Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE ANKIETY DIAGNOZUJĄCEJ DEBATA UCZEŃ ATEN – DEMORKACJA BLIŻEJ SZKOŁY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE ANKIETY DIAGNOZUJĄCEJ DEBATA UCZEŃ ATEN – DEMORKACJA BLIŻEJ SZKOŁY."— Zapis prezentacji:

1 PODSUMOWANIE ANKIETY DIAGNOZUJĄCEJ DEBATA UCZEŃ ATEN – DEMORKACJA BLIŻEJ SZKOŁY

2 Debata ma na celu ukazanie wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów naszego gimnazjum, poruszenie wynikających z nich problemów oraz ich przyczyn, a także w opracowaniu propozycji działań, które pomogłyby je zredukować.

3 W poniedziałek 26 marca, w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Elblągu, przeprowadzona została ankieta, która miała na celu określenie, jaką wiedzę na temat demokracji, samorządności i Samorządu Uczniowskiego posiadają uczniowie naszej szkoły. Chcieliśmy także zainteresować ankietowanych działaniem Samorządu Szkolnego oraz pracą jaką wykonuje.

4 Wiedza na temat Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole, jego działań i działaczy

5 Najczęściej udzielanymi odpowiedziami były: Gala Wręczenia Nauczycielskich Oskarów Gala Wręczenia Nauczycielskich Oskarów Konkurs Wiedzy o Noblistach Polskich Konkurs Wiedzy o Noblistach Polskich Poczta Walentynkowa Poczta Walentynkowa Mikołajki Mikołajki Najczęściej udzielanymi odpowiedziami były: Gala Wręczenia Nauczycielskich Oskarów Gala Wręczenia Nauczycielskich Oskarów Konkurs Wiedzy o Noblistach Polskich Konkurs Wiedzy o Noblistach Polskich Poczta Walentynkowa Poczta Walentynkowa Mikołajki Mikołajki

6 W jaki sposób (i dlaczego) powinny być przeprowadzane w szkole wybory naczelnych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego?

7 Wybór przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

8 Wiedza na temat działania instytucji Samorządu Szkolnego Wśród uczniów naszej szkoły, najpowszechniejsza okazała się opinia, iż Samorząd Szkolny jest organizatorem większości imprez, jakie odbywają się w trakcie całego roku szkolnego. Wiele osób pisało także, że jest to grupa ludzi odpowiedzialna za kontakty z nauczycielami i dyrekcją, w której kompetencjach leży zarówno obrona uczniów, jak i ich krytyka.

9 Zainteresowanie pracą w Samorządzie Uczniowskim przejawia nieliczne grono uczniów. Z czego może wynikać ten problem?

10 Demokracja

11 Z greki demos kratos oznacza rządy ludu. Kierując się tą zasadą, można by nadać przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego większe kompetencje. Jakie mogłyby to być możliwości?

12 Czy uważasz, że Samorząd Uczniowski jest potrzebny? A – tak, uważam, że jest potrzebny. B – uważam, że jest potrzebny przy organizacji imprez, konkursów itp. ale nie jest niezbędny do poprawnego funkcjonowania szkoły. C – nie mam zdania. D – raczej nie. Działalność SU niewiele wnosi do życia szkoły E – stanowczo nie! Samorząd Uczniowski nie robi nic, żeby zmienić sytuację, nie spełnia swoich zadań. Praca Samorządu Uczniowskiego

13 Wybrane zmiany proponowane przez ankietowanych: SU powinien w większym stopniu konsultować się z uczniami w sprawach decyzji przez nich podejmowanych w formie, np. ankiet bądź konsultacji społecznych ew. poprzez liczniejsze zebrania z przedstawicielami wszystkich klas. SU powinien w większym stopniu konsultować się z uczniami w sprawach decyzji przez nich podejmowanych w formie, np. ankiet bądź konsultacji społecznych ew. poprzez liczniejsze zebrania z przedstawicielami wszystkich klas. SU powinien otrzymać większą swobodę działania ze strony nauczycieli i dyrekcji. SU powinien otrzymać większą swobodę działania ze strony nauczycieli i dyrekcji. SU powinien zamieścić w programie na kolejne lata więcej konkursów i imprez (w tym także sportowych) lub organizować je w innowacyjnej formie, np. targi żywności. SU powinien zamieścić w programie na kolejne lata więcej konkursów i imprez (w tym także sportowych) lub organizować je w innowacyjnej formie, np. targi żywności. Zmienić jego członków i sprawdzić czy rzeczywiście to w ich opieszałości tkwi problem. Zmienić jego członków i sprawdzić czy rzeczywiście to w ich opieszałości tkwi problem.

14 W jaki sposób uczniowie mogą bardziej zgłębić się w życie szkoły i mieć realny wpływ na decyzje w niej podejmowane?

15 Z przeprowadzonej ankiety wynika, że: Znaczna większość uczniów naszego gimnazjum wie, kto pełni funkcję przewodniczącego SU i który nauczyciel jest opiekunem tej instytucji. Znaczna większość uczniów naszego gimnazjum wie, kto pełni funkcję przewodniczącego SU i który nauczyciel jest opiekunem tej instytucji. Ponad połowa ankietowanych nie ma pojęcia, czym zajmuje się Samorząd Szkolny, jakie projekty wykonał i kto wchodzi w jego skład. Ponad połowa ankietowanych nie ma pojęcia, czym zajmuje się Samorząd Szkolny, jakie projekty wykonał i kto wchodzi w jego skład. Zaledwie 1/3 gimnazjalistów preferuje obecny system wybierania przewodniczącego samorządu, zaś niemal 60% ankietowanych opowiedziało się za demokratycznymi wyborami, w których udział biorą wszyscy uczniowie. Zaledwie 1/3 gimnazjalistów preferuje obecny system wybierania przewodniczącego samorządu, zaś niemal 60% ankietowanych opowiedziało się za demokratycznymi wyborami, w których udział biorą wszyscy uczniowie. Jedynie co drugi uczeń odczuwa w naszej szkole działanie ustroju demokratycznego, a ponad połowa pytanych nie wie czym jest demokracji i jakie są jej charakterystyczne cechy. Jedynie co drugi uczeń odczuwa w naszej szkole działanie ustroju demokratycznego, a ponad połowa pytanych nie wie czym jest demokracji i jakie są jej charakterystyczne cechy. Prawie ¾ ankietowanych uważa, że SU jest zdecydowanie potrzebny, natomiast odmienne stanowisko ma 14% gimnazjalistów. Prawie ¾ ankietowanych uważa, że SU jest zdecydowanie potrzebny, natomiast odmienne stanowisko ma 14% gimnazjalistów. 33% uczniów uważa, że Samorząd Szkolny w obecnej formie jest sprawny i nie trzeba nic zmieniać w jego działaniu, podobna liczba pytanych uważa, że potrzebne są zmiany. 33% uczniów uważa, że Samorząd Szkolny w obecnej formie jest sprawny i nie trzeba nic zmieniać w jego działaniu, podobna liczba pytanych uważa, że potrzebne są zmiany.

16 Obecność 2 przedstawicieli SU na Radach Pedagogicznych. Obecność przedstawiciela klasy na zebraniach z rodzicami. Obecność przedstawiciela klasy na zebraniach z rodzicami. Możliwość spotkania się przedstawicieli SU z dyrekcją (co najmniej dwa razy w semestrze). Możliwość spotkania się przedstawicieli SU z dyrekcją (co najmniej dwa razy w semestrze). Powierzenie organizacji apeli porządkowych Samorządowi Uczniowskiemu, poprzedzonych wcześniejszą konsultacją z dyrekcją i szkolnym pedagogiem. Powierzenie organizacji apeli porządkowych Samorządowi Uczniowskiemu, poprzedzonych wcześniejszą konsultacją z dyrekcją i szkolnym pedagogiem. Zmiana sposobu wybierania przewodniczącego SU z wyborów wewnątrzsamorządowych na wybory, w których udział mogą wziąć wszyscy uczniowie. Zmiana sposobu wybierania przewodniczącego SU z wyborów wewnątrzsamorządowych na wybory, w których udział mogą wziąć wszyscy uczniowie. Zwiększenie ilości punktów możliwych do przyznania uczniom angażującym się w projekty na rzecz szkoły. Zwiększenie ilości punktów możliwych do przyznania uczniom angażującym się w projekty na rzecz szkoły.

17 PODSUMOWANIE ANKIETY DIAGNOZUJĄCEJ Przygotowali uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Elblągu: Sebastian Czyżyk-Skoczyk i Adrianna Bałabańska DEBATA UCZEŃ ATEN – DEMORKACJA BLIŻEJ SZKOŁY


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE ANKIETY DIAGNOZUJĄCEJ DEBATA UCZEŃ ATEN – DEMORKACJA BLIŻEJ SZKOŁY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google