Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świadome i właściwe przygotowanie uczących się do wyboru ścieżki zawodowej, rozwijanie postaw do kształcenia ustawicznego i permanentnego, kształtowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świadome i właściwe przygotowanie uczących się do wyboru ścieżki zawodowej, rozwijanie postaw do kształcenia ustawicznego i permanentnego, kształtowanie."— Zapis prezentacji:

1 Świadome i właściwe przygotowanie uczących się do wyboru ścieżki zawodowej, rozwijanie postaw do kształcenia ustawicznego i permanentnego, kształtowanie umiejętności oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy to ważne wyzwanie dla szkoły gimnazjalnej. W Publicznym Gimnazjum nr 33 w Łodzi są realizowane przedsięwzięcia interdyscyplinarne z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego. Program wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego został włączony w szkolny system wychowania jako istotne działanie dotyczące procesu decyzyjnego związanego z planowaniem kariery edukacyjno-zawodowej po gimnazjum. Szkolny Ośrodek Kariery

2

3 Praca z uczniami w ramach szkolnego ośrodka kariery obejmuje: poznawanie swoich mocnych i słabych stron, poznawanie klasyfikacji zawodów, poznanie struktury szkolnictwa gimnazjalnego, rozwijanie umiejętności miękkich oczekiwanych przez współczesny rynek pracy, przygotowanie uczniów do poruszania się na rynku pracy – umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych, indywidualna praca z uczniami, którzy mają problemy z podjęciem Szkolny Ośrodek Kariery wyboru szkoły i przyszłego zawodu, posiadającymi przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania wymarzonego zawodu, kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji edukacyjno- zawodowych, analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy, konsultacje grupowe aktywizujące świadomy wybór zawodu.

4 Przedsięwzięcia edukacyjne realizowane w naszej szkole. Sukces zawodowy, a może coś więcej Ogólnopolski Tydzień Kariery Warsztaty z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego organizowane systematycznie dla uczniów klas I – III Wycieczki zawodoznawcze Konsultacje indywidualne dla uczniów i ich rodziców z doradcami zawodowym ŁCDNiKP Udział uczniów w konkursach zawodoznawczych Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Projekty z doradztwa zawodowego współfinansowane przez Unię Europejską z EFS Monitorowanie losów edukacyjnych absolwentów Działania szkoły w zakresie współpracy z rodzicami Działania szkoły w zakresie współpracy z nauczycielami Szkolny Ośrodek Kariery

5 Sukces zawodowy, a może coś więcej Jest to cykliczne przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest wykonanie określonych zadań z zakresu doradztwa zawodowego przez poszczególne zespoły klasowe oraz ich prezentacja. Uczący się prezentują wykonane przez siebie projekty - metodą projektów, dzięki której doskonalą umiejętności kluczowe, m.in. komunikowania się, negocjowania, podejmowania decyzji grupowych oraz planowania pracy. Kształtowane umiejętności przygotowują uczniów do poszukiwania wiedzy, czego efektem są opracowane sprawozdania. Do udziału w tego typu przedsięwzięciach zapraszamy absolwentów – uczniów techników zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, przedstawicieli poszukiwanych zawodów na lokalnym rynku pracy, którzy przybliżają wiedzę o zadaniach i czynnościach wybranych profesji. Szkolny Ośrodek Kariery

6 Partnerami wspierającymi przedsięwzięcie edukacyjne są od wielu lat następujące instytucje: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Państwowa Straż Pożarna – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 8 w Łodzi, Ochotnicza Straż Pożarna– Sikawa, Rada Osiedla Sikawa – Stoki, ZSP w Łodzi, Szkoły Policealne w Łodzi. Szkolny Ośrodek Kariery

7 Ogólnopolski Tydzień Kariery W roku szkolnym 2010/2011 w ramach OTK w naszym gimnazjum zrealizowano różnorodne działania. Społeczność uczniowska przygotowywała się do OTK poprzez udział w wystawie prac plastycznych. W czasie tygodnia 18.10.2010r.-22.10.2010r. zorganizowano wystawę prac plastycznych Moja przyszłość.

8 Szkolny Ośrodek Kariery Społeczność szkolna mogła uczestniczyć w pokazie udzielania pierwszej pomocy przeprowadzonym przez uczniów Szkoły Policealnej nr 2 w Łodzi. Uczniowie w/w placówki zapoznali gimnazjalistów w jakich zawodach można osiągać kwalifikacje zawodowe w ZSP nr 2 w Łodzi.

9 Ogólnopolski Tydzień Kariery Na terenie szkoły przeprowadzono warsztaty dla klas II Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej uczniów, które udało się zrealizować dzięki pomocy doradców zawodowych z Ośrodka Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP. Klasa III uczestniczyła w imprezie plenerowej Park Zawodów zorganizowanej dla gimnazjalistów przez Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP, podczas której uczestnicy w zespołach trzyosobowych wykonywali określone zadania, dotyczące tematyki zawodoznawczej. Szkolny Ośrodek Kariery

10 Wycieczki zawodoznawcze Wycieczki zawodoznawcze są organizowane do zakładów pracy, zespołów szkół ponadgimnazjalnych, instytucji rynku pracy, do pracowni mechatroniki w ŁCDNiKP Udział uczniów w konkursach zawodoznawczych: Zawody Przyszłości Najlepszy Szkolny Ośrodek Kariery Statystyka w karierze Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Gimnazjaliści świadomie i dobrowolnie zgłaszają się do udziału w kolejnych finałach. Zapewne odczuwają potrzebę bycia potrzebnym, służenia innym, maja chęć zrobienia czegoś dobrego. Udział w tego typu akcjach przynosi wielką satysfakcję i poczucie bycia potrzebnym. Podczas ostatniego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (9.01.2011r.) z naszej szkoły kwestowało 12 wolontariuszy. Projekty z doradztwa zawodowego współfinansowane przez Unię Europejską z EFS Wsparcie na starcie – w ramach projektu przeprowadzono cykl 60 godzin szkoleń dla 36 uczniów i uczennic. Uczestnicy projektu zostali objęci indywidualną rozmową doradczą przeprowadzoną przez doradców zawodowych ŁCDNiKP w Ośrodku Doradztwa Zawodowego. Szkolny Ośrodek Kariery

11 Monitorowanie losów edukacyjnych absolwentów Badanie losów edukacyjnych absolwentów Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi objęło uczniów rocznika 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010. Wywiady zostały przeprowadzone wśród 84 % respondentów, natomiast nie udało się przebadać 16 % absolwentów. Opracowane wnioski z badań ankietowych losów absolwentów są wykorzystywane do modyfikowania pracy wsopiz, programu wychowawczego szkoły- uwzględniającego treści zawodoznawcze i pomocnego podczas promocji szkoły. Działania szkoły w zakresie współpracy z rodzicami. Szkolenie dla rodziców uczniów klasy III – Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Od roku szkolnego 2008/2009 organizowane są spotkania z pracodawcami regionalnego rynku pracy dla rodziców uczniów klas III we współpracy z doradcą zawodowym Ośrodka Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP. Przedstawiciele pracodawców, którzy uczestniczą w spotkaniach to firma Engorem, Jotes, B/S/H oraz przedstawiciele Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szkolny Ośrodek Kariery

12 Nasze sukcesy: I miejsce w Konkursie Regionalnego Ośrodka Kariery – Najlepszy Szkolny Ośrodek Kariery w roku szkolnym 2010/2011, zespół uczniów zakwalifikował się do finału konkursu Statystyka w karierze w roku szkolnym 2010/2011, Certyfikat nr 32/2010 Lider w Edukacji (ŁDCNiKP) dla opiekuna wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego, III miejsce w Konkursie Regionalnego Ośrodka Kariery – Najlepszy Szkolny Ośrodek Kariery roku szkolnym 2009/2010, I miejsce w Konkursie Regionalnego Ośrodka Kariery – Najlepszy Szkolny Ośrodek Kariery w roku szkolnym 2008/2009, III miejsce w konkursie Zawody Przyszłości w roku szkolnym 2007/2008. Certyfikat nr 5 potwierdzający zorganizowanie wzorcowego wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego. Szkolny Ośrodek Kariery

13 Publikacje artykuły: M. J. Chojnacka i E. Koper Wewnątrzszkolny system orientacji i poradnictwa zawodowego w Publicznym Gimnazjum nr 33 w Łodzi, (w:) M. Sienna – red. Modelowanie wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego w łódzkich gimnazjach, Zeszyt metodyczny nr 2, ŁCDNiKP, Łódź 2011, s.133. E. Koper Studium przypadku na podstawie badań losów edukacyjnych absolwentów Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi, Gazeta szkolna nr 21/22, 24/31 maja 2011r. s.10. E. Koper Badanie losów edukacyjnych absolwentów Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi – wybrane aspekty, (W:) W Centrum nr 17/2011. Szkolny Ośrodek Kariery


Pobierz ppt "Świadome i właściwe przygotowanie uczących się do wyboru ścieżki zawodowej, rozwijanie postaw do kształcenia ustawicznego i permanentnego, kształtowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google