Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie Gdańsk 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie Gdańsk 2008."— Zapis prezentacji:

1 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie Gdańsk 2008

2 Kilka słów ze Statutu… Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie, działa na podstawie: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie, działa na podstawie: –Statutu Uczelni, –Ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365).

3 Kilka słów ze Statutu (c.d.) Siedzibą SKN jest Zakład Zarządzania Siedzibą SKN jest Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, a obszarem działania GUM-ed. Działalność SKN podlega nadzorowi Rektora GUM-ed oraz Kierownika jednostki GUM-ed, w której mieści się siedziba SKN. Działalność SKN podlega nadzorowi Rektora GUM-ed oraz Kierownika jednostki GUM-ed, w której mieści się siedziba SKN.

4 Kilka słów ze Statutu (c.d.) Opiekę merytoryczną nad działalnością SKN sprawują Opiekunowie koła, wybierani przez członków SKN spośród pracowników naukowych zatrudnionych w Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie po zaopiniowaniu przez kierownika tej jednostki. Opiekę merytoryczną nad działalnością SKN sprawują Opiekunowie koła, wybierani przez członków SKN spośród pracowników naukowych zatrudnionych w Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie po zaopiniowaniu przez kierownika tej jednostki.

5 Kilka słów ze Statutu (c.d.) Członkami SKN mogą być studenci wszystkich lat i Wydziałów GUM-edu. Członkami SKN mogą być studenci wszystkich lat i Wydziałów GUM-edu. Na swym pierwszym, w danym roku akademickim, spotkaniu członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego, reprezentującego SKN na zewnątrz. Na swym pierwszym, w danym roku akademickim, spotkaniu członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego, reprezentującego SKN na zewnątrz.

6 W swej działalności SKN ma prawo do: korzystania z urządzeń i środków GUM-ed oraz pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni; korzystania z urządzeń i środków GUM-ed oraz pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni; ubiegania się o dofinansowanie ze środków GUM-ed; ubiegania się o dofinansowanie ze środków GUM-ed; współpracy z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami studenckimi i naukowymi; współpracy z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami studenckimi i naukowymi; uczestniczenia w krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach naukowych. uczestniczenia w krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach naukowych.

7 Cele statutowe SKN : aktywne uczestniczenie w życiu naukowym Uczelni, aktywne uczestniczenie w życiu naukowym Uczelni, inicjowanie i wspieranie działalności naukowo- badawczej we wszystkich dziedzinach medycyny, a w szczególności historii pielęgniarstwa i zarządzania w pielęgniarstwie, inicjowanie i wspieranie działalności naukowo- badawczej we wszystkich dziedzinach medycyny, a w szczególności historii pielęgniarstwa i zarządzania w pielęgniarstwie, podnoszenie wiedzy i umiejętności studentów, podnoszenie wiedzy i umiejętności studentów, kształtowanie postaw moralnych kształtowanie postaw moralnych i etycznych w środowisku młodych naukowców

8 Działalność w Naszym Kole polega na… Pracy badawczej związanej z: –historią zawodu pielęgniarki, –zarządzaniem w pielęgniarstwie, –pedagogiką zdrowia.

9 Działalność w Naszym Kole polega na… (c.d.) przybliżaniu postaci wybitnych pielęgniarek, zasłużonych dla środowiska; przybliżaniu postaci wybitnych pielęgniarek, zasłużonych dla środowiska; współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim oraz uczestniczeniu w jego spotkaniach; współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim oraz uczestniczeniu w jego spotkaniach;

10 Działalność w Naszym Kole polega na… (c.d.) udziale w konferencjach tematycznie związanych z działalnością koła. udziale w konferencjach tematycznie związanych z działalnością koła.

11 Przygotowywane inicjatywy

12 Przygotowywane inicjatywy (c.d) badania dotyczące zjawiska mobbingu badania dotyczące zjawiska mobbingu w środowisku pracy pielęgniarek i położnych; badania dotyczące przebiegu okresu adaptacji zawodowej pielęgniarek badania dotyczące przebiegu okresu adaptacji zawodowej pielęgniarek i położnych; prace nad określeniem profilu wymagań zawodowych pielęgniarek i położnych; prace nad określeniem profilu wymagań zawodowych pielęgniarek i położnych;

13 Przygotowywane inicjatywy (c.d) przygotowanie kroniki Katedry Pielęgniarstwa; przygotowanie kroniki Katedry Pielęgniarstwa; dalsze prace nad systemem ECTS; dalsze prace nad systemem ECTS; poszukiwania wybitnych pielęgniarek ze środowiska Uczelni oraz spoza niego, celem opracowania życiorysów nestorek naszego zawodu i ich publikacji w piśmiennictwie zawodowym; poszukiwania wybitnych pielęgniarek ze środowiska Uczelni oraz spoza niego, celem opracowania życiorysów nestorek naszego zawodu i ich publikacji w piśmiennictwie zawodowym; nawiązanie ścisłej współpracy z Oddziałem PTP w Gdańsku. nawiązanie ścisłej współpracy z Oddziałem PTP w Gdańsku.

14 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy!


Pobierz ppt "Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie Gdańsk 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google