Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Halina Kubiak Różaniec przemienia moje życie – skarb, który trzeba odkryć. Prezentacja multimedialna do wykorzystania na lekcjach religii dla klas (IV.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Halina Kubiak Różaniec przemienia moje życie – skarb, który trzeba odkryć. Prezentacja multimedialna do wykorzystania na lekcjach religii dla klas (IV."— Zapis prezentacji:

1 Halina Kubiak Różaniec przemienia moje życie – skarb, który trzeba odkryć. Prezentacja multimedialna do wykorzystania na lekcjach religii dla klas (IV – VI szkoły podstawowej) oraz klas (I – III gimnazjum). część I II III IV V

2 Część I - spis treści Część I - spis treści
1. Krzyżówka Polecenie Najświętszej Panienki 2.Geneza Różańca św. Początki misji św. Dominika Etymologia słowa Zagniewane Oblicze Pana Średniowieczne spostrzeganie świata Towarzysz św. Dominika Filozoficzna koncepcja przyrody Odnawianie Kościoła Uprzywilejowanie kwiatów Widzenie Apostołów Symbol czystości Potwierdzenie posłannictwa Porównanie Psałterza Gorliwe szerzenie Różańca św. Uzasadnienie nazwy Różańca św. Najwspanialsza broń przeciw herezji 3. Wielki Apostoł Różańca św. 4. Legendy o Różańcu Św. Dominik – światłem Kościoła Braciszek i zbójcy Świat pogrążony w herezji 5. Galeria prac Galeria prac cd. Dar Matki Bożej 6. Adresy stron internetowych

3 Krzyżówka R A J N A R Ó D B O Ż A B I L A A N I O Ł W I A R N A Z R E
1. Miejsce, gdzie przebywali pierwsi ludzie ? 2. Izrael, to wybrany przez Boga ? 1 R A J 3. Czyja łaska jest do zbawienia potrzebna ? N A R Ó D 2 4. Inaczej, Księga Słowa Bożego ? B O Ż A 3 4 B I L A 5. Kto czuwa nad nami we dnie i w nocy ? A N I O Ł 5 6. Najważniejsza cnota Boska? 6 W I A R N A Z R E T 7 7. Miasto, w którym żyła św. Rodzina ? C U D 8 8. Co Pan Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej ?

4 Geneza Różańca Świętego

5 Nazwa różaniec wywodzi się ze średniowiecza
Różaniec po łacine znaczy rosarium to jest wieniec z róż

6 światem duchowym i materialnym
Dopatrywano się związków między światem duchowym i materialnym Świat stworzony uważano za księgę opowiadajacą o Bogu

7 W przyrodzie uzmysławiano rzeczywistość duchową

8 Szczególnie uprzywilejowane były kwiaty
Osobom ukochanym nadawano nazwy kwiatów Viola - fiołek

9 były symbolem czystości
Lilia i róże były symbolem czystości

10 Odmawianie Psałterza, porównujemy do ofiarowania Matce Bożej 150 róż

11 Dlatego modlitwę tę wieńcem z róż nazywamy czyli różańcem

12 Wielki Apostoł Różańca św.
Św. Dominik Wielki Apostoł Różańca św. ( ) Syn Feliksa de Guzman i bł. Joanny urodził się w mieście Calaruega w Hiszpanii. Już na studiach teologicznych narodziła w nim się pasja poszukiwania Prawdy. W roku 1195 został wyświęcony na kapłana.W tym samym roku wstępuje do klasztoru, w którym pozostaje przez parę lat.

13 Św. Dominika nazywamy Lumun Ecclesiae czyli światłem Kościoła,
gdyż podczas chrztu matka chrzestna ujrzała gwiazdę błyszczącą nad czołem Dominika Teraz juz wiemy, że te promienie naznaczyły jego drogę życiową, którą wskazała mu Maryja

14 W XIII w. świat był pogrążony w herezji, które uderzyły z całą siłą w Kościół i siały zniszczenie w duszach wszystkich klas społecznych. Wśród heretyków panował skrajny pesymizm, wszystko co jest na świecie uważali za złe. Potępiali wszelkie przejawy bogactwa i cielesności. Św. Dominik prosił Matkę Najświętszą o skuteczną broń przeciw błędnym zasadom albigensów, którzy odrzucali cały dorobek chrześcijańskiej kultury.

15 Wówczas Matka Boża ukazała mu się
w towarzystwie dwóch księżniczek niebieskich i przekazała w darze Św. Różaniec. „Jeżeli ty chcesz zdobyć dla Boga zatwardziałe serca, odmawiaj mój Psałterz”.

16 ,,Powiedz moim sługom, aby głosili Ewangelię i odmawiali Różaniec św., a heretycy się nawrócą i nastąpi ożywienie wiary wśród wiernych”.

17 Dominik wyrusza w drogę by pełnić swoją misję
Uczył prawd wiary katolickiej, prostował błędne myślenie heretyków i rozgrzewał serca nabożeństwem do Różańca św. Bóg dokonuje pierwszych nawróceń Choć nie ma masowych nawróceń Dominik pozostaje wierny posłannictwu jakie otrzymał od Maryi.

18 Podczas pełnienia swojej posługi Apostolskiej Dominik miał widzenie - ujrzał zagniewane Oblicze Pana i Matkę Jego, która błagała Syna, aby oszczędził dusze, za które tyle wycierpiał ,, Mam dwóch wiernych sług, których poślesz, aby opowiadali Twoją naukę”. Maryja rzekła Panu:

19 Nazajutrz, gdy Dominik modlił się, spostrzegł nieznajomego
z widzenia przepasanego pasem. Podbiegł do niego mówiąc: „ Ty będziesz mi towarzyszyć biegnąc przy moim boku.Trzymajmy się razem, a nikt nas nie przemoże”. Tym towarzyszem był św. Franciszek z Asyżu

20 Oni dwaj odnowili Kościół Dominik zakładał klasztory żeńskie i męskie
Oni dwaj odnowili Kościół Dominik zakładał klasztory żeńskie i męskie. Uwidaczniał wspaniałą wartość Różańca św. i zachęcał, by głosili słowo Boże nie lękając się prześladowań 22 XII 1216 r papież Honoriusz III zatwierdził Zakon dominikański.

21 Pewnego dnia, gdy Dominik modlił się w Bazylice św. Piotra
ujrzał przed sobą św. Piotra i Pawła

22 Potem ujrzał swych braci rozproszonych po świecie
św. Paweł podał mu ksiegę św. Piotr laskę I rzekli mu: ,,Idź i głoś zostałeś wybrany przez Boga na to posłannictwo” Potem ujrzał swych braci rozproszonych po świecie i głoszących naukę Pana

23 w jednym miejscu butwieje, a rozsiane wydaje plon”
Dominik rozsyła swych braci w świat, aby nauczali Prawdy i zakładali konwenty ,,Ziarno zgromadzone w jednym miejscu butwieje, a rozsiane wydaje plon” Dominik pieszo przemierza drogi Europy i z wielką gorliwością szerzy Różaniec św.

24 Dominik dopóki żył zawsze głosił Różaniec św
Dominik dopóki żył zawsze głosił Różaniec św., który okazał się najwspanialszą bronią przeciw heretykom Czyńcie to samo i wy, którzy kochacie Najświętszą Maryję, jeżeli chcecie pociągnąć za sobą tą świętą modlitwą wszystkie narody do prawdziwej umiejętności cnoty i drogi do Pana

25 Legendy o Różańcu Pewien młody zakonnik miał godne pochwały upodobanie, odmawiania każdego dnia przed śniadaniem koronki do Najświętszej Maryi Panny. Pewnego dnia, nie wiadomo z jakiej przyczyny, nie zdążył odmówić przed jedzeniem. Poprosił więc przełożonego, aby dał mu trochę czasu. Otrzymawszy pozwolenie udał się do celi. Ponieważ spóźniał się, przełożony wysłał po niego jednego z braci.Ten zastał go całego w blasku światła niebieskiego z Najświętszą Panienką i dwoma aniołami przy jej boku. I widział, jak z ust jego, na każde Zdrowaś Mario wychodziła piękna róża, zebrana starannie przez aniołów, by ozdobić głowę Maryi, zadowolonej z takiej czci.

26 Braciszek i zbójcy Pewien święty braciszek miał zwyczaj za każdym razem, pozdrawiać Maryję, mówiąc „Ave Maria”. Był bardzo wierny i oddany Maryi. Polecał się Jej ze wszystkich sił. Pewnego razu braciszek musiał wyjść, by załatwić sprawy klasztoru z pewnym możnowładcą. Wiedzieli o tym dwaj zbójcy, że mnich będzie miał przy sobie dużo pieniędzy. Postanowili zaczaić się na niego i całą noc czuwali przy klasztorze, by ukraść mu pieniądze i zabić go. Gdy tylko zaczęło świtać zobaczyli jak nadjeżdża na koniu braciszek i osłupieli z wrażenia. Ujrzeli, że obok brata jest piękna niewiasta. Była to Matka Najświętsza, która podsunęła mu pod brodę białą chustkę, aby z jego ust zebrać róże, bowiem braciszek odmawiał Zdrowaś Mario; nie wiedział zbytnio co się z nim dzieje. Zbójcy przeprosili mnicha, a widząc co się stało sami zostali braciszkami.

27 Galeria prac

28 Galeria prac

29 KONIEC CZĘŚCI I

30 Adresy stron internetowych
- karty.pl Boża fatimska.pl WMU: ,,Eli, Eli”- Ave Maryja

31 Część II – spis treści 1. Każdy może świętym być 2. W Szkole Maryi
Legitymacja członka Pierwsza strona legitymacji Druga strona – dane osobowe Trzecia – punktacja zadań Czwarta – obowiązki członka 3. Galeria prac Przepis na sukces 4. Modlitwa

32 Każdy może świętym być Ref.: Taki duży , taki mały, może świętym być!
Taki gruby, taki chudy, może świętym być ! Taki ja taki i ty, może świętym być ! 2. Kto się nawróci, ten się nie smuci. Każdy święty chodzi uśmiechnięty. Tylko nawrócona jest zadowolona. Każda święta chodzi uśmiechnięta. Taki duży... 1. Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda. Kocha bliźniego jak siebie samego. Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda Taki duży... 3. Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć, Są miedzy nami w szkole i w pracy ! Taki duży...

33 W Szkole Maryi Warunek: miłość do Matki Bożej, uczestnictwo
w nabożeństwach różańcowych Liczba miejsc: nieograniczona Czas trwania: dni Kwalifikacje: doświadczenie Apostolskie umiejętność odmawiania Różańca św. Nagrody: Ikona Matki Bożej Dyplom ukończenia szkoły wszelkie łaski i chwała w niebie

34 Legitymacja członka Szkoły Maryi
to książeczka, która składa się z czterech stron. Poszczególne strony informują nas o tym, że: Pierwsza jest aktualna na rok Druga zawiera dane osobowe z miejscem na fotografię Trzecia udział w codziennych nabożeństwach z miejscem na naklejkę Czwarta zawiera obowiązki członka Szkoły Maryi

35 W Szkole Maryi X rok

36 został(a) przyjęty(a) do
imię nazwisko szkoła został(a) przyjęty(a) do Szkoły Maryi , dnia

37 My, członkowie Szkoły Maryi postanawiamy być wiernymi dziećmi Różańca Świętego 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 X 16 X 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X 22 X 23 X 24 X Punkty z zadań 25 X 26 X 27 X 28 X 29 X 30 X 31 X I II III IV V VI VII VIII IX X Razem

38 Obowiązki członka Szkoły Maryi:
1. Modli się gorliwie rano i wieczorem. 2. Codziennie uczestniczy w nabożeństwach różańcowych. 3. Jest posłuszny jak Maryja. 4. Chętnie pomaga innym. 5. Zawsze mówi prawdę. 6. Sumiennie spełnia codzienne obowiązki. 7. Dba o zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i innych. 8. Modli się za rodzinę, Ojczyznę, Ojca Świętego i pokój na świecie. 9. Dba o dobrą atmosferę i wnosi radość w swoim otoczeniu. 10. Jest wytrwały w swoich obietnicach.

39 Galeria prac

40 ,,Przepis na sukces” 1 łyżka uśmiechu rano 1 wyznanie wiary
10 pozdrowień dla Matki Bożej i Pana Jezusa 4 łyżki życzliwości 2 łyżki sproszkowanej dobroci dla innych 800 g pomocy 2 szczypty przyjaźni 10 łyżek dobrych uczynków 900 g wytrzymałości trochę humoru kropla śmiałości odrobina odwagi 1 rachunek sumienia wieczorem Następnie wszystko wymieszać w sercu i ofiarować Maryi.

41 Modlitwa Maryjo powierzam się cały Tobie.
Nie chcę myśleć tylko o sobie samym. Chcę iść za Tobą i być Ci wierny. Prowadź mnie swoją drogą. Czy spotka mnie radość, czy ból – chcę nią iść. Składam Ci w ofierze me słabości, które mnie trzymają z dala od Ciebie. Oddaję siebie Tobie, byś Ty mnie prowadziła. Chcę iść za Tobą nawet w ciemności. Proszę tylko o siłę, abym mógł wypełnić postanowienia i pozostać na zawsze Twoim wiernym uczniem.

42 KONIEC CZĘŚCI II

43 Część III – spis treści 1. Jak paciorki Różańca 5. Tajemnice Bolesne
2. Różaniec – szkołą doskonałości Modlitwa w Ogrójcu Części Różańca św. Biczowanie Pana Jezusa 3. Tajemnice Radosne Cierniem ukoronowanie Zwiastowanie Niesienie Krzyża Nawiedzenie św. Elżbiety Ukrzyżowanie Narodzenie Pana Jezusa 6. Tajemnice Chwalebne Ofiarowanie Pana Jezusa Zmartwychwstanie Pana Jezusa Znalezienie Pana Jezusa Wniebowstąpienie Pana Jezusa 4. Tajemnice Światła Zesłanie Ducha Świętego Chrzest Pana Jezusa Wniebowzięcie NMP Objawienie Pana Jezusa Ukoronowanie NMP 7. Zadania Apostolskie Głoszenie Królestwa Bożego Zadania Apostolskie cd. Przemienienie na Górze Tabor Zadania Apostolskie cd. Ustanowienie Eucharystii Zadania Apostolskie cd.

44 JAK PACIORKI RÓŻAŃCA REF.: JAK PACIORKI RÓŻAŃCA PRZESUWAJĄ SIĘ CHWILE, NASZE SMUTKI, RADOŚCI I BLASKI. A TY BOGU JE ZANIEŚ, POŁĄCZONE W RÓŻANIEC, ŚWIĘTA PANNO MARYJO, PEŁNA ŁASKI! 1. MY TAKŻE MAMY MAŁE ZWIASTOWANIE, MY TEŻ CZEKAMY TWEGO NAWIEDZENIA, MY TEŻ Z DRŻENIEM SERC SZUKAMY. W TAJEMNICACH RADOSNYCH MÓDL SIĘ ZA NAMI! 2. TY TEŻ PŁAKAŁAŚ I DOZNAŁAŚ TRWOGI, I JAK NIKT POZNAŁAŚ NASZE LUDZKIE DROGI, GDY NAS MROK OTOCZY, NIE JESTEŚMY SAMI. W TAJEMNICACH BOLESNYCH MÓDL SIĘ ZA NAMI! 3. MY TAKŻE MAMY SWĄ OJCZYZNĘ W NIEBIE, TAM W PEŁNYM BLASKU ZOBACZYMY CIEBIE, TAM W PEŁNYM SŁOŃCU WSZYSCY SIĘ SPOTKAMY. W TAJEMNICACH CHWALEBNYCH MÓDL SIĘ ZA

45 4 Koronki Różaniec Różaniec
Różaniec św. szkołą doskonałości chrześcijańskiej – Jak odmawiać Różaniec ? 4 Koronki Różaniec Różaniec Modlitwa myślna Modlitwa ustna Znak Krzyża świętego Wierzę w Boga Ojcze Nasz 3x Zdrowaś Mario Chwała Ojcu Zapowiedź i rozmyślanie pierwszej tajemnicy 10x Zdrowaś Mario Zapowiedź drugiej tajemnicy itd. rozmyślanie głównych tajemnic życia, męki, śmierci i chwały Pana Jezusa i Maryi

46 Części Różańca Świętego
Różaniec składa się z czterech części czyli czterech koronek (inaczej tajemnic) Liczba Koronek Części Różańca Świętego Odmawiamy 1 Radosna z pięciu tajemnic radosnych poniedziałek i sobota 2 Światła z pięciu tajemnic światła czwartek 3 Bolesna bolesnych wtorek i piątek 4 Chwalebna chwalebnych środa i niedziela

47 1 tajemnica Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny Radosna
„Posłał Bóg anioła Gabriela do Miasta w Galilei...a Dziewicy było na imię Maryja...Anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”...Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 26,27,30-31,38) Radosna

48 ,,Maryja poszła z pośpiechem
2 tajemnica Nawiedzenie Św. Elżbiety ,,Maryja poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy... Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch św. napełnił Elżbietę i powiedziała: <Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona>”. (Łk 1, 39,41-42) Radosna

49 3 tajemnica Narodzenie Pana Jezusa Radosna „Udał się także Józef
z Galilei do Betlejem..., żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją... Kiedy tam przybyli, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.” (Łk 2, 4-7) Radosna

50 4 tajemnica Ofiarowanie Pana Jezusa Radosna
„Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli [Dziecię] do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu... < Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu >. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie.” (Łk 2, 22-24) Radosna

51 5 tajemnica Znalezienie Pana Jezusa Radosna
„ Gdy miał lat dwanaście... został Jezus w Jerozolimie... Dopiero po trzech dniach [Rodzice] odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.” (Łk 2, 42,46-47) Radosna

52 1 tajemnica Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Światła
,,A gdy Jezus został ochrzczony, wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: < Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie >. ” ( Mt 3, 16-17) Światła

53 Objawienie Pana Jezusa
2 tajemnica Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie „Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej... A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: <Nie mają już wina>... Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą... Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu>...Objawił [Jezus] chwałę swoją i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.” (J 2, 1,3,7,8,11) Światła

54 Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
3 tajemnica Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił tam Ewangelię Bożą. Mówił: < Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! > (Mk 1, 14-15) „Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym.” (Łk 8, 1) Światła

55 4 tajemnica Przemienienie na Górze Tabor Światła
„Jezus „wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę , aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe... A z obłoku odezwał się głos: <To jest mój Syn Wybrany, Jego słuchajcie! >.” (Łk 9, 28-29,35) Światła

56 Ustanowienie Eucharystii
5 tajemnica Ustanowienie Eucharystii Światła ,,Podczas wieczerzy ,, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: < Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje >. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im mówiąc: < Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza.” (Mt 26, 26-28)

57 1 tajemnica Modlitwa Jezusa w Ogrójcu Bolesna
„Jezus „udał się... Na Górę Oliwną... Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: <Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie>. A sam oddalił się, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: <Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich ! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie ! >.” (Łk 22, 39-42) Bolesna

58 2 tajemnica Biczowanie Pana Jezusa Bolesna
„Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować.” (J 19, 1) „Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic... Lecz On był przebity za nasze grzechy... Spadła nań chłosta zbawienia dla nas.” (Iz 53, 3-5) Bolesna

59 3 tajemnica Cierniem ukoronowanie Bolesna
„Narzucili na [Jezusa] płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: < Witaj, Królu Żydowski >.” (Mt 2, 28-29) „Jezus wyszedł...a Piłat rzekł do nich: < Oto człowiek >.” (J 19, 5) Bolesna

60 4 tajemnica Niesienie Krzyża Bolesna „Piłat wydał im Jezusa,
aby Go ukrzyżowano.” (J 19, 16) „Odprowadzili Go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego... Przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy na Miejsce Czaszki.” (Mt 27, 31-33) Bolesna

61 5 tajemnica Bolesna Ukrzyżowanie „Była godzina trzecia,
gdy Go ukrzyżowali.” (Mk 15, 25) „Rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy... A nad głową Jego umieścili napis... < To jest Jezus, Król Żydowski >. Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.” (Mt 27, 35-38) Bolesna

62 1 tajemnica Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chwalebna
„Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób... Anioł zaś przemówił do niewiast: < Wy się nie bójcie ! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział >.” (Mt 28, 1,5) Chwalebna

63 2 tajemnica Wniebowstąpienie Pana Jezusa Chwalebna
„Wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich... Rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.” (Łk 24, 50-51) Aniołowie rzekli: „Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.” (Dz 1, 11) Chwalebna

64 3 tajemnica Zesłanie Ducha Świętego Chwalebna
„Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem... Nagle dał się słyszeć z nieba szum... wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.” (Dz 2, 1-4) Chwalebna

65 Najświętszej Maryi Panny
4 tajemnica Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny „< Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi... Niech to sprawi Tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki i ubogacona w dobra, bo nie szczędziłaś swego życia >... A cały naród odpowiedział: < Niech tak będzie, niech tak będzie ! >.” (Jdt 13, 18-20) Chwalebna

66 Najświętszej Maryi Panny
5 tajemnica Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny ,,Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.” (Ap 12, 1) ,,Zamieszkałam na wysokościach, a tron mój na słupie obłoku.” (Syr 24, 4) ,,Kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana.” (Prz 8, 35) Chwalebna

67 W Szkole Maryi – Zadania Apostolskie
Ułóż w kolejności obrazki i dopasuj nazwy tajemnic, w puste miejsce wpisz jakie to tajemnice. Za każde poprawnie wykonane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. Maksymalnie możesz zdobyć 6 pkt. Narodzenie Pana Jezusa Znalezienie Pana Jezusa Ofiarowanie Pana Jezusa Nawiedzenie Św. Elżbiety Zwiastowanie NMP To Tajemnice Liczba pkt

68 W Szkole Maryi – Zadania Apostolskie
Ułóż w kolejności obrazki i dopasuj nazwy tajemnic, w puste miejsce wpisz jakie to tajemnice. Za każde poprawnie wykonane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. Maksymalnie możesz zdobyć 6 pkt. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Przemienienie na Górze Tabor Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie Ustanowienie Eucharystii Chrzest Pana Jezusa To Tajemnice Liczba pkt

69 W Szkole Maryi – Zadania Apostolskie
Ułóż w kolejności obrazki i dopasuj nazwy tajemnic, w puste miejsce wpisz jakie to tajemnice. Za każde poprawnie wykonane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. Maksymalnie możesz zdobyć 6 pkt. Ukrzyżowanie Niesienie Krzyża Modlitwa Jezusa w Ogrójcu Cierniem ukoronowanie Biczowanie Pana Jezusa To Tajemnice Liczba pkt

70 W Szkole Maryi – Zadania Apostolskie
Ułóż w kolejności obrazki i dopasuj nazwy tajemnic, w puste miejsce wpisz jakie to tajemnice. Za każde poprawnie wykonane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. Maksymalnie możesz zdobyć 6 pkt. Wniebowzięcie NMP Zesłanie Ducha Świętego Wniebowstąpienie Pana Jezusa Zmartwychwstanie Pana Jezusa Ukoronowanie NMP To Tajemnice Liczba pkt

71 KONIEC CZĘŚCI III

72 Część IV – propozycja tematów
1. Objawienia Matki Bożej Galeria prac Galeria prac cd. 2. Obietnice NMP dane bł. Alanowi de Rupe Obietnice cd. 3. Międzyszkolny Konkurs na ,,Nietypowy Różaniec” 4. Listy do Matki Bożej List Andrzeja List Sylwii 5. Zwycięstwo przychodzi przez Różaniec – własne świadectwa wiary Świadectwo wiary Łucji Świadectwo wiary Łucji cd. Świadectwo wiary

73 Galeria prac – objawienia w Fatimie

74 Galeria prac

75 Piętnaście obietnic za odmawianie Różańca św. (dane bł
Piętnaście obietnic za odmawianie Różańca św (dane bł. Alanowi de Rupe) Ktokolwiek będzie Mi służył przez Odmawianie Różańca otrzyma wyjątkowe łaski. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym , którzy będą odmawiać Różaniec. Różaniec stanie się groźną bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych. Och, taka dusza uświęci siebie tym sposobem. Piętnaście obietnic za odmawianie Różańca Świętego. Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie. Znany - jeśli idzie o formę - od bardzo dawna w religiach Dalekiego Wschodu, w prawosławiu i oczywiście w katolicyzmie. W chrześcijaństwie pojawił się prawdopodobnie już w XII w. za sprawą św. Dominika Guzmana, założyciela Zakonu Kaznodziejskiego. Do jego rozpowszechnienia w chrześcijańskiej Europie przyczynił się m.in. bł. Alan de Rupe, dominikanin. W 1464 r. ukazała mu się Maryja. Poleciła mu propagować w swym imieniu różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu również 15 obietnic wobec tych, którzy będą odmawiać różaniec.    Błogosławiony Alan de Rupe powiedział: „Ile razy odmawia się pobożnie różaniec, wkłada się na głowę Jezusa i Maryi koronę (...) róż białych i (...) czerwonych róż Nieba: róż, które nie stracą nigdy nic ani ze swej świeżości, ani ze swego blasku”. Pan Jezus powiedział bł. Alanowi: „Jeżeli ci biedni grzesznicy odmawialiby często różaniec, uczestniczyliby w zasługach Mojej męki, a Ja, jako ich Adwokat, załagodziłbym boską sprawiedliwość”.          „Wielkie zasługi może otrzymać człowiek odmawiając dobrze Zdrowaś Maryja  w modlitwie różańcowej. To boskie Pozdrowienie przyciąga na nas obfite błogosławieństwo Jezusa i Maryi; jest rzeczą nieomylnie pewną, że Jezus i Maryja wynagradzają wspaniale tych, którzy im oddają cześć: odwzajemniają stokrotnie otrzymane błogosławieństwa” –przekazał bł. Alan.  Nie ma w życiu problemu, którego by nie można rozwiązać z pomocą różańca” - twierdzi siostra Łucja z Fatimy, która wraz z Franciszkiem i Hiacyntą widywała Matkę Najświętszą i modliła się wraz z Nią.          Św. Paweł w Liście do Filipian uczy: „O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie”    Żadna modlitwa nie daje tylu zasług dla duszy i nie jest tak chwalebna dla Jezusa i Maryi, jak dobrze odmówiony Różaniec. Święci uczą nas modlitwy własnym przykładem.        Ojciec Święty przypomniał w Liście Apostolskim „ Rosarium Virginis Mariae”(...), że Chrystus polecił nam zwracać się do Boga wytrwale i ufnie, byśmy zostali wysłuchani: ”Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”(Mt 7,7) (...) „My bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba”(Rz 8,26) i czasem nie zostajemy wysłuchani, gdyż modlimy się źle (por. Jk 4,2-3). Różaniec jest równocześnie medytacją i prośbą. Wytrwałe błaganie zanoszone do Matki Bożej opiera się na ufności, że macierzyńskie wstawiennictwo wszystko może uzyskać od Serca Syna.         Modlitwę, którą Chrystus i Duch Święty wzbudzają w naszym sercu, Maryja wspiera swym matczynym wstawiennictwem Dusza, która poleci mi się przez odmawianie Różańca nie zginie. Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniom nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia.

76 Bóg nie będzie go karał w Swojej sprawiedliwości, nie
zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca – nie umrze bez Sakramentów Kościoła. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnie Jego łaski. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca św. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie. Otrzymacie wszystko o co poprosicie przez odmawianie Różańca. Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec będę wspomagała w ich potrzebach. Otrzymacie od Mojego Boskiego Syna obietnice, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

77 Międzyszkolny konkurs na ,,Nietypowy Różaniec’’

78 Listy do Matki Bożej

79

80

81 Zwycięstwo przychodzi przez Różaniec

82

83

84 Część V Nasze umiejętności i osiągnięcia – spis treści
1. Prawidłowe rozwiązanie Zadań Apostolskich Rozwiązanie zadań cd. 3. Absolwenci Szkoły Maryi Rozwiązanie zadań cd. Rozwiązanie zadań cd. 2. Zadanie miesiąca Zadanie cd. 3. Rozwiązanie zadań miesiąca Rozwiązanie zadań cd. Hasło miesiąca

85 W Szkole Maryi – prawidłowe rozwiązanie zadania
Zwiastowanie NMP Nawiedzenie Św. Elżbiety Narodzenie Pana Jezusa To Tajemnice Radosne Liczba pkt 6 Ofiarowanie Pana Jezusa Znalezienie Pana Jezusa

86 W Szkole Maryi – prawidłowe rozwiązanie zadania
Chrzest Pana Jezusa Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia To Tajemnice Światła Liczba pkt 6 Przemienienie na Górze Tabor Ustanowienie Eucharystii

87 W Szkole Maryi – prawidłowe rozwiązanie zadania
Modlitwa Jezusa w Ogrójcu Biczowanie Pana Jezusa Cierniem ukoronowanie To Tajemnice Bolesne Liczba pkt 6 Niesienie Krzyża Ukrzyżowanie

88 W Szkole Maryi – prawidłowe rozwiązanie zadania
Zmartwychwstanie Pana Jezusa Wniebowstąpienie Pana Jezusa Zesłanie Ducha Świętego To Tajemnice Chwalebne Liczba pkt 6 Wniebowzięcie NMP Ukoronowanie NMP

89 Zadania Apostolskie 1. Czyja prośba została wysłuchana podczas pełnienia służby ? (Łk 1, 5-25) 2. Jakimi słowami przywitał Archanioł Gabriel Maryję ? (Łk 1, 26-34) 3. Jak nazywała się krewna Maryi ? (ŁK 1, 39-45) 4. Jakie imię miał otrzymać syn Elżbiety i Zachariasza ? (Łk 1, 57-66) 5. W jakim celu Maryja i Józef udali się do Betlejem ? ( Łk 2, 1-7) 6. Kto pierwszy oddał pokłon Panu Jezusowi ? (Łk 2, 8-20) 7. Ile gołębi mieli złożyć Rodzice Pana Jezusa podczas ofiarowania w świątyni ? (Łk 2, 22-24) 8. Jak miał na imię człowiek, który pragnął przed śmiercią ujrzeć Pana Jezusa ? (Łk 25, 1-30) 9. Ile lat miał Pan Jezus, gdy znaleźli go rodzice w świątyni ? (Łk 2, ) 10. Jaki głos odezwał się z nieba podczas chrztu Pana Jezusa ? (Mt ) 11. Gdzie Pan Jezus objawił swoją chwałę po raz pierwszy ? ( J 2, 1-12) 12. Jakiej modlitwy nauczył Pan Jezus swoich uczniów ? (Mt 6 ,5-15) 13. Za pomocą czego nauczał Pan Jezus ? (Mt 13, 10 –16) 14. Ilu uczniów wziął Pan Jezus ze sobą na Górę Tabor ? (Mt 17, 1-8) 15. Co jest nieustanną pamiątką Nowego Przymierza ? (Mt 26, 26-30)

90 Zadania Apostolskie 16. Jakie Przykazanie Nowe dał Pan Jezus swoim uczniom ? (J 13, 31-35) 17. Gdzie Pan Jezus modlił się słowami: ,,Ojcze jeśli możliwe oddal ode mnie ten kielich” (Łk 22, 39-46) 18. Ile razy Piotr zaparł się Pana Jezusa ? (Łk 22, 54-62) 19. Który z sędziów wydał ostateczny wyrok na Pana Jezusa ? (Łk 23, 1-25) (Mt 27, 11-26) 20. Kto wyszydzał, biczował i cierniem ukoronował Pana Jezusa ? (Mk 15, 16-20) (Mt 27, 27-3 ) 21. Kto pomagał nieść Krzyż Panu Jezusowi ? (Mt 27, 32-34) (Mk 14, 21-22) 22. Miejsce gdzie ukrzyżowano Pana Jezusa ? (Mt 27, 32-34) (Mk 14, 21-22) (J 19, 17-19) 23. Komu przed śmiercią Pan Jezus powierzył w opiekę Matkę swą ? (J 19, 25-27) 24. Którego dnia zmartwychwstał Pan Jezus ? (Łk 24, 1-11) 25. Po czym poznali Pana Jezusa uczniowie z Emaus ? (Łk 24, 13-35) 26. Jak miał na imię uczeń, któremu Pan Jezus powiedział: ,,Uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś ?” (J 20, 24-29) 27. Komu Chrystus powierzył władzę nad całym Kościołem ? (J 21, 15-19) 28. Ilu Aniołów przystąpiło do Pana Jezusa podczas Wniebowstąpienia ? (Dz 1, 1-11) 29. Kto został dołączony do grona Apostołów ? (Dz.1, 15-26) 30. Jak inaczej nazywa się dzień Zesłania Ducha Świętego na Apostołów ? (Dz 2, 1-13 ) 31. Kto jest Królową Nieba i Ziemi ?

91 Rozwiązanie Zadań Apostolskich
1 Z A C H R I S 1 2 B Ą D Ź P O Z R W I N A 2 3 E L Ż B I T A 5 4 J A N 5 S P I U L D N O Ś C 10 4 6 P A S T E R Z 7 D W A 8 S Y M E O N 3 9 D W A N Ś C I E 14 10 S Y N U M I Ł O W A 7 11 W K A N I E G L J S 12 O J C Z E N A S 9 Liczba pkt 13 P R Z Y O W I E Ś C 11 15 14 T R Z E C H 8 15 E U C H A R Y S T I

92 16 M I Ł O Ś C 17 W O G R Ó J C U 18 T R Z Y 19 P I Ł A T 20 Ż O Ł N I
15 18 T R Z Y 19 P I Ł A T 20 Ż O Ł N I E R Z 16 21 S Z Y M O N C R E 22 G O L T A 23 J A N O W I 18 24 T R Z E C I G O 25 P O Ł A M N I U C H L E B 12 26 T O M A S Z 17 27 P I O T R W 28 D W Ó C H 13 29 M A C I E J Liczba pkt 6 30 P I Ę Ć D Z E S Ą T N C A 16 31 M A T K B O Ż

93 Hasło miesiąca Z W Y C I Ę S T O P R Z Y C H O D I P R Z E R Ó Ż A N I
Z W Y C I Ę S T O P R Z Y C H O D I P R Z E R Ó Ż A N I E C Liczba pkt 5

94 Absolwenci Szkoły Maryi otrzymali dyplomy i nagrody

95 KONIEC CZĘŚCI V


Pobierz ppt "Halina Kubiak Różaniec przemienia moje życie – skarb, który trzeba odkryć. Prezentacja multimedialna do wykorzystania na lekcjach religii dla klas (IV."

Podobne prezentacje


Reklamy Google