Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse strefy euro.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse strefy euro."— Zapis prezentacji:

1 Finanse strefy euro

2 Strefa euro Strefa euro zwana też Eurolandem lub obszarem euro obejmuje te kraje, które są pełnymi członkami Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW).

3 Członkostwo w UGW pełne, ograniczone.

4 Droga do UGW 1952 rok – Europejska Wspólnota Węgla i Stali,
1958 rok – Europejska Wspólnota Gospodarcza, 1958 rok – Europejska Wspólnota Energii Atomowej, 1993 rok – Unia Europejska, 1999 rok – Unia Gospodarcza i Walutowa.

5 Pełnoprawni członkowie UGW
1999 rok - Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Włochy, 2001 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok

6 Euro jako waluta narodowa
Jednostronna euroizacja – zastąpienie waluty narodowej przez euro bez uzyskania jednoznacznej akceptacji ze strony Unii

7 Historia euro 1999 – 2001 - międzybankowa waluta rozliczeniowa,
1 stycznia zastąpienie walut państw członkowskich strefy euro monetami i banknotami euro, 1 lipca 2002 – zakończenie akcji wymiany;

8 banknoty i monety euro Banknoty euro są drukowane pod bezpośrednią kontrolą Europejskiego Banku Centralnego Monety są produkowane przez mennice poszczególnych krajów,

9 Monety euro 2 euro - awers 2 euro – rewers/przykłady/

10 Klauzula „opt-out” Specjalne traktowanie przyznane na mocy Traktatu z Maastricht, Prawo wyboru co do przyjęcia, bądź rezygnacji z przyjęcia wspólnej waluty, Klauzulą objęte 2 kraje.

11 Kryteria zbieżności zwane także kryteriami z Maastricht,
dopuszczenie do uczestnictwa w strefie euro tylko tych krajów, które charakteryzują się odpowiednio dobrą sytuacją gospodarczą i sytuacja ta jest zbliżona a nawet zbieżna z sytuacją innych potencjalnych krajów członkowskich.

12 Kryteria zbieżności Kryteria zbieżności monetarne fiskalne inflacja
deficyt budżetowy stopy procentowe dług publiczny kurs walutowy

13 ERM II Waluta kod Kurs centralny Zakres wahań korona duńska DKK
  2.25% korona estońska EEK     15% lit litewski LTL   łat łotewski LVL

14 Kryteria zbieżności – praktyczne zastosowanie?
Grecja – dług publiczny 105,2 % PKB, Włochy, Belgia, Austria - chronicznie zawyżony poziom długu publicznego, Niemcy, Francja – problemy z deficytem budżetowym, Irlandia – zawyżona inflacja.

15

16 Polityka pieniężna w Eurolandzie
wraz z polityką kursową, w odróżnieniu od polityki budżetowej, zostały przeniesione na szczebel ponadnarodowy, poszczególne państwa członkowskie nie mają autonomii w zakresie jej kształtowania, instrumenty tych polityk i ich poziom leżą w gestii organu odpowiedzialnego za kształtowanie polityki pieniężnej w strefie euro.

17 Polityka pieniężna w Eurolandzie
CEL: utrzymanie stabilności cen, Bez szkody dla tego celu ESBC może wspierać ogólne polityki gospodarcze we Wspólnocie (np.: wzrost gospodarczy, bezrobocie). Znaczący wpływ na określenie takiego celu polityki miało podejście Niemiec. Realizacja celu możliwa dzięki dużemu stopniowi niezależności ESBC.

18 Polityka pieniężna w Eurolandzie – stabilność cen
Początkowo – inflacja HICP w przedziale %, Ryzyko deflacji w krajach o wysokiej stabilności cen przyczyną rewizji podejścia ESBC, Od 2003 roku –inflacja HICP mniejsza niż dwa procent, ale jednocześnie bliska dwóch procent.

19 Polityka pieniężna w Eurolandzie – zagrożenie deflacją
zjawisko trudne do powstrzymania – przykład Japonii, szczególnie niebezpieczna, gdy w gospodarce występuje wiele zadłużonych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, spadające ceny powodują wzrost realnych stóp procentowych (r’), a w efekcie trudności z obsługą zadłużenia, nominalne stopy procentowe nie mogą być ujemne - deflacja powoduje w efekcie niemożność obniżenia realnych stóp procentowych.


Pobierz ppt "Finanse strefy euro."

Podobne prezentacje


Reklamy Google