Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawy organizacyjne Wzajemne przedstawienie się,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawy organizacyjne Wzajemne przedstawienie się,"— Zapis prezentacji:

1 Sprawy organizacyjne Wzajemne przedstawienie się,
Wytłumaczenie dlaczego w programie studiów znalazł się przedmiot „Finanse przedsiębiorstwa” Omówienie programu przedmiotu Omówienie literatury do przedmiotu Omówienie czynników wpływających na rezultaty osiągane przez studentów Omówienie kryteriów oceny studenta

2 Definicja Finanse to : dziedzina nauki (wiedzy) o lokowaniu zasobów (w czasie) Finanse przedsiębiorstwa to część działu wiedzy - finansów

3 Na co zwrócić uwagę w definicji
dziedzina wiedzy lokowanie zasobów

4 Umiejscowienie służb finansowych w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
V-ce Prezes ds. finansowych Departamenty : planowania, finansowy, księgowy.

5 Czas a wartość „Wartość” czasu – spadek subiektywnej wartości dóbr wraz z upływem czasu Wartość nominalna a wartość bieżąca (zaktualizowana)

6 Stopy dyskontowe jako narzędzie obliczania wartości w przestrzeni czasowej
wzór czynnika dyskontującego d=1/(1+r) gdzie: r – spodziewana stopa zwrotu (dochodu) z inwestycji – stopa dyskontowa zastosowanie metod dyskontowych.

7 Składniki oczekiwanej stopy dochodu
stopa inwestycji wolnej od ryzyka – marża za odłożenie konsumpcji w czasie – złotówka dziś warta jest więcej niż złotówka jutro marża za ryzyko (i przedsiębiorczość inwestora) – złotówka dziś jest bardziej pewna niż złotówka jutro inflacja

8 Inwestycja wolna od ryzyka
Inwestycja wolna od ryzyka = inwestycja bez ryzyka = inwestycja pewna, tzn. taka, która przyniesie określony dochód ze 100% pewnością.

9 Przykłady inwestycji traktowanych jako inwestycje wolne od ryzyka
krótkookresowa lokata w stabilnym banku bony skarbowe emitowane przez bank centralny stabilnego państwa

10 Poziom stopy od inwestycji wolnej od ryzyka
Niestabilny Zależny od sytuacji makroekonomicznej Zależny od okresu czasu projekcji UWAGA: stopa wolna od ryzyka może być ujemna

11 Definicja ryzyka Ryzyko to – niepewność wystąpienia przyszłych zdarzeń i skutków tych zdarzeń.

12 Rodzaje ryzyka Ryzyko rynkowe (systematyczne)
Ryzyko specyficzne (niesystematyczne)

13 Krzywa ryzyka (1) . d f

14 Krzywa ryzyka (2) . B d A f

15 Krzywa ryzyka (3) . B d A f

16 Zabezpieczanie się przed ryzykiem
Ubezpieczenia Transakcje „hedge” Rozproszenie ryzyka – metoda portfelowa

17 Kalkulacja stopy procentowej cd.
Stopa inwestycji wolnej od ryzyka Marża za ryzyko Inflacja

18 Stopa procentowa w warunkach inflacji – równanie Fisher’a – dwa warianty równania
.

19 Tytuł kolejnego wykładu
„Zarządzanie majątkiem obrotowym i jego finansowanie” „Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje i inwestowanie wolnych środków pieniężnych przedsiębiorstwa”


Pobierz ppt "Sprawy organizacyjne Wzajemne przedstawienie się,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google