Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEWODNIK WDRAŻANIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEWODNIK WDRAŻANIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 PRZEWODNIK WDRAŻANIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W OBSZARZE CSR BRANŻY MASZYNOWEJ Z POLSKI I BUŁGARII PRZEWODNIK WDRAŻANIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 1

2 Współpraca z Bułgarską Izbą Branżową – Przemysłu Maszynowego
Krzysztof Makowski Fundacja Instytut Społecznie Odpowiedzialnej Organizacji

3 Dlaczego Bułgaria? Współpraca Fundacji z Partnerem BIB-PM od V.2011r.
Wspólne obszary działań: promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk CSR wśród przedsiębiorców, przygotowywanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu zrównoważonego rozwoju, prowadzenie doradztwa biznesowego dla MMSP Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu współpracy i projektów ponadnarodowych. Różne rezultaty realizowanych projektów o podobnej tematyce – obszar do wymiany doświadczeń w ramach nowych, wspólnych inicjatyw i projektów.

4 Nowe projekty i inicjatywy
Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii – realizacja od IV.2012 do XII.2013 Stabilizacja zatrudnienia i podwyższanie jakości pracowników poprzez wymianę innowacji dotyczących kontynuacji szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego – realizacja od VI.2013 do XII.2014 Promocja i rozwijanie zielonych miejsc pracy – realizacja od II.2013 Kształcenie ustawiczne pracowników, doradztwo dla zarządzających – V.2013r

5 Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii
Badania firm z branży z Bułgarii i Polski, raport – ocena aktualnego poziomu wiedzy i praktyki z zakresu CSR, organizacji stanowisk pracy pod kontem BHP, szkoleń (bariery, ograniczenia, możliwości) oraz analiza korzyści z wdrażania CSR. Cel – wykazanie podobieństw i różnic jako podstawa wypracowania wspólnych rozwiązań. Wspólne seminaria: IX.2012r – Ostróda, prezentacja własnych doświadczeń w obszarze CSR, dobrych praktyk funkcjonujących w MMŚP, wnioski z raportu, dyskusja na schematem Modelu MSU-CSR, wizyta studyjna IV.2013 – Ryn, udział w Partnerów w ostatnim spotkaniu grup roboczych – prezentacja i omówienie rezultatu projektu, VI.2013 – Sofia, wizyta u Partnera z udziałem przedsiębiorców i związków zawodowych z Polski i Bułgarii, wymiana doświadczeń, prezentacja doświadczeń, wizyta studyjna. Współpraca pomiędzy seminariami – praca na modelem i programami.

6 Produkty współpracy Wkład partnera w przygotowanie Modelu Skutecznego Upowszechniania – CSR Dobre praktyki z Bułgarii w przygotowanych Programach Pilotażowych Publikacje: Model – podręcznik Materiał warsztatowy W wersji polskiej i bułgarskiej (papierowa, pdf, e-book).

7 Wartość dodana współpracy
Zaadoptowano sprawdzone dobre praktyki z firm Bułgarskich do firm Polskich. Praktyki dotyczyły zrównoważonego rozwoju i działań pro pracowniczych. Uniwersalność rozwiązań może być nadal przykładem i/lub inspiracją dla różnych firm, instytucji i organizacji.

8 Stabilizacja zatrudnienia i podwyższanie jakości pracowników poprzez wymianę innowacji dotyczących kontynuacji szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego Liderem projektu jest Bułgarska Izba Branżowa – Przemysłu Maszynowego. Partnerzy Ponadnarodowi: Polska – Fundacja FISOO; Portugalia – Związek Branżowy – instytucja współpracująca. Inspiracja do projektu: wyniki badań z projektu „Wymiana dobrych (…)”, przykłady rozwiązań przekazane przez Fundację i Związek Branżowy. Główne tematy: Identyfikacja dobrych (innowacyjnych) praktyk przedsiębiorstw z branży maszynowej w zakresie kształcenia zawodowego. Zbudowanie skutecznej sieci partnerskiej przedsiębiorstw z branży maszynowej w Bułgarii i Polsce do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Stworzenie mechanizmów informacyjnych, pomocy metodologicznej i współpracy przedsiębiorstw z branży maszynowej w realizacji dobrych praktyk.

9 Kształcenie ustawiczne pracowników, doradztwo dla zarządzających
Inicjatywa zgodna ze Strategią Komisji Europejskiej Europa 2020 – Europa na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju Partnerzy: ENBC Ltd, – firma doradczo-konsultingowa, specjalizująca się w zielonych technologiach i eko standardach. Bułgarska Izba Branżowa – Przemysłu Maszynowego. Centrum wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw regionu Zielonogorska – Kaliningrad Federacja Handlowa z Madrytu Wsparcie merytoryczne z programu Mutual Learning Programme Programy szkoleniowe, warsztatowe i doradztwo Wymiana dobrych praktyk

10 Promocja i rozwijanie zielonych miejsc pracy
Inicjatywa zgodna ze Strategią Komisji Europejskiej Europa 2020 – Europa na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju ENBC Ltd z Sofii, – firma doradczo-konsultingowa, specjalizująca się w zielonych technologiach i eko standardach – Partner wiodący. Bułgarska Izba Branżowa – Przemysłu Maszynowego – Partner współpracujący. Wśród rezultatów wspólnych działań będą/są m.in.: Kompleksowy model obliczeniowy do oceny i przewidywania potencjalnych źródeł energii (analizy porównawcze, mapy energetyczne, analizy prognozy). Kalkulator Prawa Ohma Kalkulator CO2 Rozwój Platformy Współpracy Ponadnarodowej

11 Dziękuję 11


Pobierz ppt "PRZEWODNIK WDRAŻANIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google