Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

The Stanford Game X edycja, listopad kwiecień 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "The Stanford Game X edycja, listopad kwiecień 2012"— Zapis prezentacji:

1 The Stanford Game X edycja, listopad 2011- kwiecień 2012
BRESquad The Stanford Game X edycja, listopad kwiecień 2012 Zarząd: Marcin Łapiński – lider zespołu Tomasz Gątarek Marcin Górniewicz Marcin Jóźwiak Maciej Pogorzelski

2 Strategia Banku BRESquad
Bank uniwersalny nastawiony na organiczny rozwój Lider pod względem sumy bilansowej oraz przychodów Zorientowany na innowacyjne rozwiązania Bank pierwszego wyboru dla klientów detalicznych oraz lider w segmencie kredytów korporacyjnych (kat 1) Optymalizacja podatkowa Aktywny gracz na rynku długu oraz twórca nieszablonowych rozwiązań

3 Wyniki Finansowe Wynik netto vs Suma bilansowa Banku
Wykorzystane arbitrażu: 550 mln – obligacje rządowe 3M vs CD 3M – zysk bez ryzyka 35bp 999 mln 1Y – obligacje rządowe 1Y vs CD 1Y – zysk bez ryzyka 52 bp Wynik netto vs Suma bilansowa Banku Wynik netto (mln $) Suma bilansowa (mld $) CAGR – 65,3% CAGR – 24,7% Zakup 500 mln obligacji komunalnych oraz obniżenie oprocentowania o 1,5% poniżej rynku na depozytach rynku pieniężnego Skuteczne wykorzystywanie tarczy podatkowej CAGR - Compound Annual Growth Rate Zakup ekstra 500 mln obligacji komunalnych Główny cel : Maksymalizacja wyniku finansowego w kwartale 4.1 3

4 Depozyty na żądanie Rozwój rynku i sieci oddziałów
Wzrost depozytów na żądanie (mln $) Depozyty na oddział (mln $) 75 % wzrost salda depozytów na jeden oddział - efekt skutecznej polityki opłat i prowizji Zgodnie z polityką zostało otworzone 9 oddziałów do tego kwartału CAGR – 47,8% CAGR – 34% Pozytywne rezultaty przyniosło aktywne zarządzanie wysokością opłat za operacje oraz premią odsetek od salda

5 Polityka kredytowa Dynamika portfela vs oprocentowanie (portfel kredytów Kat 1) Dynamika salda portfela (kw/kw) Oprocentowanie względem rynku Podwyższenie oproc kredytów ze względu na zawężenie się spreadu pomiędzy rynkowym kosztem kredytu a depozytu CAGR - 12,3 % Chłodzenie akcji kredytowej z uwagi na planowany skup akcji własnych i utrzymanie wskaźnika wypłacalności powyżej 1. Główne cele: stały wzrost portfela kredytowego maksymalizacja rentowności 5

6 Struktura dochodów Dochody vs Podatki Struktura dochodów w mln $
Tarcza Podatkowa (%) Wykorzystanie efektu tarczy podatkowej od kw. 2.3 spowodowało widoczny spadek efektywnej stopy podatku. CAGR – 24,8% Obniżenie oprocentowania depozytów o 1,50% Niska efektywność związana ze znaczącym wzrostem wyniku netto kw/kw o 83%. Główny cel: systematyczny wzrost dochodu odsetkowego zwiększenie dochodu z tytułu opłat i prowizji optymalizacja podatkowa 6

7 Zarządzanie Ryzykiem Stopy Procentowej
Strategia zabezpieczenia Stopy procentowej w wybranych okresach +144bp 2 lata 3.4 Zmiana stopy rentowności 5 letniej obligacji skarbowej +36bp +19bp 3.3 4.1 2.2 -52bp Ilość sprzedanych kontraktów futures +10% +3.26 Wynik netto w mln na portfelu obligacji +1.81 4.1 2.2 3.3 3.4 -1.29 -6.03 2 lata

8 Zarządzanie kapitałem
Kapitał i długoterminowe obligacje (mln $) Akcje zwykłe łącznie z nadwyżką I skup akcji na kwotę 8 mln Emisja akcji na kwotę 12,5 mln II skup akcji na kwotę 20 mln Długoterminowe obligacje Niepodzielony zysk II Emisja obligacji na kwotę 15 mln CAGR na poziomie 30% I Emisja obligacji na kwotę 15 mln Zmiana polityki dywidendy Łączny kapitał na koniec kwartału mln USD (CAGR na poziomie 20%) 8 8

9 Dziękujemy za uwagę Powodzenia w realnych decyzjach!


Pobierz ppt "The Stanford Game X edycja, listopad kwiecień 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google