Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA I KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA I KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM"— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA I KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Dr Agnieszka Skowrońska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki Ul. Nowowiejska 3, Jelenia Góra

2 ZESPÓŁ TO DWIE LUB WIĘCEJ OSÓB, KTÓRE WSPÓŁDZIAŁAJĄ I WZAJEMNIE NA SIEBIE ODDZIAŁUJĄ W DĄŻENIU DO WSPÓLNEGO CELU

3 CECHY EFEKTYWNEGO ZESPOŁU:
SILNE POCZUCIE WSPÓLNEGO CELU POCZUCIE WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TO, CO DZIEJE SIĘ W FIRMIE SZYBKA I SPRAWNA PRACA DOBRA ATMOSFERA OTWARTY I BEZPOŚREDNI SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WEWNĄTRZ ZESPOŁU

4 ETAPY TWORZENIA ZESPOŁU:
ETAP FORMOWANIA ETAP ŚCIERANIA ETAP NORMOWANIA ETAP DZIAŁANIA

5 ZASADY, KTÓRE MUSI MIEĆ NA UWADZE LIDER:
ZASADA OPTYMALNEJ LICZEBNOŚCI ZESPOŁU ZASADA REZERWY KWALIFIKACYJNEJ ZASADA PERSPEKTYWY DZIAŁANIA ZASADA DOSTĘPNEJ BAZY TECHNICZNEJ

6 CO ZYSKAM TWORZĄC ZESPOŁY?
LEPSZĄ JAKOŚĆ PRODUKTÓW I USŁUG LEPSZĄ PRODUKTYWNOŚĆ LEPSZĄ KOMUNIKACJĘ

7 KIEDY NIE JEST WSKAZANE TWORZENIE ZESPOŁÓW
????

8 ZALEŻY CI NA SZYBKICH ZMIANACH I NISKICH KOSZTACH PRODUKCJI
GDY: ZALEŻY CI NA SZYBKICH ZMIANACH I NISKICH KOSZTACH PRODUKCJI

9 TWÓJ PRODUKT JEST STANDARDOWY I NIE CHCESZ W NIM WPROWADZAĆ ZMIAN
GDY: TWÓJ PRODUKT JEST STANDARDOWY I NIE CHCESZ W NIM WPROWADZAĆ ZMIAN

10 GDY: POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY MOGĄ BYĆ ROZWIĄZANE NA POZIOMIE DZIAŁU/KOMÓRKI

11 PRACA ZESPOŁU NIE DA LEPSZYCH EFEKTÓW NIŻ PRACA JEDNOSTKI
GDY: PRACA ZESPOŁU NIE DA LEPSZYCH EFEKTÓW NIŻ PRACA JEDNOSTKI

12 JAKIE SĄ ZALETY PRACY ZESPOŁOWEJ
???

13 SYNERGICZNY EFEKT DZIAŁANIA ZESPOŁOWEGO

14 WZROST WYDAJNOŚCI PRACY

15 SPRZYJAJĄCE WARUNKI DO WYKORZYSTANIA INDYWIDUALNYCH UMIEJĘTNOŚCI W INTERESIE ZESPOŁU

16 ZMNIEJSZENIE POCZUCIA ZALEŻNOŚCI OD PRZEŁOŻONEGO

17 ODCIĄŻENIE APARATU KIEROWNICZEGO OD WYKONYWANIA ZADAŃ PROSTYCH I ZADAŃ O NISKIM STOPNIU ODPOWIEDZIALNOŚCI

18 JAKIE SĄ WADY PRACY ZESPOŁOWEJ
???

19 KONFORMIZM

20 MOŻLIWOŚĆ POJAWIENIA SIĘ LIDERA-SAMOZWAŃCA
WYMUSZAJĄCEGO NA CZŁONKACH ZESPOŁU PRZYJĘCIE POSTAW NEGATYWNYCH

21 KONIECZNOŚĆ REZYGNACJI Z WŁASNYCH AMBICJI NA RZECZ NORM I WARTOŚCI ZESPOŁOWYCH

22 WYDŁUŻANIE SIĘ CZASU ZWIĄZANEGO Z PODJĘCIEM DECYZJI/ ROZWIĄZANIEM PROBLEMU

23 JAK CZŁONKÓW ZESPOŁU SKŁONIĆ DO NATYCHMIASTOWEGO DZIAŁANIA
???

24 OGRANICZ LICZBĘ MOŻLIWOŚCI WYBORU

25

26 WYZNACZ OSTATECZNY I NIEPRZEKRACZALNY TERMIN

27

28 WYKORZYSTAJ PRAWO BEZWŁADNOŚCI

29 WYKORZYSTAJ PRAWO SPEŁNIAJĄCYCH SIĘ PRZEWIDYWAŃ

30 UPROŚĆ PROCES PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

31 W SYTUACJI, GDY ZADANIE JEST ZŁOŻONE:
ZAOFERUJ DODATKOWĄ GRATYFIKACJĘ

32 TAKTYKI SKŁANIANIA LUDZI DO NATYCHMIASTOWEGO DZIAŁANIA
- PODSUMOWANIE -

33 OGRANICZANIE WYBORU W CELU UNIKNIĘCIA NIEKOŃCZĄCYCH SIĘ DELIBERACJI

34 WYZNACZANIE OSTATECZNYCH TERMINÓW UKOŃCZENIA PRACY

35 WYKORZYSTYWANIE POTRZEBY POCZUCIA KONSEKWENCJI DZIAŁANIA I ZACZYNANIE OD „MAŁEJ PROŚBY”

36 POSŁUGIWANIE SIĘ SŁOWAMI I GESTAMI W CELU WYKORZYSTANIA PRAWA SPEŁNIAJĄCYCH SIĘ PRZEWIDYWAŃ

37 POTĘGOWANIE DZIAŁANIA PRAWA BEZWŁADNOŚCI PRZEZ SPROWADZANIE OCZEKIWANEGO DZIAŁANIA DO PROSTYCH KROKÓW

38 OFEROWANIE DODATKOWEJ NAGRODY ZA PODJĘCIE DZIAŁANIA TERAZ/ZARAZ

39 JAK SKUTECZNIE PRZEKONAĆ ZESPÓŁ DO NASZYCH POMYSŁÓW I PROPOZYCJI
???

40 ODWOŁAJ SIĘ DO EMOCJI I UCZUĆ

41 PRZEDSTAW KONKRETNY PLAN DZIAŁANIA Z JASNO OKREŚLONYMI KROKAMI

42 WSKAŻ SKUTKI REALIZACJI TWOJEGO POMYSŁU

43 WEŹ POD UWAGĘ CZTERY CZYNNIKI:

44 1. LUDZIE PRZYCHYLNIEJ PRZYJMUJĄ ROZWIĄZANIA, GDY WIERZĄ, ŻE PLAN DZIAŁANIA WYSZEDŁ OD NICH

45 LUDZIE MAJĄ POTRZEBĘ POCZUCIA KONSEKWENCJI DZIAŁANIA
2. LUDZIE MAJĄ POTRZEBĘ POCZUCIA KONSEKWENCJI DZIAŁANIA

46 LUDZIE NIE LUBIĄ SŁUCHAĆ MĘDRKÓW
3. LUDZIE NIE LUBIĄ SŁUCHAĆ MĘDRKÓW

47 ENTUZJAZM JEST ZARAŹLIWY
4. ENTUZJAZM JEST ZARAŹLIWY

48 SPOSOBY SKUTECZNEGO PRZEKONYWANIA
- PODSUMOWANIE -

49 PRZEMAWIANIE DO UCZUĆ I EMOCJI

50 PROPONOWANIE KONKRETNEGO PLANU POSTĘPOWANIA Z WYRAŹNIE WYPUNKTOWANYMI KROKAMI

51 PODKREŚLANIE NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI ODMIENNEGO DZIAŁANIA, KTÓRYCH PRZYJĘCIE PLANU POZWOLI UNIKNĄĆ

52 PODKREŚLANIE, ŻE POMYSŁEM ZAINSPIROWAŁA NAS OSOBA, KTÓRĄ STARAMY SIĘ PRZEKONAĆ

53 PODKREŚLANIE, ŻE NOWY SPOSÓB MYŚLENIA JEST SPÓJNY Z TYM, JAKI PREZENTUJE NASZ ROZMÓWCA

54 OKAZYWANIE ZAPAŁU DO WŁASNEGO POMYSŁU

55 JAK POGODZIĆ I ZJEDNOCZYĆ GRUPĘ ORAZ SKŁONIĆ LUDZI DO WSPÓŁPRACY
????

56 NALEŻY WSKAZAĆ CEL/ ZAGROŻENIE ZEWNĘTRZNE

57 NALEŻY ZJEDNOCZYĆ GRUPĘ W OPOZYCJI DO INNEJ GRUPY Z NIĄ RYWALIZUJĄCEJ

58 JAK ZMNIEJSZYĆ RYZYKO KONFLIKTÓW POMIĘDZY OSOBAMI, KTÓRE SIĘ NIE LUBIĄ
???

59 PODCZAS SPOTKAŃ NALEŻY ZWAŚNIONE OSOBY SADZAĆ OBOK SIEBIE

60 NIE WOLNO STWORZYĆ SYTUACJI, W KTÓREJ JEDNA ZE ZWAŚNIONYCH OSÓB PODLAGAŁABY DRUGIEJ

61 NALEŻY ZWAŚNIONYM OSOBOM STWARZAĆ CZĘSTE OKAZJE DO KONTAKTÓW

62 NALEŻY STWARZAĆ SYTUACJE, W KTÓRYCH ZWAŚNIONE OSOBY MUSIAŁYBY PODAĆ SOBIE RĘCE

63 JAK PRZEKONAĆ UPARTĄ OSOBĘ DO ZMIANY ZDANIA
???

64 A OSOBA, KTÓRA Z REGUŁY NA WSZYSTKO MÓWI „NIE”. OBOJĘTNIE O CO CHODZI, Z GÓRY WIADOMO, ŻE JEJ SIĘ NIE SPODOBA. WSZYSTKO, CO NOWE, BUDZI W NIEJ LĘK I NIECHĘĆ

65 B. CZŁOWIEK UPRZEDZONY WOBEC CIEBIE. BEZ WZGLĘDU NA TO, JAK DOBRY JEST TWÓJ POMYSŁ, WYSTARCZY, ŻE POCHODZI OD CIEBIE, BY ZOSTAŁ ODRZUCONY

66 C. OSOBA, KTÓREJ WŁAŚNIE PRZYTRAFIŁA SIĘ PRZYKRA HISTORIA. NIE MA TO NIC WSPÓLNEGO Z TOBĄ, ALE OSOBA ZOSTAŁA ZROBIONA W KONIA I STRACIŁA ZAUFANIE DO SWOICH KOMPETENCJI

67 D. CZŁOWIEK, KTÓREMU NIE PODOBA SIĘ CAŁA SYTUACJA. TO, CO PROPONUJESZ JEST SPRZECZNE Z JEGO WYOBRAŻENIEM O WŁASNEJ OSOBIE – JAKI JEST I JAK POSTĘPUJE

68 JAKA JEST METODA NA „UPARCIUCHA” A, B, C
???

69 KROK 1: SKŁONIENIE GO DO AKCEPATACJI POMYSŁU LUB ROZUMOWANIA ANALOGICZNEGO DO TEGO, JAKI ZAMIERZASZ ZAPROPONOWAĆ

70 KROK 2: POSTAWIENIE PRZESZKODY NA DRODZE DO PROPONOWANEGO CELU I STWORZENIE OKAZJI, BY „UPARCIUCH” JĄ PRZEZWYCIĘŻYŁ

71 JAKA JEST METODA NA „UPARCIUCHA” D
???

72 ZMIEŃ SPOSÓB, W JAKI POSTRZEGA SIEBIE I ŚWIAT

73 NIE ODDZIELAJ POCZUCIA TOŻSAMOŚCI „UPARCIUCHA” OD JEGO POCZYNAŃ

74 ZBLIŻ MNIEMANIE, JAKIE ŻYWI DANA OSOBA NA SWÓJ TEMAT DO JEJ POSTĘPOWANIA

75 GDY KTOŚ ZAWZIĘCIE BRONI WŁASNEGO ZDANIA, ZMIEŃ JEDNO CO MOŻESZ ZMIENIĆ, JEGO FIZJOLOGIĘ

76 JEŚLI TO MOŻLIWE, PODKREŚL ROLĘ OSOBY, KTÓRĄ PRZEKONUJESZ, W POWSTANIU PROPONOWANEJ KONCEPCJI

77 ROZPATRZ DOBRE I ZŁE STRONY SWOJEJ PROPOZYCJI, ZACZYNAJĄC OD DOBRYCH (EFEKT DOMINACJI PIERWSZEGO WRAŻENIA)

78 ŁATWIEJ PRZEKONAĆ OSOBĘ, KTÓREJ WCZEŚNIEJ PRZYZNAŁO SIĘ RACJĘ (WZAJEMNOŚĆ PERSWAZJI)

79 SPRÓBUJ TAK ZAARANŻOWAĆ SYTUACJĘ, ABY PODWYŻSZYĆ SAMOŚWIADOMOŚĆ ROZMÓWCY

80 ZANIM POPROSISZ O POWTÓRNE ROZWAŻENIE TWOJEJ PROPOZYCJI, DOSTARCZ ŚWIEŻYCH INFORMACJI

81

82 JAK PRZEKONAĆ UPARTĄ OSOBĘ DO ZMIANY ZDANIA
- PODSUMOWANIE -

83 1. SKŁOŃ JĄ DO AKCEPTACJI POMYSŁU LUB ROZUMOWANIA ANALOGICZNEGO DO TEGO, JAKI ZAMIERZASZ ZAPROPONOWAĆ

84 2. POSTAW PRZESZKODY NA DRODZE DO REALIZACJI CELU I STWÓRZ JEJ OKAZJĘ, ABY JE PRZEZWYCIĘŻYŁA

85 WPŁYŃ NA JEJ FIZJOLOGIĘ
3. WPŁYŃ NA JEJ FIZJOLOGIĘ

86 4. ZANIM POPROSISZ O PONOWNE ROZWAŻENIE TWOJEJ PROPOZYCJI, DOSTARCZ ŚWIEŻYCH INFORMACJI

87 PRZYPOMNIJ, ŻE DAŁEŚ SIĘ JEJ OSTATNIO PRZEKONAĆ
5. PRZYPOMNIJ, ŻE DAŁEŚ SIĘ JEJ OSTATNIO PRZEKONAĆ

88 ROZPATRZ DOBRE I ZŁE STRONY SWOJEJ PROPOZYCJI
6. ROZPATRZ DOBRE I ZŁE STRONY SWOJEJ PROPOZYCJI

89 7. PODKREŚL ROLĘ OSOBY, KTÓRĄ PRZEKONUJESZ, W POWSTANIU PREZENTOWANEJ KONCEPCJI

90 JAK RADZIĆ SOBIE ZE SKARGAMI I ZAŻALENIAMI
???

91

92 ZAPYTAJ, CZEGO DANA OSOBA OCZEKUJE OD CIEBIE
WYSŁUCHAJ PRZYZNAJ RACJĘ „UGŁASKAJ EGO” ZAPYTAJ, CZEGO DANA OSOBA OCZEKUJE OD CIEBIE

93 JAKIE CZYNNIKI SKŁADAJĄ SIĘ NA DYNAMICZNE I SKUTECZNE PRZYWODZTWO
???

94

95

96 MECHANIZMY PRZYWÓDZTWA
OSOBOWOŚĆ LIDERA MECHANIZMY PRZYWÓDZTWA

97 OSOBISTE ODDZIAŁYWANIE
OSOBOWOŚĆ LIDERA: IDENTYFIKACJA POKORA PROSTOTA OSOBISTE ODDZIAŁYWANIE

98 JAK WPŁYWAĆ NA CZŁONKÓW ZESPOŁU, BY ZAPEWNIĆ SOBIE ICH WSPÓŁPRACĘ
???

99 NIGDY NIE MYL ŻARLIWOŚCI Z AUTORYTETEM

100 NIGDY NIE PODNOŚ GŁOSU NA PODWŁADNYCH

101

102 OKAZUJ WSZYSTKIM SZACUNEK

103 WZBUDZAJ W LUDZIACH ICH WIARĘ WE WŁASNE SIŁY

104 MECHANIZMY PRZYWÓDZTWA:
DOPUSZCZANIE ODPOWIEDNIEGO POZIOMU WKŁADU SZEREGOWYCH CZŁONKÓW ORGANIZACJI W PODEJMOWANIE DECYZJI

105

106 PSYCHOLOGICZNE TAJNIKI PRZYWÓDZTWA
- PODSUMOWANIE -

107 NIE ODRYWANIE SIĘ OD GRUPY I POZOSTAWANIE JEJ CZĘŚCIĄ

108 POKORA PRZYWÓDCY I NIE STWARZANIE PRZEZ NIEGO BARIER W KONTAKTACH Z PODWŁADNYMI

109 UPOWSZECHNIANIE JASNYCH, PROSTYCH I UPORZĄDKOWANYCH WIZJI

110 NIE MYLENIE EGZALTACJI Z AUTORYTETEM

111 NIE UDZIELANIE PUBLICZNYCH REPRYMEND

112 OKREŚLENIE OPTYMALNEGO POZIOMU UCZESTNICTWA

113 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! ...Ach... i jeszcze jedno...

114


Pobierz ppt "ORGANIZACJA I KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google