Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Flaga i godło Polski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Flaga i godło Polski."— Zapis prezentacji:

1 Flaga i godło Polski

2 Flaga

3 Flaga- płat tkaniny określonego kształtu i barwy przymocowywany do drzewca może zawierać godła, symbole , wizerunki. Flaga jest znakiem rozpoznawczym, symbolem państwa (flaga państwowa) lub organizacji, czasem również miast (flaga miejska) czy jednostek podziału administracyjnego, oddziału wojsk (sztandar), organizacji: politycznych, społecznych, kościelnych, sportowych, itd.

4 Pierwotnie polską barwą narodową był karmazyn, stanowiący symbol dostojeństwa i bogactwa, a zarazem uważany za najszlachetniejszy z kolorów. Był on wykorzystywany jedynie przez najbogatszą szlachtę i dostojników państwowych.

5 Na pierwszych flagach i sztandarach reprezentujących Królestwo Polskie widniał biały orzeł w koronie na czerwonym tle.

6 Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja Podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej, kobiety wystąpiły wówczas w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nałożyli na siebie szarfy biało-czerwone.

7 Regulacja prawna polskiej flagi została przyjęta w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 na wniosek posła Walentego Zwierkowskiego , wiceprezesa Towarzystwa Patriotycznego.

8 Kokarda narodowa – rozetka w barwach biało-czerwonych będąca patriotycznym, narodowym symbolem Polaków. 1863 r. 1918 r. Heraldyczna

9 W ustawie uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy odrodzonej Polski sierpnia 1919r. podano: „Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony.”

10 W 1927 odcień koloru czerwonego został zmieniony na cynober, ten sam kolor został użyty w definicji flagi w ustawie z Kolory flagi zostały ponownie zmienione ustawą z 31 stycznia 1980, ustawę opracował zespół ekspertów w skład którego wchodzili Szymon Kobyliński, Maria Szypkowska, Kazimierz Sikorski oraz Nikodem Sobczak.

11 Barwy flagi złożone z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego są odwzorowaniem kolorystyki godła państwowego, który stanowi orzeł biały na czerwonym polu. Zgodnie z zasadami heraldyki pas górny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy herbowej. Kolory te według symboliki używanej w heraldyce mają następujące znaczenie: - koloru białego używa się w heraldyce jako reprezentację srebra. Oznacza on także wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie. - kolor czerwony jest symbolem ognia, a z cnót oznacza odwagę i waleczność.

12

13 Od 2004 roku 2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

14 Polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami: 1 maja – Świętem Pracy i 3 maja - Świętem Konstytucji 3 Maja *Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy

15 Organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje patriotyczne
Organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje patriotyczne. W ostatnich latach powszechnym stało się noszenie w tym dniu kokardy narodowej.

16 Ciekawostka: Dnia 2 maja w 1945 r. polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie. W latach Polski Ludowej właśnie w tym dniu zdejmowano po 1 maja flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja.

17 Przykładowe flagi polskie:
Flaga aeronautyczna Flaga dowódcy obrony wybrzeża

18 Flaga Policji Flaga statku telekomunikacyjnego Flaga Bandery Wojennej

19 Godło

20 Godło – symbol wyróżniający, znak rozpoznawczy przynależności osoby bądź przedmiotu do szerszej grupy rodowej, prawnej lub społecznej, np. herb, gmerk, logo.

21 Legenda Według popularnej legendy, założyciel państwa Polan, Lech, podczas postoju w okolicach Poznania ujrzał pod wieczór sporych rozmiarów gniazdo na drzewie. Znajdował się w nim biały orzeł z dwoma pisklętami. Gdy Lech przyglądał się mu, orzeł rozpostarł skrzydła na tle nieba czerwonego od zachodzącego słońca. Lech zachwycił się, postanowił tam osiąść, umieścił orła w swym herbie, a miejsce na pamiątkę nazwał Gniezdnem (obecnie Gniezno) od słowa gniazdo.

22 Historia godła

23 Orzeł w koronie widnieje już na denarach Bolesława Chrobrego – to jego najwcześniejszy zachowany wizerunek. Orzeł występował na monetach i pieczęciach książąt piastowskich, tarczach i chorągwiach od XII wieku.

24 Po rozbiorach wiele utworzonych przez zaborców guberni, prowincji i województw polskich otrzymało nowe herby – nadal przewijał się na nich biały orzeł, bez korony albo z koroną, albo z głową odwróconą na lewą część czoła; gdzieniegdzie występowała też Pogoń mimo wygasłej Unii. Po powstaniu listopadowym ,carowie tytułujący się również królami Polski, przejęli polski Order Orła Białego z niebieską wstęgą, który odtąd cieszył się w Rosji uznaniem. Na herbie z okresu powstania styczniowego widnieje, oprócz orła i Pogoni, Archanioł Michał– patron Rusi. W 1917 wyemitowano pierwsze banknoty polskie z orłem w koronie na tarczy niepodzielnej Po II wojnie światowej w 1945 roku władze Polski Ludowej usunęły koronę z głowy orła. Usunięcie potwierdzono dodatkowo dekretem w roku 1955.

25 Współcześnie jest to chroniony prawem symbol państwa polskiego
Współcześnie jest to chroniony prawem symbol państwa polskiego. Jego wizerunek widnieje na budynkach administracji państwowej wszystkich szczebli. Jest obecny w szkołach oraz sądach. Ponadto jest reprezentowany na awersach polskich monet, a także koszulkach sportowców reprezentujących Polskę. Niemniej jednak w Polsce pojawia się wiele pytań o granicę eksponowania oraz dowolnego interpretowania symbolu narodowego, a także traktowania jako pamiątkowy gadżet.

26

27 Orzeł biały na znakach narodowych na przestrzeni wieków.

28 Sztandar wojsk polskich Królestwa Kongresowego

29 Orzeł na sztandarze powstańczym z Dąbrówki Wielkiej, 1919

30 Orzeł z lat 1916-19 (z pieczęci Rady Regencyjnej)

31 Herb Polski z lat

32 Herb Rzeczypospolitej Polskiej według wzoru z 1927 r.

33 Herb Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiony w 1956 r
Herb Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiony w 1956 r. przez Rząd na uchodźstwie

34 Stosowane od 1944, zalegalizowane w 1952 Godło PRL, obowiązywało do 21 lutego 1990 r.

35 Wzór Godła Polski z 2005 r. i aktualnie obowiązujący

36 Flaga, godło, hymn to charakterystyczne symbole Polski  Nie zapominajmy o nich!

37 Wykonała: Aleksandra Naliwajko kl. Ie


Pobierz ppt "Flaga i godło Polski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google