Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK"— Zapis prezentacji:

1 KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK KATEDRA ZARZĄDZANIA W GOSPODARCE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW Finansowanie badań młodych naukowców prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki mgr Albert Tomaszewski Katedra Zarządzania w Gospodarce SGH Szkoła Letnia Zarządzania 2012 Jachranka, maja 2012 r.

2 Źródła finansowania badań młodych naukowców w Polsce
Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Programy UE Środki uczelni INNE: Fundacje Młody naukowiec

3 Definicja młodego naukowca
Ustawa o Narodowym Centrum Nauki z 30 kwietnia 2010 r. (art. 2 ust. 3): osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora lub osobą, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe uzyskała stopień naukowy doktora; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy Ustawa o zasadach finansowania nauki z 30 kwietnia 2010 r. (art. 2 ust. 19) osoba prowadzącą działalność naukową, ktora nie ukończyła 35. roku życia

4 Statystyki dostępnych programów w 2012
Liczba programów razem Liczba dostępnych dla zarządzania NCN 7 3 NCBiR 21 1 FNP 2 MNiSW

5 Statystyki kwalifikacji wniosków
zgłoszono nauki ekonomiczne zakwalifikowano do finansowania nauki ekonomincze % zakw. nauki ekonomiczne % zakw. ze wszystkich dziedzin Ogólne 300 91 30% 24% Ze stopniem doktora 142 33 23% 20% Bez stopnia doktora 137 38 28% 25%

6 Statystyki kwalifikacji wniosków
Sfinansowane wnioski W tym wnioski z ekonomii W tym wnioski z zarządzania Program Lider (lata ) 59 1

7 Statystyki kwalifikacji wniosków
Sfinansowane wnioski W tym wnioski z ekonomii W tym wnioski z zarządzania Program START (lata ) 1182 41 3 Program Ventures 60

8 Statystyki kwalifikacji wniosków
Sfinansowane wnioski W tym wnioski z ekonomii Program stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (lata ) 441 15

9 Program Preludium – główne założenia
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową Adresaci: osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora wnioski składają jednostki naukowe Finansowanie: budżet dla wszystkich edcji: 30 mln zł max. wysokość finansowania jednego projektu: 50 tys. dla projektów do 12 miesięcy 100 tys. dla projektów do 24 miesięcy 150 tys. dla projektów do 36 miesięcy

10 Program Sonata – główne założenia
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego Adresaci: osoby posiadające stopień naukowy doktora spełniające kryteria ustawy o zasadach finansowani nauki wnioski składają jednostki naukowe Finansowanie: budżet dla wszystkich edycji: 30 mln zł max. wysokość finansowania: 500 tys. Zł czas trwania projektu: max. 60 miesięcy

11 Program Sonata Bis – główne założenia
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego Adresaci: osoby posiadające stopień naukowy doktora nie dłużej niż 10 lat wnioski składają jednostki naukowe Finansowanie: budżet dla wszystkich edycji: 60 mln zł max. wysokość finansowania: 1,5 mln zł czas trwania projektu: max. 60 miesięcy

12 Terminarz programów NCN
Rodzaj konkursu  Adresaci konkursu 2012 Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Zamknięcie konkursu PRELUDIUM Doktoranci 15 marca 15 czerwca 31 grudnia 15 września 15 grudnia 30 czerwca 2013 SONATA Doktorzy (maksymalnie 5 lat od obrony) SONATA BIS Doktorzy (maksymalnie 10 lat od obrony)

13 Program Lider – główne założenia
Poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce Adresaci - młodzi naukowcy, którzy: spełnią łącznie kryteria obu ustaw przedstawią projekt innowacyjnych badań posiadają udokumentowany dorobek naukowy pozyskają jednostkę goszczącą Finansowanie: budżet: 40 mln zł planowana liczba projektów: 35 czas trwania projektów: max. 36 miesięcy średnia wartość projektu w 2011 r. wyniosła 900 tys. zł Nabór wniosków na III edycję Programu został zamknięty w styczniu 2012

14 Program START – główne założenia
Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki Adresaci: magistrowie i doktorzy do 30 roku życia posiadają udokumentowany dorobek badawczy Finansowanie: stypendium: 28 tys. zł rocznie planowana liczba stypendiów: 130 Nabór wniosków trwa do 31 października 2012

15 Program Ventures – główne założenia
Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej Adresaci: uczestnicy studiów doktoranckich Wniosek składa jednostka naukowa, w której realizowany będzie projekt jednostka zapewnia opiekę pracownika naukowego Finansowanie: stypendium: 3 tys. zł miesięcznie grant badawczy: 35 tys. zł budżet na rok 2012: 900 tys. zł Nabór wniosków został zamknięty do 16 kwietnia 2012

16 Stypendia dla wybitnych młodych naukowców -główne założenia
Adresaci: naukowcy do 35 roku życia zatrudnieni w jednostkach naukowych udokumentowany bogaty dorobek naukowy wnioski zgłaszają rady naukowe i rady wydziałów Finansowanie: stypendium: zł miesięcznie przez 3 lata Nabór wniosków został zamknięty 31 marca 2012

17 Inne możliwości Finansowanie zagranicznych wyjazdów badawczych:
Fundacja Foulbrighta Foulbright Junior Advanced Research Program Foulbright Senior Advanced Research Awards DAAD Granty Funduszu Wyszehradzkiego Projekty finansowane z UE

18 Wnioski Istnieją duże możliwości finansowania badań dla młodych naukowców Główne bariery w dotarciu do środków: Informacyjna – środki są rozproszone w wielu instytucjach, brak jednej bazy informacyjnej Zasobowa – konieczność udokumentowania określonych kompetencji (dorobku, bazy infrastrukturalnej, kontaktów i relacji w wymiarze krajowym i międzynarodowym) Organizacyjna – wymogi formalne bywają niezgodne z procedurami uczelni Motywacyjna – duże wymogi nakładu pracy związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i rozliczaniem projektów


Pobierz ppt "KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google