Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studium podstaw wiary Craig Rucin

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studium podstaw wiary Craig Rucin"— Zapis prezentacji:

1

2 Studium podstaw wiary Craig Rucin
Żyjąc prawdziwą wiarą Studium podstaw wiary Craig Rucin

3 Prawdziwa wiara w praktyce:

4 Prawdziwa wiara w praktyce:
Powtórka: To studium ma na celu wzmocnić twoje pragnienie studiowania i podążania za Słowem Bożym. Przejrzyj swoje notatki z poprzednich lekcji. Które z przeczytanych i studiowanych fragmentów Słowa przyniosły pokutę lub wzmocniły twoją wiarę?

5 Prawdziwa wiara w praktyce:
Powtórka: To studium nosi nazwę “Żyjąc prawdziwa wiarą”, ponieważ ma na celu wywarcie wpływu na życie prawdziwych wierzących, tak by później mogli uczyć innych, którzy przychodzą do wiary, wierzyć tak jak oni. Z tego powodu, powtórka z ostatniej lekcji skupiona jest na tym, jak informacje zawarte w niej wpłynęły na ciebie osobiście.

6 Prawdziwa wiara w praktyce:
Powtórka: Wybierz jedną z podstaw wiary, którą omówiliśmy (grzech, łaskę, pokutę) i wyjaśnij jak zrozumienie jej zmienia teraz twoje życie. Wybierz jedną z odpowiedzi na łaskę, które przedyskutowaliśmy (bojaźń Boża, podobanie się Bogu poprzez chodzenie jego drogami, kochanie Boga poprzez posłuszeństwo, podobanie się Bogu poprzez uwielbienie) i wyjaśnij jak zrozumienie tego zmienia teraz twoje życie.

7 Prawdziwa wiara w praktyce:
Powtórka: Wybierz jedną z części Biblijnego zbawienia, które przedyskutowaliśmy (usynowieni, nabyci jako niewolnicy, wyznaczeni na ambasadorów) i wyjaśnij jak zrozumienie tego zmienia teraz twoje życie.

8 Rola Ducha Świętego Żyjąc prawdziwą wiarąLekcja piąta

9 Rola Ducha Świętego 1 2 Kim jest Duch Święty? Co robi Duch Święty?
Żyjąc prawdziwą wiarą: Lekcja Piąta Kim jest Duch Święty? 1 Co robi Duch Święty? 2

10 1 Kim jest Duch Święty?

11 Być może najbardziej ważną stroną życia prawdziwego wierzącego jest jego relacja z Duchem Świętym. Niestety, to również stało się największym powodem podziałów. Z powodu tego niektóre denominacje mylnie przypisały pewne działania Duchowi Świętemu inne natomiast prawie całkowicie ignorują nauczanie o Duchu Świętym, aby uniknąć skojarzenia z tymi działaniami. Obydwie skrajności są złe. Odkąd celem tego stadium jest nauczanie początkujących wierzących podstaw wiary, musimy przedyskutować rolę Ducha Świętego jaką ma w zbawieniu. Większość podziałów pomiędzy denominacjami w tym temacie odnosi się do tego, kiedy Duch Święty wkracza w życie prawdziwego wierzącego. Niektórzy nauczają, że prawdziwy wierzący jest ochrzczony w Duchu Świętym w momencie Zbawienia, niektórzy nauczają, że następuje to później. Zamiast przedstawiać materiał podsycający tą debatę, to stadium skupi się na życiu prawdziwego wierzącego PO TYM jak został on ochrzczony w Duchu Świętym i Duch Święty mieszka w nim.

12 1 Kim jest Duch Święty? Duch Święty jest Bogiem przeczytaj:
Duch Święty jest częścią Trójcy. To oznacza, że on dzieli nazwę i atrybuty Ojca i Syna. W poniższych fragmentach znajdź cechy i imiona dane Duchowi Świętemu. Psalm 139:7-12 – Izajasza 40:13 – Ew. Mateusza 10:20 – Dzieje Apostolskie 16:7 Rzymian 8:9 – 1 Koryntian 2:10 - 2 Koryntian 3:17

13 1 Kim jest Duch Święty? Duch Święty nie jest obiektem lub formą mocy.
STUDIUM: Dzieje Apostolskie 8:4-25

14 1 Kim jest Duch Święty? ODPOWIEDZ:
Kim był Szymon? Jak go opisuje ten fragment? O co zapytał Szymona Piotra i jaka była odpowiedź? Dlaczego myślisz, że to było złe? Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

15 1 Kim jest Duch Święty? ODPOWIEDZ:
Co powinniśmy powiedzieć ludziom, którzy mówią, że Duch Święty robi to, co oni mu mówią lub oferują ci nauczanie by używać Ducha Świętego tak jak chcesz? Więc jeśli pragnienie mocy Ducha Świętego dla swoich własnych korzyści nie jest dobrym powodem, co powinno motywować ? Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

16 1 Kim jest Duch Święty? Duch Święty jest Osobą: PRZECZYTAJ:
Ew. Mateusza 12:24 Dz. Apostolskie 5:3 Dz. Apostolskie 7:51 Efezjan 4:30 Hebrajczyków 10:20

17 1 Kim jest Duch Święty? ODPOWIEDZ:
Jak się czujesz kiedy odkrywasz, że niektórzy ludzie bluźnią Duchowi Świętemu, okłamują Go i walczą z nim jak z wrogiem? Jak się czujesz kiedy odkrywasz, że Duch Święty może być smutny lub obrażony? Jak się czujesz kiedy odkrywasz, że czas kiedy żyjesz swoim życiem tak jak chcesz jest czasem, gdy zasmucasz Ducha Świętego? Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

18 Co robi Duch Święty? 2 Use a section header for each of the topics, so there is a clear transition to the audience.

19 2 Co robi Duch Święty? PRZECZYTAJ: II Tesaloniczan 2:13-15
I Piotra 1:1-2

20 2 Co robi Duch Święty? ODPOWIEDZ:
W odniesieniu do II Tesaloniczan 2:13, jakie dwie rzeczy są niezbędne do zbawienia? Odnośnie do I Piotra 1:2 jakie są dwa cele uświecającej pracy Ducha Świętego? Jeśli ktoś mówi, że ma wiarę w Boga, ale nie ma Ducha Świętego, czy jest zbawiony? Jeśli ktoś, kto jest prawdziwym wierzącym czuje, że nie może żyć tak jak wierzący powinien żyć, co powiedziałbyś mu, by zachęcić go?

21 2 Co robi Duch Święty? PRZECZYTAJ: ODPOWIEDZ: Rzymian 8:8-11
Odnośnie do Rzymian 8:10, co dzieje się kiedy Chrystus przynosi swoją sprawiedliwość do życia prawdziwie wierzącej osoby? Odnośnie do Rzymian 8:11, jak Bóg daje życie do ciał prawdziwie wierzących ludzi?

22 2 Co robi Duch Święty? DEFINICJA:
Uświęcenie jest procesem przez który Duch Święty oddziela życie prawdziwych wierzących, od życia innych ludzi, czyniąc ich bardziej jak Chrystus, zmieniając ich od środka, co widać na zewnątrz. Praca którą On wykonuje w ich życiu zmienia ich zachowanie. Wynikiem uświęcenia jest życie wieczne. Bez uświęcenia nie ma życia wiecznego. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

23 2 Co robi Duch Święty? DEFINICJA:
Biblijne zbawienie jest możliwe, ponieważ Chrystus przyszedł na ziemię, aby ustanowić Swoje Królestwo, zmarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. Z powodu tego, Biblijne zbawienie jest darem ofiarowanym za darmo przez Boga, przez Jego łaskę, dla tych których powołał aby stali się częścią Królestwa Chrystusa zarówno na ziemi, jak później w Niebie. Kiedy akceptujemy Biblijne zbawienie rozumiemy, że nasze życie zmieni się, ponieważ Bóg zaadoptował nas jako Swoje dzieci, nabył nas jako swoich niewolników i powołał nas jako Jego ambasadorów, by pojednać innych z Nim. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

24 Co robi Duch Święty? 2 Służba Ducha Świętego w stosunku do nas jako dzieci Bożych PRZECZYTAJ: Rzymian 8:15-17

25 2 Co robi Duch Święty? ODPOWIEDZ:
Odnośnie do Rzymian 8:14, co odróżnia dzieci Boże od kogoś kto nie jest Jego dzieckiem? Odnośnie do Rzymian 8:16, co Duch Święty czyni dla prawdziwych wierzących? Jak myślisz, co to oznacza? Odnośnie do Rzymian 8:17, kiedy jest ważne by Duch Święty świadczył z duchem prawdziwie wierzącego?

26 Co robi Duch Święty? 2 PRZECZYTAJ: Ew. Jana 16:12-15 1 Koryntian 2:9-1

27 2 Co robi Duch Święty? ODPOWIEDZ:
Odnośnie do Ew. Jana 16:12-15, co Jezus obiecuje odnośnie Ducha Świętego? Odnośnie do I Koryntian 2:9-13, jak Bóg Ojciec używa Ducha Świętego? Odnośnie do I Koryntian 2:13, co prawdziwi wierzący powinni robić z wiedzą o Bogu, którą daje im Duch Święty?

28 2 Co robi Duch Święty? PRZECZYTAJ: ODPOWIEDZ: Rzymian 8:26-27
Odnośnie do Rzymian 8:26-27, co Duch Święty robi dla nas? Jeśli Duch Święty pomaga w naszych słabościach, co powiesz komuś kto albo myśli, że jest zbyt słaby by zrobić to, o co Bóg go prosi by zrobił, albo jest za słaby, by przezwyciężyć grzech w swoim życiu?

29 Co robi Duch Święty? 2 Posługa Ducha Świętego w stosunku do nas jako niewolników Boga PRZECZYTAJ: Filipian 2:5-13

30 2 Co robi Duch Święty? ODPOWIEDZ:
Odnośnie do Filipian 2:5-8, jaką postawę miał Jezus, którą powinniśmy naśladować? Odnośnie do Filipian 2:12-13 ,jak wiedza o tym, co Chrystus zrobił ma wpływ na nas?

31 2 Co robi Duch Święty? Fragment: Co Duch Świety zrobił.
Ew. Mateusza 4:1 Ew. Łukasza 4:1 Ew. Łukasza 4:14 Ew. Łukasza 4:18

32 2 Co robi Duch Święty? Fragment: Co Duch Świety zrobił.
Ew. Mateusza 4:1 Prowadził Jezusa Chrystusa. Ew. Łukasza 4:1 On prowadził Jezusa Chrystusa I wypełniał Go. Ew. Łukasza 4:14 On dał Jezusowi Chrystusowi moc. Ew. Łukasza 4:18 On namaścił Jezusa Chrystusa do służby.

33 2 Co robi Duch Święty? Fragment: Co Duch Świety zrobił.
Dzieje Apostolskie 1:8 Dzieje Apostolskie 4:31 Dzieje Apostolskie 13:1-2 Dzieje Apostolskie:16:6-7

34 2 Co robi Duch Święty? Fragment: Co Duch Świety zrobił.
Dzieje Apostolskie 1:8 Dał im moc. Dzieje Apostolskie 4:31 Napełnił ich. Dzieje Apostolskie 13:1-2 On mówił im gdzie iść i co robić. Dzieje Apostolskie:16:6-7 On mówił im gdzie nie iść i czego nie mówić.

35 2 Co robi Duch Święty? Efezjan 3:16 Efezjan 5:18 Objawienie Jana 2:11
Fragment: Co Duch Świety zrobił. Efezjan 3:16 Efezjan 5:18 Objawienie Jana 2:11 List do Galacjan 5:25

36 2 Co robi Duch Święty? Efezjan 3:16 On daje nam moc. Efezjan 5:18
Fragment: Co Duch Świety zrobił. Efezjan 3:16 On daje nam moc. Efezjan 5:18 On wypełnia. Objawienie Jana 2:11 On mówi do nas. List do Galacjan 5:25

37 2 Co robi Duch Święty? PRZECZYTAJ: ODPOWIEDZ: Ew. Jana 14:15-17
Dla kogo Jezus prosi Ojca, by posłał innego pocieszyciela? Jeśli rozumiemy znaczenie słowa “pocieszyciel” jako “kogoś kto stoi przy boku by pomóc” zamiast ”kogoś kto pociesza, gdy jesteśmy smutni”, jak to zmienia znaczenie tego wersetu? Co Duch Święty robi?

38 Kiedy? Fragment: Co Duch Świety czyni? Zanim rozmawiamy z niewierzącymi o zbawieniu. Ew. Jana 16:7-11 W czasie gdy rozmawiamy z niewierzącym o zbawieniu. I Tesaloniczan 1:4-5 Ew. Jana 14:26 Ew. Łukasza 12:11-12

39 Kiedy? Fragment: Co Duch Świety czyni? Zanim rozmawiamy z niewierzącymi o zbawieniu. Jana 16:7-11 On przekona świat o: grzechu sprawiedliwości sądzie W czasie gdy rozmawiamy z niewierzącym o zbawieniu. I Tesaloniczan 1:4-5 On daje nam moc, której potrzebujemy by być dobrymi ambasadorami tak, że nasze życie pokrywa sie z tym co mówimy. Jana 14:26 On przypomni nam to, co powiedział. Łukasza 12:11-12 On powie ci co mówić (da ci słowa)

40 R Prawdziwa wiara w praktyce:
Use a section header for each of the topics, so there is a clear transition to the audience.

41 R Powtórka: Jaka jest definicja uświęcenia? Kim jest Duch Święty?
Prawdziwa wiara w praktyce: R Powtórka: Jaka jest definicja uświęcenia? Kim jest Duch Święty? Napisz własnymi słowami jeden z wersetów, które studiowaliśmy wyjaśniający kim jest Duch Święty. Jaka jest definicja zbawienia? Napisz wyjaśnienie tego jak Duch Święty pomoże ci w twojej roli: Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

42 R Praktyczne zastosowanie:
Prawdziwa wiara w praktyce: R Praktyczne zastosowanie: Jeśli ta lekcja prowadzona jest w grupie, twoja grupa będzie teraz podzielona w pary i w praktyce zastosujecie ten materiał ucząc siebie nawzajem. Weź teraz tą kartkę i swoje notatki i nauczaj tego swojego ucznia. Jeśli lekcja prowadzona jest indywidualnie, weź tą kartkę oraz swoje notatki i nauczaj tego kogoś innego w ciągu tygodnia. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

43 R Praktyczne zastosowanie:
Prawdziwa wiara w praktyce: R Praktyczne zastosowanie: Praktykuj mówienie ludziom o tym co Bóg zrobił w twoim życiu. Obserwuj rzeczy jakie Bóg czyni w twoim życiu i pamiętaj o nich, byś mógł innym o tym powiedzieć. Przypomnij sobie lekcję o zrozumieniu zbawienia tak byś mógł rozmawiać o tym z kimś, kogo Duch Święty przyprowadzi do ciebie. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

44 Prawdziwa wiara w praktyce:
Modlitwa: Poproś o pomoc Ducha Świętego, by zobaczyć siebie jako ambasadora Boga. Kiedy przeżywasz swój dzień, zapytaj Go, co On chce byś robił w każdym miejscu gdzie jesteś. Módl się o osoby, które widzisz i bądź gotowy, by mówić do każdego kogo Duch Święty przyprowadzi do ciebie. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

45 Prawdziwa wiara w praktyce:
Modlitwa: Weź listę, którą stworzyłeś na tej lekcji i módl się o te osoby. Poproś Boga, by powołał te osoby. Poproś Ducha Świętego, by przekonał ich o potrzebie pójścia za Chrystusem. Poproś Boga o siłę, mądrość, cierpliwość i miłość, aby wykorzystać szansę kiedy przyjdzie. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

46 R Zapamiętaj: Prawdziwa wiara w praktyce:
Zapamiętywanie Bożego Słowa jest dobrym sposobem poznania tego, co ono nas uczy i zrozumieniem relacji z Bogiem. Jeśli chcesz zapamiętać Boże Słowo, to fragmentem do zapamiętania na ten tydzień jest: II Tesaloniczan 2:13-15 Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

47 ROZWAŻ TO: Czy kiedykolwiek myślałeś, co to znaczy mieć Ducha Świętego żyjącego w nas? Jeśli On tam jest, czy nie powinna być ogromna różnica pomiędzy nami a tymi, którzy nie są prawdziwymi wierzącymi? Jeśli tak nie jest, musimy pamiętać, że Duch Święty dostępny dla nas teraz jest tym samym Duchem Świętym, który dał Jezusowi Chrystusowi siłę by żyć życiem bez grzechu i dał Apostołom moc, której potrzebowali, by powiedzieć innym, by podążali za Jezusem. Jeśli Duch Święty mógł działać przez Apostołów i innych prawdziwych wierzących wokół nas, powinien tez działać przez nas. Jeśli nie działa, musimy zapytać siebie samych dlaczego. Czy w jakiś sposób zatrzymujemy Boga by działał w nas i przez nas tak jak on chce? Musimy być ostrożni. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

48 ROZWAŻ TO: Są inni wokół nas, którzy są dobrymi, religijnymi ludźmi, ale nie maja Ducha Świętego. Jeśli porównamy siebie z nimi, możemy poczuć się, że mamy wystarczająco dużo Ducha Świętego w naszym życiu, ponieważ mamy więcej niż oni mają. Problem tkwi w tym, że Bóg nie zaoferował nam zbawienia, byśmy mogli trzymać się pewnych grzechów w naszym życiu w czasie gdy Mu służymy . Jeśli prawdziwie jesteśmy Jego, musimy szukać tego, co sprawi Mu przyjemność i być przygotowanym by pracować razem z Duchem Świętym by pozyskać innych. Jeśli nie jesteśmy, musimy zapytać sami siebie czy jesteśmy prawdziwie Jego dziećmi. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

49 Zrozumienie Zbawienia
Żyjąc prawdziwą wiarą: Lekcja pierwsza


Pobierz ppt "Studium podstaw wiary Craig Rucin"

Podobne prezentacje


Reklamy Google