Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja i promocja Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja i promocja Szwajcarsko-Polski Program Współpracy"— Zapis prezentacji:

1 Informacja i promocja Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Muszyna opracowanie JEMS Architekci

2 Zasady oznakowania projektów:
INFORMACJA I PROMOCJA Działania promocyjne rozpoczynamy od dnia podpisania Umowy ws. Realizacji Projektu i przez cały okres jej obowiązywania. Zasady oznakowania projektów: Stosowanie systemu identyfikacji wizualnej Umieszczanie informacja o współfinansowaniu w ramach SPPW 2

3 SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
Logotyp Swiss Contribution Logotyp Bundeslogo 3

4 ZASADY OZNAKOWANIA PROJEKTÓW - LOGOTYP SWISS CONTRIBUTION
Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne muszą być oznakowane tym logotypem. Dotyczy: materiałów drukowanych, materiałów promocyjnych, stron internetowych, ogłoszeń, reklam, baz danych, filmów promocyjnych, prezentacji w programie PowerPoint, tablic i tabliczek informacyjnych, tablic pamiątkowych i naklejek, plakatów, bannerów, stanowisk wystawienniczych, itp. 4

5 ZASADY OZNAKOWANIA PROJEKTÓW - LOGOTYP SWISS CONTRIBUTION
UWAGA! Przy logotypie Swiss Contribution można zamieścić logo Instytucji Realizującej, partnera projektu, symbole narodowe lub regionalne. W żadnym wypadku nie wolno zamieszczać logotypów wykonawców prywatnych realizujących działania w ramach projektu!! 5

6 ZASADY OZNAKOWANIA PROJEKTÓW - LOGOTYP BUNDESLOGO
Obowiązkowo dotyczy: tablic i tabliczek informacyjnych, tablic pamiątkowych, naklejek informacyjnych. 6

7 ZASADY OZNAKOWANIA PROJEKTÓW - INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU
Informacja o współfinansowaniu w ramach SPPW Wersja polska: „Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej” Wersja angielska: „Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union” 7

8 ZASADY OZNAKOWANIA PROJEKTÓW - INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU
Stosowana obowiązkowo w przypadku: tablic i tabliczek informacyjnych, tablic pamiątkowych, naklejek, publikacji (z wyjątkiem sytuacji, gdy rozmiar materiału tego nie umożliwia), artykułów sponsorowanych, materiałów audiowizualnych materiałów szkoleniowych i certyfikatów dla uczestników szkoleń 8

9 ZASADY OZNAKOWANIA PROJEKTÓW
W zależności od rozmiaru i/lub typu, materiały informacyjne i promocyjne należy oznakować zgodnie z jednym z wariantów: podstawowy - logo Swiss Contribution i informacja o współfinansowaniu minimalny - logo Swiss Contribution (w przypadku mniejszych materiałów, gdy nie ma możliwości zamieszczenia informacji o współfinansowaniu, np., długopisy, pamięci USB, itp.) 9

10 ZASADY OZNAKOWANIA PROJEKTÓW
Należy pamiętać, że w przypadku tablic, tabliczek i naklejek informacyjnych oraz tablic pamiątkowych należy obowiązkowo stosować Bundeslogo. 10

11 DZIAŁANIA OBOWIĄZKOWE
Instytucje Realizujące są zobowiązane informować w jasny sposób grupy docelowe o otrzymanym wsparciu, o wynikach i korzyściach z tym związanych, o postępach projektu, etapach wdrażania projektu, np.: o podpisaniu Umowy ws. realizacji projektu, rozpoczęciu robót budowlanych, rozpoczęciu kampanii promocyjnej, zakończeniu budowy/ renowacji budynku, zakończeniu projektu itp. 11

12 DZIAŁANIA OBOWIĄZKOWE
Tablice informacyjne (projekty infrastrukturalne lub budowlane) co najmniej jedna tablica zostanie umieszczona w dniu rozpoczęcia robót na terenie realizacji projektów infrastrukturalnych lub budowlanych Muszą zawierać następujące elementy: logotypy Swiss Contribution i Bundeslogo obejmujące około 25% powierzchni tablicy, informację o wsparciu w dwóch językach, wartość współfinansowania szwajcarskiego w CHF, tytuł projektu i nazwę beneficjenta, dopuszczalne są inne logotypy z wyjątkiem logotypów wykonawców prywatnych, realizujących działania w ramach projektu. 12

13 DZIAŁANIA OBOWIĄZKOWE
Tablice pamiątkowe (projekty infrastrukturalne lub budowlane) w terminie 6 miesięcy od zakończenia robót inwestycyjnych, tablice informacyjne należy zastąpić stałymi tablicami pamiątkowymi Muszą zawierać następujące elementy: logotypy Swiss Contribution i Bundeslogo obejmujące około 25% powierzchni tablicy, informację o wsparciu w dwóch językach, wartość współfinansowania szwajcarskiego w CHF, dopuszczalne są inne logotypy z wyjątkiem logotypów wykonawców prywatnych, realizujących działania w ramach projektu. 13

14 DZIAŁANIA OBOWIĄZKOWE
Tabliczki informacyjne Stosowane w celu oznakowania stanowisk pracy lub pomieszczeń, w których realizowane są projekty nieinwestycyjne, Stosowane w celu oznakowania pomieszczeń, w których prowadzone są roboty renowacyjne wewnątrz budynku (umieszczana przy wejściu do pomieszczenia, w którym prowadzone są prace). 14

15 DZIAŁANIA OBOWIĄZKOWE
Tabliczki informacyjne Muszą zawierać następujące elementy: logotypy Swiss Contribution i Bundeslogo obejmujące około 25% powierzchni tablicy, informację o wsparciu w dwóch językach, wartość współfinansowania szwajcarskiego w CHF, dopuszczalne są inne logotypy z wyjątkiem logotypów wykonawców prywatnych, realizujących działania w ramach projektu. 15

16 DZIAŁANIA OBOWIĄZKOWE
Naklejki informacyjne Stosowane w celu oznakowania środków trwałych (maszyn, urządzeń, komputerów, sprzętu biurowego, itp.) Stosowane w celu oznakowania wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowanie) 16

17 DZIAŁANIA OBOWIĄZKOWE
Naklejki informacyjne Muszą zawierać następujące elementy: logotypy Swiss Contribution i Bundeslogo obejmujące około 25% powierzchni tablicy, informację o wsparciu w języku polskim, dopuszczalne są inne logotypy z wyjątkiem logotypów wykonawców prywatnych, realizujących działania w ramach projektu. 17

18 DZIAŁANIA OBOWIĄZKOWE
Oznakowanie dokumentów za pomocą logotypu Swiss Contribution, informacji o wsparciu (opcjonalnie) Oznaczeniu podlegają dokumenty dotyczące realizacji projektu, w szczególności: korespondencja papierowa w sprawie projektu ogłoszenia dotyczące przetargów, dokumentacja przetargowa, umowy zawarte z wykonawcami, certyfikaty, świadectwa, dyplomy itp. Nie należy znakować dokumentów wewnętrznych. 18

19 DZIAŁANIA OBOWIĄZKOWE
Informacje prasowe należy sporządzić i rozpowszechnić co najmniej dwie informacje prasowe (w momencie rozpoczęcia i zakończenia projektu), należy dostarczyć je do wiodących mediów o zasięgu lokalnym i/lub ogólnokrajowym, w zależności od charakteru projektu, kopie informacji powinny być archiwizowane, KIK, IP, SDC powinny zostać poinformowane o publikacji informacji prasowej. 19

20 DZIAŁANIA OBOWIĄZKOWE
Informacje prasowe powinny zawierać następujące elementy: nagłówek – tytuł skrócony, krótki wstęp, tekst główny (zawierający m.in. opis projektu, informację o kwocie wsparcia szwajcarskiego i współfinansowania IR (i/lub z innych źródeł), korzyści związane ze wsparciem), zakończenie (dane kontaktowe itp.). 20

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! DZIAŁANIA REKOMENDOWANE strona internetowa
materiały drukowane i audiowizualne (broszury, foldery, ulotki, biuletyny, itp.) plakaty i bannery konferencje, warsztaty, imprezy informacyjne i promocyjne (targi, wystawy) inne materiały promocyjne (kubki, długopisy, pamięci USB) DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 21


Pobierz ppt "Informacja i promocja Szwajcarsko-Polski Program Współpracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google