Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowa n i e : Marta Plewa Dawid Głowacki. Prowadzący spotkanie udzielają lub w razie potrzeby odbierają głos osobie przemawiającej. Dyskusja trwać

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowa n i e : Marta Plewa Dawid Głowacki. Prowadzący spotkanie udzielają lub w razie potrzeby odbierają głos osobie przemawiającej. Dyskusja trwać"— Zapis prezentacji:

1 Opracowa n i e : Marta Plewa Dawid Głowacki

2 Prowadzący spotkanie udzielają lub w razie potrzeby odbierają głos osobie przemawiającej. Dyskusja trwać będzie do wyczerpania liczby chętnych mówców lub do końca czasu przeznaczonego na jej przebieg. Jedna osoba mówi, reszta słucha. Każdy będzie mieć możliwość wyrażenia własnej opinii na dany temat. Nie krytykujemy opinii innych osób. Szanujemy zdanie pozostałych uczestników debaty. Swoich wypowiedzi udzielamy na temat. Zabrania się zachowań uniemożliwiających przebieg dyskusji (gwizdów, krzyków, wyzwisk itp) oraz ataków personalnych ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD KULTURALNEJ DYSKUSJI GROZI USUNIĘCIE Z GRONA DEBATANTÓW, POPRZEDZONE SŁOWNYM UPOMNIENIEM!

3

4 Naszym zdaniem dobry samorząd: dba o interesy uczniów, reprezentuje wszystkich uczniów wobec pani Dyrektor, organizuje różne imprezy, wysłuchuje wszystki ch próśb oraz problemy uczniów, wywiązuje się ze swoich zadań, pomaga wszystkim uczniom, angażuje się w powierzone zadania…

5

6 dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły, zaspakajanie potrzeb uczniów, reprezentowanie uczniów, zaangażowanie społeczności uczniowskiej do współpracy w celu tworzenia życia szkoły, organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej, rozstrzyganie konfliktów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się konfliktu, zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej…

7

8

9

10 Drogą przekazywania informacji może być: radiowęzeł, gazetka szkolna, gablotka, strona internetowa szkoły, spotkania z trójkami klasowymi..

11

12 Samorząd uczniowski to tak naprawdę wszyscy uczniowie. Każdy powinien mieć wpływ na decyzje dotyczącą działań samorządu. Każdą klasę reprezentują przedstawiciele, których zadaniem jest ukazania SU potrzeb społeczności danej klasy.

13

14 Idealny kandydat powinien być : uczciwy, pracowity, sumienny, odpowiedzialny, chętny do działania i podejmowania wyzwań, powinien dobrze wywiązywać się z powierzonych mu zadań, powinien także słuchać innych, aby wiedzieć jakie zmiany powinny zajść pod jego nadzorem w szkole,

15

16 Sprawny obieg powinien przebiegać na liniach: dyrekcja - grono pedagogiczne lub bezpośrednio samorząd, samorząd -przedstawiciele klasowi przedstawiciele klasowi- społeczność danej klasy.

17

18 W usprawnieniu działania samorządu wraz z uczniami, nauczycielami i rodzicami z pewnością pomogłyby spotkania oraz rozmowy na tematy dotyczące spraw szkoły.

19

20 powinni wspierać działania samorządu, udzielać rad, wspomagać aktywne działania i plany młodych ludzi…


Pobierz ppt "Opracowa n i e : Marta Plewa Dawid Głowacki. Prowadzący spotkanie udzielają lub w razie potrzeby odbierają głos osobie przemawiającej. Dyskusja trwać"

Podobne prezentacje


Reklamy Google