU PPWSZ W NOWYM TARGU"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU PPWSZ W NOWYM TARGU
Biblioteka Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU PPWSZ W NOWYM TARGU

2 2 JAKI JEST CEL SZKOLENIA ? Tematyka szkolenia bibliotecznego
Celem szkolenia bibliotecznego jest przedstawienie nowym użytkownikom biblioteki zasad jej funkcjonowania. Podczas szkolenia student otrzyma informacje na temat profilu gromadzonych przez bibliotekę zbiorów oraz dowie się na jakich zasadach może z nich skorzystać. Tematyka szkolenia bibliotecznego: struktura organizacyjna biblioteki zbiory Biblioteki PPWSZ regulamin udostępniania zbiorów wyszukiwanie książek w katalogach biblioteki e-zasoby 2

3 3 KIEDY BIBLIOTEKA JEST DOSTĘPNA ? Godziny otwarcia biblioteki KONTAKT
CZYTELNIA telefon:  714   WYPOŻYCZALNIA telefon: KONTAKT WYPOŻYCZALNIA Poniedziałek:    Wtorek:            Środa:            Czwartek:         Piątek:           Sobota:              (wg. harmonogramu terminów zjazdów studiów niestacjonarnych)  Niedziela: biblioteka zamknięta CZYTELNIA Środa:              Piątek:             GODZINY OTWARCIA 3

4 JAKIE ZADANIA REALIZUJE BIBLIOTEKA PPWSZ ?
Biblioteka PPWSZ bierze czynny udział w organizowaniu pracy naukowej i dydaktycznej pracowników i studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu poprzez: gromadzenie i uzupełnianie zbiorów zgodnie z kierunkami oraz potrzebami dydaktycznymi i organizacyjnymi Uczelni opracowanie zbiorów magazynowanie i konserwację zbiorów udostępnianie zbiorów udzielanie informacji o zbiorach i innych zasobach wiedzy Prawdą jest, że zbiory są najważniejszym elementem w każdej bibliotece i bez nich nie jest możliwe istnienie żadnej placówki bibliotecznej. Jednak należy pamiętać, że gromadzenie zbiorów ma sens tylko wtedy, jeżeli znajdą się odbiorcy, którzy zechcą z nich skorzystać. Biblioteka uczelni jest przede wszystkim dla studenta! 4

5 DZIAŁ OPRACOWAŃ CZYTELNIA WYPOŻYCZALNIA
JAKA JEST STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI ? Struktura organizacyjna Biblioteki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przedstawia się następująco: DZIAŁ OPRACOWAŃ Do jego zadań należy gromadzenie i uzupełnianie księgozbioru, opracowywanie zbiorów w systemie bibliotecznym, przygotowywanie bibliografii tematycznych, tworzenie katalogu kartkowego oraz komputerowego. CZYTELNIA Czytelnia ma charakter otwarty. Mogą z niej korzystać zarówno studenci, pracownicy PPWSZ w Nowym Targu, a także osoby „z zewnątrz” – nienależące do społeczności akademickiej. Pojedyncze egzemplarze publikacji książkowych i czasopiśmienniczych, które znajdują się na regałach w czytelni, udostępniane są poprzez wypożyczanie prezencyjne (na miejscu w czytelni). WYPOŻYCZALNIA Z wypożyczalni mogą korzystać tylko studenci i pracownicy Uczelni. Aby móc korzystać z książek poza biblioteką (wypożyczyć na dłuższy okres), należy założyć KARTĘ CZYTELNIKA. W wypożyczalni można dokonywać rezerwacji książek oraz ich prolongaty (przedłużenia okresu wypożyczenia). 5

6 6 CZYM DYSPONUJE BIBLIOTEKA ?
Zbiory biblioteki Księgozbiór gromadzony przez Bibliotekę PPWSZ ściśle związany jest z planem nauczania na poszczególnych kierunkach w „Podhalańskiej Wyższej”. Profil udostępnianych przez bibliotekę zbiorów, odpowiada zapotrzebowaniom pracowników i studentów Uczelni. Biblioteka oferuje czytelnikom: książki o tematyce ściśle związanej z realizowanym kierunkiem studiów oraz podręczniki akademickie regionalia związane z Podtatrzem czasopisma prenumerowane dla poszczególnych kierunków studiów mapy, broszury, pocztówki płyty CD / DVD (z możliwością odtworzenia w kabinie multimedialnej) e-podręczniki oraz bezpłatne bazy czasopism dostępne on-line w bibliotece Biblioteka dysponuje 10 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, 2 stanowiskami do wyszukiwania informacji w katalogu komputerowym, 3 stanowiskami do pracy w grupach oraz ponad 100 stanowisk do pracy indywidualnej. Na terenie biblioteki można korzystać z WiFi. 6

7 WYPOŻYCZALNIA 7 JAK ZOSTAĆ CZYTELNIKIEM ? Zakładanie karty czytelnika
NALEŻY ZAPAMIĘTAĆ Czytelników korzystających z biblioteki obowiązuje zachowanie odpowiadające powadze instytucji naukowej. Na terenie czytelni zabrania się: prowadzenia rozmów przez telefon, wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów. Należy zachować absolutną ciszę. Zakładanie karty czytelnika WYPOŻYCZALNIA Aby móc wypożyczać książki na dłuższy okres i korzystać z nich na zewnątrz biblioteki należy założyć KARTĘ CZYTELNIKA. Bibliotekarz zakłada kartę tylko na podstawie indeksu, bądź legitymacji studenckiej ! Zapisu do biblioteki można dokonać w ciągu całego roku akademickiego, a także w okresie przerwy wakacyjnej. Z początkiem każdego nowego roku akademickiego należy kartę zaktualizować. Korzystanie z zasobów biblioteki „na dokument” CZYTELNIA Aby móc skorzystać z zasobów czytelni na miejscu należy : Pozostawić odzież wierzchnią w szatni. Wpisać się do rejestru użytkowników czytelni. Zostawić dyżurującemu bibliotekarzowi dokument tożsamości (legitymacja studencka, dowód osobisty, lub indeks). Po skończonej pracy w czytelni, należy zgłosić się po odbiór pozostawionego wcześniej dokumentu. 7

8 8 JAKIE SĄ ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI ? WYPOŻYCZALNIA
Dla studentów i pracowników PPWSZ w Nowym Targu Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz Okres wypożyczenia: 14 dni Ilość wypożyczonych książek: 1-5 egz. Wypożyczanie na podstawie założonej KARTY BIBLIOTECZNEJ. Użytkownik składa rewers na książkę i czeka na jego realizację. Możliwość rezerwacji książek oraz ich prolongaty (tj. przedłużenia okresu wypożyczenia) CZYTELNIA Dla studentów i pracowników PPWSZ w Nowym Targu oraz osób nie związanych z Uczelnią Udostępnianie zbiorów na miejscu Możliwość wypożyczenia książek na zajęcia lub do ksero. W tym przypadku zwrot publikacji musi nastąpić nie dłużej niż do kilku godzin od chwili udostępnienia ! Czytelnik ma możliwość wolnego dostępu do regałów. Po skończonej pracy, należy pozostawić książkę na stoliku w wyznaczonym miejscu. Czasopisma prenumerowane przez bibliotekę, a wydane w bieżącym roku, są dostępne na półkach w czytelni. Pozostałe numery przechowywane są w części magazynowej. Aby z nich skorzystać należy złożyć rewers, przygotowany na podstawie katalogu. JAKIE SĄ ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI ? Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki PPWSZ (dostęp na stronie internetowej Uczelni, w zakładce BIBLIOTEKA ) 8

9 9 JAK WYSZUKAĆ KSIĄŻKĘ W BIBLIOTECE ?
Biblioteka Uczelni dysponuje dwoma katalogami: kartkowym i katalogiem OPAC. Katalog kartkowy Katalog kartkowy służy do wyszukiwania informacji na temat zbiorów Biblioteki PPWSZ w sposób tradycyjny (po kartach katalogowych). Katalog umiejscowiony jest w bibliotece naprzeciwko wejścia od strony wypożyczalni. 9

10 Katalog OPAC (kliknij, aby wejść do katalogu)
JAK WYSZUKAĆ KSIĄŻKĘ W BIBLIOTECE ? Biblioteka Uczelni dysponuje dwoma katalogami: kartkowym i katalogiem OPAC. Katalog OPAC (kliknij, aby wejść do katalogu) Katalog OPAC umożliwia wyszukiwanie informacji na temat zasobów biblioteki bez wychodzenia z domu. W chwili obecnej trwają jeszcze w bibliotece prace nad wdrożeniem systemu bibliotecznego PATRON oraz udostępnieniem katalogu on-line. Z katalogu OPAC można już korzystać na wszystkich komputerach w czytelni oraz stanowiskach specjalnie przygotowanych do wyszukiwania informacji w systemie bibliotecznym.  10

11 W bibliotece wyszukujemy książki na 2 sposoby:
JAK WYSZUKAĆ KSIĄŻKĘ W BIBLIOTECE ? W bibliotece wyszukujemy książki na 2 sposoby: wg nazwiska autora wg tytułu książki Jeżeli książka posiada od 1 do 3 autorów, wtedy wyszukujemy ją po nazwisku pierwszego z autorów. Przykład: Tytuł: Wprowadzenie do socjologii Autor: Barbara Szacka Książka w księgozbiorze biblioteki znajduje się pod literą „S” Jeżeli książka posiada więcej niż 3 autorów, lub powstała pod redakcją, wtedy wyszukujemy ją po tytule. Przykład: Tytuł: Rekreacja i czas wolny Red. nauk.: Ryszard Winiarski Książka w księgozbiorze biblioteki znajduje się pod literą „R” 11

12 Wzór poprawnie wypełnionego rewersu
JAK POPRAWNIE PRZYGOTOWAĆ REWERS? Wypożyczenia realizowane są na podstawie przygotowanego REWERSU do każdego tytułu książki i czasopisma. UWAGA Rewersy wypełnione niezgodnie z instrukcją, lub nieczytelnie NIEZOSTANĄ ZREALIZOWANE ! Wzór poprawnie wypełnionego rewersu 12

13 Wirtualna Biblioteka Nauki
E-ZASOBY Bazy publikacji elektronicznych dostępne w sieci Ibuk Libra Wirtualna Biblioteka Nauki Serwis IBUK LIBRA to pierwsza w Polsce czytelnia online podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców (PWN, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Wolters Kluwer Polska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL). Czytelnia IBUK LIBRA jest dostępna na wszystkich komputerach w sieci Uczelni bez konieczności logowania. Biblioteka PPWSZ udostępnia kody PIN, pozwalające na korzystanie z bazy na komputerach domowych. Od 1 stycznia 2013 r. PPWSZ w Nowym Targu posiada dostęp do ponad 100 podręczników akademickich w czytelni internetowej ibuka. Biblioteka PPWSZ w Nowym Targu została zarejestrowana w Wirtualnej Bibliotece Nauki, dzięki czemu Uczelnia posiada dostęp do naukowych baz danych (w tym kolekcji czasopism elektronicznych) wydawnictw: Elsevier, Springer, Web of Knowledge, EBSCO, Nature, Science, SCOPUS, Wiley-Blackwell. 13

14 Katalog OPAC (kliknij, aby wejść do katalogu)
ZALICZENIE SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO Warunkiem zaliczenia szkolenia jest udział studenta w przygotowanym przez bibliotekarza kursie, potwierdzony podpisem na liście obecności oraz wykazanie umiejętności wyszukiwania publikacji w zbiorach Biblioteki PPWSZ. Katalog OPAC (kliknij, aby wejść do katalogu) Wykorzystując informacje zamieszczone poniżej, proszę o przygotowanie 1 rewersu posługując się katalogiem OPAC: TYTUŁY KSIĄŻEK Atlas ćwiczeń korekcyjnych Bezpieczna turystyka i rekreacja Ekologia krajobrazu Elementy opieki nad chorym przewlekle Jakość pracy pielęgniarki Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku Kompendium wiedzy o turystyce Komunikowanie się z chorym psychicznie Laboratoryjne badania gruntów i gleb Masaż segmentarny Podstawy hydrogeologii stosowanej Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie Przestrzeń dla komunikacji w mieście Ratownictwo medyczne w Polsce Regiony turystyczne Techniki budowlane w kompleksach zabytkowych : słownik terminologiczny Wprowadzenie do prawa Zamki i kasztele na polskim Podtatrzu Zarządzanie środowiskiem w Polsce AUTORZY / REDAKTORZY Ciechaniewicz Wiesława Kasińska Lidia Kasperczyk Tadeusz Lenartowicz Helena Magiera Leszek Markiewicz Przemysław Mazurek Henryk Młynarska Paulina Rajtar-Cynke Grażyna Roszkowska Ewa Wilczewski Adam Wolski Karol Woźniewski Marek Żarska Barbara Tischner Józef 14

15 Zachęcam do korzystania z zasobów biblioteki
Zachęcam do korzystania z zasobów biblioteki. Biblioteka PPWSZ jest otwarta dla WAS ! OPRACOWAŁ mgr Krzysztof Bosak Biblioteka PPWSZ w Nowym Targu


Pobierz ppt "SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU PPWSZ W NOWYM TARGU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google