Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współczesny patriotyzm

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współczesny patriotyzm"— Zapis prezentacji:

1 Współczesny patriotyzm
Prezentacja multimedialna Grzegorz Dobosz Patria znaczy z greckiego - ojczyzna. Patriota to człowiek, który kocha swoją ojczyznę

2 Spis treści Patriotyzm Polskie symbole narodowe
Najwięksi Polscy patrioci Co to jest patriotyzm? Czy w dzisiejszych czasach można być patriotom? Patriotyzm we współczesnym świecie

3 Patriotyzm Patriotyzm (łac. patrio = ojczyzna, gr. patriates) – postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar. To wypełnianie obowiązków konstytucyjnych i obywatelskich. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a często także gotowością do poświęcenia własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Cechami patrioty jest umiłowanie własnej ojczyzny i narodu. Może być ono realizowane poprzez kultywowanie tradycji, oddawanie czci bohaterom narodowym i pamięć o nich, jak i również działania na rzecz danej społeczności; uczestnictwo w wyborach, świadoma postawaobywatelska. Jednakże również działania na szkodę aparatu państwowego mogą być uznawane jako patriotyczne, jeśli służą budowaniu ojczyzny - nieposłuszeństwo obywatelskie. Patriotyzm to stawianie dobra kraju ponad interes osobisty, a nawet rezygnacja z prywatnych korzyści. Wynika on z więzi społecznej i emocjonalnej z narodem, kulturą i tradycją. Wiąże się także z poszanowaniem innych narodów i ich kultury.

4 Polskie symbole narodowe
Godło Polski jest określone w art. 28. ust. 1 Konstytucji z 1997: Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. Jego aktualny, ustawowy wygląd (wg załącznika nr 1 ustawy o godle) to: biały, jednogłowy orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo na tle czerwonej, lekko zwężającej się ku dołowi tarczy herbowej. Barwy bieli i czerwieni są barwami Rzeczypospolitej Polskiej określonymi ustawowo (wg załącznika nr 2 ustawy o godle). Flaga Rzeczypospolitej Polskiej (Flaga Polski) – według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jest nią prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 8:5, umieszczony na maszcie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, za flagę Polski uważany jest wariant z godłem Polski , umieszczonym pośrodku białego pasa. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa stanowi, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. 2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

5 Najwięksi Polscy patrioci
Jan III Sobieski - za Wiedeń i skompromitowanie Turcji Bartos Głowacki - Za wyczyn spod Racławic Tadeusz Kościuszko - za powstanie LUcjan Żeligowski - za Wilno Józef Piłsudski - za poświęcenie w formowaniu Państwa Polskiego II RP Władysław Anders - za Monte Cassino Stanisław SKalski - za Anglie Witold Pilecki - za ucieczkę i utworzenie ruchu konspiracyjnego w Auschwitz Stefan Czarnecki - za pogonienie Szwedów Jeremi Wiśniowiecki - za tłumienie powstania Chmielnickiego Henryk Sucharski - za Westerplatte Tadeusz Kościuszko - walka o niepodległośc Polski i USA Ignacy Paderewski - repezentował swoją polskość w czasacch zaborów i I wojny dowódcy AK - Rowecki, Komorowski, Okulicki mjr. Hubal - za walkę do końca

6 Co to jest patriotyzm? Czy w dzisiejszych czasach można być patriotom?
PATRIOTYZM - szacunek i umiłowanie ojczyzny, gotowość do poświęcenia się dla niej i narodu, stawianie dobra własnego kraju ponad interesy osobiste. Poczucie silnej więzi emocjonalnej i społecznej z narodem, jego kulturą i tradycją. Patriotyzm to postawa wyrażająca się w wypełnianiu podstawowych konstytucyjnych obowiązków obywatelskich, takich jak służba wojskowa i obrona ojczyzny, wierność dla kraju, troska o wspólne dobro i dbałość o stan środowiska naturalnego, przestrzeganie prawa, gotowość do ponoszenia wszelkich ciężarów i świadczeń, w tym też płacenia podatków. Patriotyzm łączy się z szacunkiem dla innych narodów. Rozróżnia się patriotyzm lokalny – miłość do stron rodzinnych, do miejsca urodzenia i wychowania, miejsca zamieszkania, oraz patriotyzm regionalny – przywiązanie do krainy, dzielnicy kraju. Wynaturzeniem patriotyzmu jest szowinizm. PATRIOTA - (p.łc. z gr. patriótes ‘rodak’ od ptrios ‘pochodzący od tego samego ojca’ od patr ‘ojciec’) osoba wykazująca się patriotyzmem, kochająca swoją ojczyznę i własny naród, gotowa do poświęceń dla ich dobra. W dzisiejszych czasach można być patriotom. Jak? Bardzo prosta sprawa. Chłopcy powinni odbywać służbę wojskową, płacenie podatków, łączenie się z narodem podczas klęski lub tragedii narodowej, przestrzegać żałoby narodowej gdy taka zostanie nałożona na kraj przez prezydenta.

7 Patriotyzm we współczesnym Świecie
Patriotyzm definiowany jest jako: - „ miłość ojczyzny, gorące przywiązanie do kraju rodzimego”, a patriota jako „osoba gotowa do poświęceń dla ojczyzny” (Słownik Wyrazów Obcych, wyd. M. Arcta 1937, a także Encyklopedia Powszechna Wydawnictwo „Gutenberg” Kraków), - „miłośc ojczyzny i własnego narodu połączona z gotowością ofiar dla niej, z uznaniem praw innych narodów i szacunkiem dla nich” (Słownik Wyrazów Obcych Władysława Kopalińskiego, Warszawa 2000). Na przestrzeni wielu lat (od przełomu XVIII- XIX wieku, kiedy to kształtowały się państwa narodowe) pojmowanie patriotyzmu nie zmieniło się istotnie. Moim zdaniem w obecnym świecie istnieje patriotyzm tak lokalny, jak i w rozumieniu przywiązania do własnego państwa.

8 Dziękuje za oglądniecie mojej prezentacji.
Koniec Dziękuje za oglądniecie mojej prezentacji.


Pobierz ppt "Współczesny patriotyzm"

Podobne prezentacje


Reklamy Google