Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

150 Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "150 Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego"— Zapis prezentacji:

1 150 Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego
krótki zarys historyczny

2 Powstanie Styczniowe 1863 – 1864 to ostatni wielki zryw narodowy
Powstanie Styczniowe 1863 – 1864 to ostatni wielki zryw narodowy. Podczas 15 miesięcy stoczono około 1200 potyczek, a w szeregach walczących było przeszło 200 tysięcy ochotników pochodzenia szlacheckiego i chłopskiego.

3 Przyczyną Powstania Styczniowego był nasilający się rosyjski ucisk narodowy na Polaków. Sam wybuch został poprzedzony wieloma manifestacjami patriotycznymi na terenie Warszawy, które były krwawo tłumione przez Imperium Rosyjskie i jego wojsko. W tym czasie uformowały się dwa przeciwstawne obozy: czerwonych – dążących do wybuchu powstania oraz białych – przeciwników jakichkolwiek zrywów zbrojnych.

4 Powstanie Styczniowe zostało przyspieszone przez pobór do wojska rosyjskiego ludności polskiej – tzw. branka. Tymczasowy Rząd Narodowy ogłosił manifest powstańczy, w którym wzywał do walki z zaborcami, jednocześnie gwarantując pewne dobra, m. in. zniesienie różnic stanowych.

5 Powstanie Styczniowe objęło swym zasięgiem Królestwo Polskie, a także Litwę, Białoruś oraz część Ukrainy. Istotną rolę w powstaniu, jeśli chodzi o działania zbrojne odegrał Romuald Traugutt, który zyskał wielką sławę jako dyktator powstania. Dowodził on jednym z oddziałów, a wszystkie swoje działania poświęcił ratowaniu tego zrywu, do końca walczył o niepodległość. Został aresztowany w nocy z 10 na 11 lipca 1864 roku. Skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano przez powieszenie 5 sierpnia 1864 roku.

6 Niestety, Powstanie Styczniowe 1863 – 1864 nie mogło liczyć na powodzenie ani osiągnięcie jakiś większych sukcesów. W noc wybuchu Imperium Rosyjskie dysponowało aż 100 tysięczną armią wobec zaledwie 6 tysięcy powstańców. Co prawda wojsko polskie było wspomagane przez Polaków ze wszystkich zaborów, emigrację, a także przedstawicieli innych narodów, jednak wobec sił wroga byli praktycznie bezsilni. Ostatecznie Rosja zyskała dwukrotną przewagę liczebną nad powstańcami.

7 Powstanie zakończyło się klęską Polaków
Powstanie zakończyło się klęską Polaków. Szacuje się, że ze strony polskiej poległo około 20 tysięcy żołnierzy. Wydarzenia te jednak odegrały niekwestionowaną rolę w naszej historii. Była to walka o wolną Polskę, o prawo swobodnego używania swego języka, pielęgnowania narodowej kultury, wykazywania miłości do Ojczyzny, szacunku dla własnej religii, a dla chłopów – także walka o ziemię. Rozbudzone uczucia patriotyczne i narodowe miały ogromny wpływ na tworzenie się ruchów rewolucyjnych i narodowych w Polsce w XIX i XX wieku.

8 Miała również swój udział w Powstaniu Styczniowym.
Ludność z naszych terenów od zawsze charakteryzowała się wielkim patriotyzmem. Miała również swój udział w Powstaniu Styczniowym. To co udało nam się ustalić: na naszym terenie istnieją dwa miejsca pochówku żołnierzy polskich z tamtego okresu Parafia Jabłoń Kościelna wykazała się dużą aktywnością w walkach powstańczych znamy historię jednego z powstańców pochodzącego z naszego terenu ale po kolei…

9 Miejsce pochówku Powstańców Styczniowych w Skłodach Borowych

10 Miejsce pochówku Powstańców Styczniowych w Krasowie Wólce

11 Parafia Jabłoń Kościelna
Parafia Jabłoń Kościelna skupiała prawie wyłącznie wsie drobnoszlacheckie, które zawsze charakteryzowały się wielkim patriotyzmem. Gdy tylko wybuchło powstanie styczniowe (noc z 22 na 23 stycznia) okoliczna szlachta uzbrojona przeważnie w kosy zebrała się przed miejscowym kościołem i otrzymała błogosławieństwo od księdza proboszcza. Jeszcze tej samej nocy (23 na 24 stycznia) powstańcy uderzyli na Kozaków w Wysokiem Mazowieckiem.

12 Ppor. Grzegorz Żochowski
9 marca 1843 roku – 15 kwietnia 1926 roku

13 „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”
Jan Paweł II


Pobierz ppt "150 Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google