Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Dotacje na innowacje”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Dotacje na innowacje”"— Zapis prezentacji:

1 „Dotacje na innowacje”
Zadanie nr 1 Rola układu limfatycznego i makrofagów w prewencji i regresji miażdżycy tętnic „Dotacje na innowacje” lek.wet Robert Pasławski, lek.wet.Adrian Janiszewski, lek.wet.Maciej Staszczyk, prof.dr hab.Andrzej Szuba 1

2 ELASTOGRAFIA SSI ŚCIAN TĘTNICY UDOWEJ ŚWIŃ Z EKSPERYMENTALNYM ZESPOŁEM
DOŚWIADCZENIE DŁUGOTERMINOWE IV 2011-VI 2012 ELASTOGRAFIA SSI ŚCIAN TĘTNICY UDOWEJ ŚWIŃ Z EKSPERYMENTALNYM ZESPOŁEM METABOLICZNYM | Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość 2 2

3 ZESPÓŁ METABOLICZNY WYWOŁANY DIETĄ, NIEPRAWIDŁOWY METABOLIZM WĘGLOWODANÓW I TŁUSZCZY PROWADZĄCY DO PRZEBUDOWY NACZYŃ KRWIONOŚNYCH UTRUDNIONA WCZESNA DIAGNOSTYKA PRZESIEWOWA OPARTA NA BADANIACH DODATKOWYCH O OGRANICZONEJ WARTOŚCI ROKOWNICZEJ: - wzrost masy ciała i grubości tkanki tłuszczowej - zaburzenia gospodarki lipidowej w surowicy krwi - podwyższone ciśnienie tętnicze i obniżenie wydolności mięśnia sercowego - wzrost grubości kompleksu warstwy środkowej i wewnętrznej ściany naczynia | Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość 3 3

4 ZESPÓŁ METABOLICZNY ZMIANY ELASTYCZNOŚCI NACZYŃ WYSTĘPUJĄ NA DŁUGO PRZED OBJAWAMI KLINICZNYMI: - automatyczna detekcja ruchu ścian tętnic elastografia ścian naczyń Pomiar miejscowej sztywności tętnicy jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne jako wskaźnik zmian patofizjologicznych | Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość 4 4

5 MATERIAŁ 20 świń rasy wielka biała polska, ♀ PODZIAŁ NA GRUPY
grupa kontrolna – 10 świń żywionych karmą standardową, stosowną do wieku i rozwoju 2. grupa doświadczalna – 10 świń żywionych dietą wywołującą zespół metaboliczny ( wysokotłuszczową i wysokowęglowodanową) | Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość 5 5

6 6% różnica masy ciała pomiędzy grupą kontrolną a grupą dieta
BADANIA KONTROLNE: 6% różnica masy ciała pomiędzy grupą kontrolną a grupą dieta 18% mniejsza grubość tkanki tłuszczowej podskórnej u grupy kontrola % wyższe wartości w parametrach badanej surowicy w grupie dieta (cholesterol, trójglicerydy, HDL, LDL 14% wzrost ciśnienia rozkurczowego i 7% wzrost ciśnienia skurczowego u świń z grupy dieta | Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość 6 6

7 14% spadek frakcji wyrzutowej u osobników z grupy dieta
BADANIA KONTROLNE: 14% spadek frakcji wyrzutowej u osobników z grupy dieta 15% mniejsza grubość kompleksu intima-media u grupy kontrola % większa sztywność tętnicy udowej w grupie dieta mierzonej metodą automatycznej detekcji ruchu tętnic w zależności od zastosowanego wskaźnika | Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość 7 7

8 BADANIE ELASTOGRAFICZNE
aparat elastograficzny Aixplorer Ultrasound System, SuperSonic Imagine SA, Francja, głowica linearna 15 MHz badanie metodą elastografii dynamicznej w oparciu o moduł elastyczności (poprzez pomiar miejscowej prędkości fali rozprzestrzeniającej się pod wpływem zdalnych drgań mechanicznych) | Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość 8 8

9 BADANIE ELASTOGRAFICZNE
wykonywano pomiar zaznaczonego 2 mm pola obejmującego ścianę naczynia wyliczając średnią elastyczność zawartej w polu tkanki za pomocą zintegrowanego z aparatem oprogramowania - do badania przyjęto wartości 35 i 90 kPa | Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość 9 9

10 WYNIKI - wykazano istotnie statystycznie różnice pomiędzy wynikami otrzymanymi od świń z grupy kontrolnej w porównaniu do grupy z zastosowaną dietą* - obserwowano znaczące różnice w otrzymanych wartościach przy zastosowaniu zmiennych parametrów badania* *Wyniki poddano analizie programem Statistica10.0 z zastosowaniem testu U Mann-Whitney'a i testu Spearmana | Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość 10 10

11 Badanie elastograficzne ściany przedniej tętnicy udowej
| Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość 11 11

12 Badanie elastograficzne ściany tylnej tętnicy udowej
| Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość 12 12

13 WNIOSKI - badanie elastograficzne jest przydatne w ocenie sprężystości ścian naczyń tętniczych - odpowiedni dobór parametrów badania pozwala uzyskać wysoką korelację potwierdzającą zaawansowanie procesu patologicznego - otrzymane wartości wykazują różnice już na początkowym etapie zmian | Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość 13 13


Pobierz ppt "„Dotacje na innowacje”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google