Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunek inwestycyjny prowadzony jako IKE w Domu Maklerskim BDM SA w Domu Maklerskim BDM SA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunek inwestycyjny prowadzony jako IKE w Domu Maklerskim BDM SA w Domu Maklerskim BDM SA."— Zapis prezentacji:

1 Rachunek inwestycyjny prowadzony jako IKE w Domu Maklerskim BDM SA w Domu Maklerskim BDM SA

2 Co to jest IKE (1/2) ? Najprościej i najkrócej: możliwość długookresowego oszczędzania bez konieczności uiszczania podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki)

3 Co to jest IKE (2/2) ? IKE może być prowadzone w formie: funduszu inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego ubezpieczenia ubezpieczenia lokaty bankowej lokaty bankowej rachunku inwestycyjnego. rachunku inwestycyjnego.

4 Zalety IKE. a) brak podatku (jeżeli klient spełni warunek odpowiednio długiego oszczędzania) b) odłożenie podatku w czasie (jeżeli klient zdecyduje się dokonać tzw. zwrotu – zrezygnuje z prowadzenia IKE przed czasem) c) korzyść podatkowa dla spadkobierców w przypadku śmierci Klienta (w przypadku dziedziczenia papierów znajdujących się na zwykłym rachunku inwestycyjnym, spadkobiercy otrzymują papiery z ceną nabycia 0zł, co oznacza, iż w momencie ich sprzedaży zapłacą 19% podatku, w przypadku IKE spadkobiercy otrzymują całość zaoszczędzonych przez klienta środków)

5 Zalety IKE w formie rachunku inwestycyjnego. IKE w formie lokaty – małe zyski IKE w formie lokaty – małe zyski IKE w formie ubezpieczeń lub funduszu inwestycyjnego – wysokie opłaty ( pobierane przez podmioty zarządzające ) IKE w formie ubezpieczeń lub funduszu inwestycyjnego – wysokie opłaty ( pobierane przez podmioty zarządzające ) IKE w formie rachunku inwestycyjnego – szansa na wysokie zyski przy niskich kosztach IKE w formie rachunku inwestycyjnego – szansa na wysokie zyski przy niskich kosztach

6 IKE – najlepszy sposób na długookresowe oszczędzanie. IKE lepsze niż produkty typu mamy cię (oficjalnie nazywane regularami, ubezpieczeniami na życie, dożycie etc.). PAMIĘTAJMY: Z IKE da się (w każdym czasie) wyjść bez drakońskich kosztów!

7 Wady IKE. Limit wpłat - Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć limitu wpłat podawanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. Zgodnie z obowiązującą Ustawą limit obliczany jest jako trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Limit wpłat dla 2012r. wynosi: Limit wpłat dla 2012r. wynosi: 10.578zł. 10.578zł.

8 Ograniczenia dotyczące rachunku inwestycyjnego prowadzonego w formie IKE. Poza limitem wpłat, rachunek IKE różni się od zwykłego rachunku inwestycyjnego również brakiem możliwości inwestowania w instrumenty pochodne oraz przy wykorzystaniu OTP, kredytu.

9 W co można inwestować w ramach IKE? Inwestycje dokonywane na Rachunku IKE mogą być mocno zdywersyfikowane. Klient może inwestować m.in. w: akcje (w tym z NewConnect), akcje (w tym z NewConnect), prawa poboru, prawa poboru, obligacje Skarbu Państwa, korporacyjne, gminne itd., obligacje Skarbu Państwa, korporacyjne, gminne itd., certyfikaty, certyfikaty, ETF-y, ETF-y, produkty strukturyzowane notowane na giełdzie (oparte o indeksy, surowce, stopy procentowe itd.). produkty strukturyzowane notowane na giełdzie (oparte o indeksy, surowce, stopy procentowe itd.).

10 Jakie warunki trzeba spełnić by nie zapłacić podatku od inwestycji dokonanych na IKE? 1/3 Podstawowy warunek Osiągnięcie wieku: 60 lat, 60 lat, a w przypadku wcześniejszego nabycia uprawnień emerytalnych - 55 lat. a w przypadku wcześniejszego nabycia uprawnień emerytalnych - 55 lat.

11 Jakie warunki trzeba spełnić by nie zapłacić podatku od inwestycji dokonanych na IKE? 2/3 Warunek dodatkowy Dokonywanie wpłat na IKE: musi odbywać się co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo ponad połowa wartości wpłat musi zostać dokonana nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

12 Jakie warunki trzeba spełnić by nie zapłacić podatku od inwestycji dokonanych na IKE? 3/3 W przypadku śmierci oszczędzającego osoby uprawnione ( uposażeni wskazani przez klienta, a w przypadku nie wskazania takich osób spadkobiercy wynikający z prawa spadkowego ) nabywają prawo do wypłaty środków bez podatku (i bez spełniania jakichkolwiek warunków utrzymania inwestycji). osoby uprawnione ( uposażeni wskazani przez klienta, a w przypadku nie wskazania takich osób spadkobiercy wynikający z prawa spadkowego ) nabywają prawo do wypłaty środków bez podatku (i bez spełniania jakichkolwiek warunków utrzymania inwestycji).

13 Ważne pojęcia dotyczące IKE które należy znać? Wypłata – jednorazowa wypłata środków bez podatku (po spełnieniu warunków Ustawy o IKE) Wypłata w ratach – wypłata w ratach bez podatku (po spełnieniu warunków Ustawy o IKE) Wypłata transferowa – przeniesienie środków zgromadzonych na IKE do innej instytucji finansowej lub do programu emerytalnego Zwrot – wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE, gdy nie spełnione są warunki zwolnienia podatkowego (z wypłaty zostanie potrącony podatek) Częściowy zwrot – wycofanie części środków zgromadzonych na IKE, gdy nie spełnione są warunki zwolnienia podatkowego (z wypłaty zostanie potrącony podatek) – w tym wypadku maksymalnie można wypłacić kwotę równą sumie dokonanych wpłat (a zysk musi pozostać na rachunku)


Pobierz ppt "Rachunek inwestycyjny prowadzony jako IKE w Domu Maklerskim BDM SA w Domu Maklerskim BDM SA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google