Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przypomnienie podstawowych zasad oznakowania projektów w ramach POKL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przypomnienie podstawowych zasad oznakowania projektów w ramach POKL"— Zapis prezentacji:

1 Przypomnienie podstawowych zasad oznakowania projektów w ramach POKL
1

2 Realizatorzy projektu (Lider oraz Partnerzy)
przez cały okres realizacji projektu zobowiązani są do informowania uczestników projektu oraz opinii publicznej o: Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

3 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Obowiązki informacyjne
§ 23 Obowiązki informacyjne Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską (...)

4 którego załącznikiem są
Podstawowym dokumentem określającym zasady i wzorce oznaczania projektów realizowanych w ramach POKL jest: Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , którego załącznikiem są Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja z dnia 4 lutego 2009 4

5 PODSTAWOWY ZAKRES INFORMACJI
logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki logo Unii Europejskiej (z dopiskiem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny) tekst w postaci: współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego podstawowy zakres informacji obejmuje wszystkie powyższe elementy !!! Projekt, Konferencja, Publikacja, Stanowisko pracy, Sprzęt 5

6 Hasło Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Człowiek – najlepsza inwestycja
Hasło Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki należy obligatoryjnie stosować na dużych materiałach promocyjnych (plakatach, billboardach, banerach, tablicach informacyjnych, namiotach, stoiskach wystawienniczych) na innych materiałach jest opcjonalne. Hasło programu należy umieszczać poza ciągiem znaków

7 DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA
Wszelkie wymogi odnoszące się do oznaczania projektów dotyczą sytuacji, w których oznaczenie jest wykonalne technicznie. W przypadku wszelkich dokumentów mających charakter gotowych formularzy (np. druki, formularze umów, faktur), w których oznaczenie beneficjent nie ma możliwości ingerencji, nie zastosowanie pełnej formy oznaczania tj. wszystkich logotypów jest dopuszczalne. Zawierane umowy ( personel, wykonawcy) musza jednak w swej treści zawierać informację o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

8 DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA
Wariant minimalny - w przypadku małych przedmiotów (gadżety, płyty CD/DVD, papier firmowy, bilety wizytowe, karty grzecznościowe, koperty, identyfikatory) jeżeli warunki techniczne nie pozwalają na zamieszczenie pełnej informacji oznaczenie można ograniczyć do samych logotypów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Unii Europejskiej z towarzyszącym odwołaniem słownym (Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny).

9 Element obowiązkowy I: Logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wersja podstawowa wersja podstawowa wersja z hasłem Programu (można ją stosować jak wersję podstawową) wersje jednokolorowe (mogą być stosowane we wszystkich obszarach komunikacji, ale w szczególności, gdy wykorzystanie wersji pełnokolorowej jest niemożliwe ze względów technologicznych) 9

10 Element obowiązkowy II: Znak Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Zasady stosowania logotypów
Nie wolno zmieniać logotypów poprzez zmiany kolorystyki/czcionki/proporcji, ani poprzez wydłużanie i skracanie znaku W zestawieniach z innymi logotypami, logo PO KL znajduje się zawsze z lewej strony (zaczyna ciąg znaków), znak Unii Europejskiej - zawsze z prawej strony (kończy ciąg znaków), w przestrzeni pomiędzy tymi znakami umieszcza się inne znaki np. logotypy regionów, beneficjentów. Zestawienia logotypów można stosować również pionowo

12 Zasady stosowania informacji o współfinansowaniu
Za informację o współfinansowaniu rozumie się tekst informujący o tym, że projekt/dane działanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W informacji o współfinansowaniu nie powinno używać się żadnych skrótów tj. używane powinny być pełne nazwy: Unia Europejska i Europejski Fundusz Społeczny, zamiast UE, EFS. W informacji o współfinansowaniu nie wolno umieszczać nazwy Beneficjenta, innych źródeł finansowania, oraz wszelkich informacji zakłócających przekaz o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet, Działanie, Nazwy IZ, IP, IP2). W informacji o współfinansowaniu wolno umieszczać nazwę projektu.

13 MIEJSCE ZAMIESZCZANIA INFORMACJI
plakaty, broszury, banery, billboardy, tablice informacyjne, ulotki, naklejki, gadżety, materiały szkoleniowe, publikacje i narzędzia komunikacji audiowizualnej i radiowej, ogłoszenia w prasie, artykuły sponsorowane, wkładki do gazet, konferencje rozpoczynające i podsumowujące projekt, strona internetowa, oznaczanie pomieszczeń, w których realizowany jest projekt (sale szkoleniowe, biuro projektu, sale konferencyjne), oznaczanie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu, informacja o współfinansowaniu wynagrodzeń w ramach projektu oznaczenie korespondencji prowadzonej w sprawach projektu.

14 Zgodnie ze stanowiskiem IZ przedstawionym w piśmie znak DZF-II-9223-3-SK/09/228 z dnia 12.01.2009
„...uczestnicy projektów nie są zobowiązani do stosowania zasad dotyczących oznaczania projektów i oznaczania miejsca pracy czy materiałów zakupionych w ramach dotacji...”

15 ZESPÓŁ PROGRAMÓW RYNKU PRACY
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Jarosław Matyja ZESPÓŁ PROGRAMÓW RYNKU PRACY TEL


Pobierz ppt "Przypomnienie podstawowych zasad oznakowania projektów w ramach POKL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google