Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLUB ODKRYWCÓW Ścieżkami Pamięci ZESPÓŁ PLACÓWEK W ŁUKOWIE ZESPÓŁ PLACÓWEK W ŁUKOWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLUB ODKRYWCÓW Ścieżkami Pamięci ZESPÓŁ PLACÓWEK W ŁUKOWIE ZESPÓŁ PLACÓWEK W ŁUKOWIE."— Zapis prezentacji:

1 KLUB ODKRYWCÓW Ścieżkami Pamięci ZESPÓŁ PLACÓWEK W ŁUKOWIE ZESPÓŁ PLACÓWEK W ŁUKOWIE

2 Klub Odkrywców – Ścieżkami Pamięci działający w Zespole Placówek w Łukowie obchodzi w roku szkolnym 2012/2013 jubileusz 10- lecia swego istnienia. Został utworzony w 2002 roku przez nauczycieli ówczesnego Zespołu Szkół Specjalnych w Łukowie, którzy nawiązali współpracę z Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie i przystąpili do projektu realizowanego przez ten ośrodek, mającego na celu odkrywanie małych ojczyzn. W 2010 roku powstał Zespół Placówek w Łukowie. Opiekunowie klubu postanowili kontynuować działalność w tejże placówce.

3 KLUB ODKRYWCÓW Ścieżkami Pamięci Klub Odkrywców – Ścieżkami Pamięci jest to koło zainteresowań, do którego należą uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjalnej i Szkoły Zawodowej przy Zespole Placówek. Uczniowie należący do klubu mają możliwość w ramach zajęć pozalekcyjnych zwiększyć swoją wiedzę na temat historii, kultury i sztuki naszego regionu. W tym celu opiekunowie organizują różnorodne zajęcia,które odbywają się na terenie szkoły, jak również podczas wielu wycieczek tematycznych do instytucji kultury działających na terenie naszego miasta i powiatu łukowskiego.

4 KLUB ODKRYWCÓW Ścieżkami Pamięci Uczniowie biorą udział w zajęciach w pracowni komputerowej wyszukują informacji na temat historii Łukowa, biorą udział w szkolnych, miejskich i powiatowych konkursach o tematyce regionalnej. Jednym z takich konkursów był konkurs fotograficzny pt. Piękno ziemi łukowskiej w czterech porach roku.

5 KLUB ODKRYWCÓW Ścieżkami Pamięci Uczniowie zwiedzili wiele wystaw zorganizowanych przez Muzeum Regionalne w Łukowie, Galerię Prowizorium, uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej i na kopiec Sienkiewicza w Okrzei.

6 KLUB ODKRYWCÓW Ścieżkami Pamięci Klubowicze brali udział w wernisażach wystaw, próbach zespołów ludowych, sesjach historycznych organizowanych na terenie miasta, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, którzy opowiadali o historii Łukowa,rozbudzając w uczniach patriotyzm lokalny i wielką miłość do naszej małej ojczyzny, a to właśnie jest jednym z celów działania klubu.

7 KLUB ODKRYWCÓW Ścieżkami Pamięci Zainspirowani tradycjami ludowymi, poznawaliśmy zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem. Uczniowie wyszukiwali w internecie informacji na temat historii szopki bożonarodzeniowej. Aby kultywować piękną tradycję szopkarstwa, przygotowaliśmy również własną szopkę. Uczniowie samodzielnie przygotowali odlewy z gipsu, oklejali szopkę sianem i słomą.

8 KLUB ODKRYWCÓW Ścieżkami Pamięci Niewątpliwie dużym odkryciem dla uczniów była wizyta w prywatnej izbie pamięci Pana Karwowskiego w Zalesiu, który zgromadził w niej wiele eksponatów etnograficznych oraz w ciekawy sposób przedstawił życie na wsi w przeszłości.

9 KLUB ODKRYWCÓW Ścieżkami Pamięci Zajęciami które najbardziej zapadły w pamięci młodych odkrywców, były zajęcia w pracowni rzeźbiarskiej Pana Mieczysława Gai i Pana Mieczysława Zawadzkiego, którzy odkryli przed uczniami sztukę ludową naszego regionu. Uczniowie mieli możliwość poznania historii Łukowskiego Ośrodka Rzeźbiarskiego, jak również samodzielnego wykonania rzeźby ludowej, przy pomocy doświadczonych twórców.

10 KLUB ODKRYWCÓW Ścieżkami Pamięci Historię Łukowa i jej wielokulturowość odkrywano zwiedzając kościoły, a nawet ich podziemia, pomniki i tablice pamięci, w tym także tablicę odsłoniętą 5 października 2012 r., poświęconą 70 – tej rocznicy likwidacji getta w Łukowie, a także cmentarz miejski. Podczas zajęć odkrywamy również teraźniejszy Łuków. Większość uczniów pochodzi z małych miejscowości powiatu łukowskiego, dlatego takie zajęcia pozwalają im poznać lokalizację, a także zakres działania współczesnych zakładów i firm.

11 KLUB ODKRYWCÓW Ścieżkami Pamięci

12 Duże emocje wzbudziła wizyta w Telewizji Master TV. Podczas tej wizyty uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia wywiadu z Panią redaktor Anną Kupińską. Odwiedziliśmy również lokalne gazety oraz drukarnię w Łukowie. Organizując takie wycieczki uświadamiamy uczniom w jaki sposób mogą w przyszłości korzystać z oferty takich firm.

13 KLUB ODKRYWCÓW Ścieżkami Pamięci Te 10 lat minęło nam jak jeden dzień. Dopiero, gdy wspominamy ile nam się udało razem osiągnąć widzimy, że jest to ogrom działań, iż trudno wymienić wszystkie, możemy jedynie zasygnalizować niektóre z nich. Dopiero, gdy wspominamy ile nam się udało razem osiągnąć widzimy, że jest to ogrom działań, iż trudno wymienić wszystkie, możemy jedynie zasygnalizować niektóre z nich. Opiekunowie klubu od 10 lat Opiekunowie klubu od 10 lat pozostali Ci sami, jednak pozostali Ci sami, jednak młodzież, która tworzyła z nami klub, młodzież, która tworzyła z nami klub, już dawno skończyła szkołę. już dawno skończyła szkołę. Nowi klubowicze jednak z tą samą energią odkrywają stary i nowy Łuków.

14 Celem jaki sobie postawiliśmy było dążenie do poznania przez uczniów własnego dziedzictwa kulturowego, budzenia szacunku wobec tradycji, przygotowania do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym i kształcenia postawy otwartości wobec świata, a w szczególności poznania swojego miejsca zamieszkania czyli małej ojczyzny oraz zagadnień związanych z kulturą Ziemi Łukowskiej. Wydaje się, że cele te udaje nam się realizować i ciągle mamy nowe pomysły na ciekawe zajęcia mimo, że działamy od 10 – lat. Opiekunami Opiekunami Klubu Odkrywców Ścieżkami Pamięci są Klubu Odkrywców Ścieżkami Pamięci są Agnieszka Szaniawska, Emilia Olek oraz Mariusz Zaniewicz, KLUB ODKRYWCÓW Ścieżkami Pamięci


Pobierz ppt "KLUB ODKRYWCÓW Ścieżkami Pamięci ZESPÓŁ PLACÓWEK W ŁUKOWIE ZESPÓŁ PLACÓWEK W ŁUKOWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google