Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta funduszy Commercial Union TFI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta funduszy Commercial Union TFI"— Zapis prezentacji:

1 Oferta funduszy Commercial Union TFI

2 Oferta Funduszy Inwestycyjnych CU TFI

3 Rynek funduszy inwestycyjnych Fundusze parasolowe
Charakterystyka funduszu Osobowość prawną posiada tylko fundusz „umbrella” Polityka inwestycyjna jest odrębna dla każdego subfunduszu Koszty zarządzania i opłaty manipulacyjne ustalane są odrębnie dla każdego subfunduszu Tworzenie subfunduszu następuje poprzez zmianę statutu Fundusz z wydzielonymi subfunduszami fundusz inwestycyjny otwarty lub zamknięty Subfundusz rynku pieniężnego zrównoważony akcji obligacji

4 Rynek funduszy inwestycyjnych Fundusze parasolowe
Zalety funduszu Nie pobiera się podatku od konwersji (zamiany jednostek) pomiędzy subfunduszami. Niższe koszty funkcjonowania funduszu. Łatwość tworzenia nowych i likwidowania działających subfunduszy. Możliwość tworzenia dedykowanej oferty dla określonej grupy klientów.

5 Fundusze parasolowe Korzyści podatkowe:
Z tytułu reinwestycji niezapłaconego podatku. Odpowiednio tym większe im dłuższy horyzont inwestycyjny. Z tytułu kompensaty zysków i strat. Możliwość odliczenia ewentualnych strat od podstawy do opodatkowania podatkiem od zysków kapitałowych.

6 Fundusze parasolowe Korzyści podatkowe
Scenariusz 1 – reinwestycja niezapłaconego podatku Klient decyduje się na zainwestowanie zł na okres 3 lat. Całość środków: zł inwestuje w Fundusz A. W pierwszym roku inwestycji fundusz A zarabia 50 proc. Klient decyduje się na przeniesienie inwestycji do funduszu B Fundusz B w dwóch kolejnych latach zarabia 5 proc. w skali roku.

7 Fundusze parasolowe Korzyści podatkowe
Klasyczne fundusze inwestycyjne Wartość zainwestowanych środków Sprzedaż / zamiana Zysk z inwestycji Podatek „Belki” Zysk netto Stopa zwrotu w okresie 3 lat 50% rocznie Nabycie jednostek funduszu A 50 000 -9 500 40 500 5% rocznie Reinwestycja w fundusz B 14 401 -2 736 11 665 RAZEM 64 401 52 165 52,2% Wartość zainwestowanych środków Sprzedaż/ zamiana Zysk z inwestycji Podatek „Belki” Zysk netto Stopa zwrotu w okresie 3 lat Fundusz parasolowy 50% Nabycie jednostek funduszu A 50 000 b.d. 5% rocznie Reinwestycja w fundusz B 15 375 RAZEM 65 375 52 954 53,0% Korzyści z tytułu ochrony parasolowej 974 -185 789 0,8%

8 Fundusze parasolowe Korzyści podatkowe
Scenariusz 2 – kompensata strat i zysków Klient decyduje się na zainwestowanie zł na okres 3 lat. Całość środków: zł inwestuje w Fundusz A W pierwszym roku inwestycji Fundusz A zarabia 50 proc. Klient decyduje się na przeniesienie inwestycji do Funduszu B. Fundusz B w kolejnym roku zarabia 5 proc. Klient podejmuje decyzję o ponownym ulokowaniu swoich środków w Funduszu A. Fundusz A osiąga stratę w wysokości 20 proc. w skali roku.

9 Fundusze parasolowe Korzyści podatkowe
Klasyczne fundusze inwestycyjne Wartość zainwestowanych środków Sprzedaż / zamiana Zysk/strata z inwestycji Podatek „Belki” Zysk netto Stopa zwrotu w okresie 3 lat 50% rocznie Nabycie jednostek funduszu A 50 000 -9 500 40 500 5% rocznie Reinwestycja w fundusz B 7 025 -1 335 5 690 -20% rocznie Reinwestycja 2 w fundusz A RAZEM 27 787 16 952 17,0% Wartość zainwestowanych środków Sprzedaż / zamiana Zysk/ strata z inwestycji Podatek „Belki” Zysk netto Stopa zwrotu w okresie 3 lat Fundusz parasolowy 50% rocznie Nabycie jednostek funduszu A 50 000 - 50 000 5% rocznie Reinwestycja w fundusz B 7 500 - 7 500 5% rocznie Reinwestycja 2 w fundusz A - RAZEM 26 000 -4 940 21 060 21,1% Korzyści z tytułu ochrony parasolowej -1 787 -5 895 4 108 4,1%

10 Fundusz parasolowy w CU TFI Przekształcenie dotychczasowych funduszy w fundusz parasolowy
CU FIO Walutowy CU Ochrony Kapitału Plus CU Depozyt Plus CU Stabilnego Inwestowania CU Obligacji CU Zrównoważony CU Polskich Akcji

11 Fundusze znajdujące się w kręgu zainteresowań klientów
Grupa: 19% klientów funduszy rozważa zakup innych, niż obecnie posiadane, funduszy inwestycyjnych w niedalekiej przyszłości parasolowe 68% zrównoważone, mieszane 34% akcji 34% stabilnego wzrostu 19% inwestujące za granicą 11% obligacji 10% zamknięte 4% rynku pieniężnego 4% inne 4% surowcowe 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Badanie klientów funduszy inwestycyjnych, IQS&Quant Group, listopad 2006

12 Opinie klientów o funduszu parasolowym
Grupa: 16% klientów funduszy inwestycyjnych spotkało się z pojęciem funduszu parasolowego 4% 10% 12% 14% 23% 48% 0% 20% 30% 40% 50% 60% zmniejszenie ryzyka, mix dla bezpieczeństwa dostęp do funduszy o różnym stopniu ryzyka brak opłat przy konwersji, ograniczenie strat możliwość zmiany funduszu zależnie od sytuacji rynkowej możliwość posiadania kilku subfunduszy w ramach jednego funduszu ochrona inwestowanych środków, bezpieczeństwo można przenosić środki bez podatku Belki, unika się podatku Badanie klientów funduszy inwestycyjnych, IQS&Quant Group, listopad 2006

13 Wyniki inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych CU TFI na dzień 12.04.07
3 m-ce 1 rok 3 lata 5 lat CU Depozyt Plus 0,71% 2,99% 13,01% 29,12% CU Obligacji 0,92% 3,29% 16,63% 37,48% CU Ochrony Kapitału Plus 6,30% 19,06% - CU Stabilnego Inwestowania 7,82% 17,89% 51,15% 126,45% CU Zrównoważony 9,48% CU Polskich Akcji 17,74% 48,94% 137,51% 407,84% CU Walutowy (USD) 3,52% 8,22% WIG 15,29% 39,99% 133,36% 290,86% WIG20 10,01% 18,72% 91,99% 168,72%

14 Opłaty manipulacyjne w rejestrze zwykłym
Inwestycje w złotych CU Depozyt Plus (%) CU Obligacji (%) CU Ochrony Kapitału Plus (%) CU Stabilnego Inwestowania (%) CU Zrównoważony (%) CU Polskich Akcji (%) poniżej 5 000 0,00 2,00 2,50 3,00 3,50 4,50 od do 1,70 4,00 od do 1,45 1,60 od do 1,20 1,30 1,50 od do 0,85 1,00 1,25 od do 0,60 0,75 powyżej

15 Indywidualny Program Inwestycyjny
Program systematycznego oszczędzania. Minimum 150 zł miesięcznej wpłaty. Wybór jednego z 12 portfeli. Opłata tylko przy pierwszej wpłacie. Minimalny okres oszczędzania 3 lata. Po 10 latach zwolnienie z wszelkich opłat. Możliwość dowolnej zmiany portfela inwestycyjnego.

16 Strategie inwestycyjne w ramach IPI CU
Bezpieczna (60% Depozyt Plus, 40% Obligacji) Ochrony Kapitału (45% Depozyt Plus, 45% Obligacji, 10% Polskich Akcji) Stabilnego Wzrostu (30% Depozyt Plus, 50% Obligacji, 20% Polskich Akcji) Zrównoważona (20% Depozyt Plus, 50% Obligacji, 30% Polskich Akcji) Aktywna (15% Depozyt Plus, 45% Obligacji, 40% Polskich Akcji) Dynamiczna (10% Depozyt Plus, 40% Obligacji, 50% Polskich Akcji) 6 strategii czystych

17 Karty informacyjne subfunduszy
CU Ochrony Kapitału Plus CU Polskich Akcji

18 Q&A

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Oferta funduszy Commercial Union TFI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google