Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski obszar gospodarczy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski obszar gospodarczy"— Zapis prezentacji:

1 Europejski obszar gospodarczy
European Economic Area EOG

2 Czas Powstania 2 maja 1992 roku w Oporto został podpisany układ w sprawie utworzenia Europejskiego Obszaru Gospodarczego .

3 Kraje Założycielskie EOG to :
Belgia, Dania, Francja, Grecja Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, RFN, Wielka Brytania i Włochy 5 państw EFTA tj Finlandia, Austria, Islandia, Norwegia , Szwecja

4 Obecnie uczestnikami EOG są :
18 państw UE , w tym 15 państw członkowskich 3 państwa EFTA ( Islandia , Lichtenstein, Norwegia,).

5 Kraje tworzące Europejski Obszar Gospodarczy
                  Kraje tworzące Europejski Obszar Gospodarczy    Kraje EFTA (z wyjątkiem Szwajcarii)    Kraje UE

6 EOG tworzy rynek liczący ok
EOG tworzy rynek liczący ok. 380 mln konsumentów na których przypada prawie 18 % importu i 20% exportu światowego, nie wliczając handlu z krajami członkowskimi.

7 Obejmuje obszar 3859 tyś. km z 379 mln mieszkańcami
Obejmuje obszar 3859 tyś. km z 379 mln mieszkańcami .Udział EEA w światowej produkcji przekroczył 40% .W 1993 roku wartość eksportu z EEA wyniosła 1615 mlna import 1679 mld $.

8 EOG opiera się na 4 fundamentalnych wolnościach :
swobodzie przepływu ludzi, kapitału, towarów Usług A także na jednolitym systemie wolnej konkurencji ustawodawstwa UE.

9 Cel EOG : Utworzenie dynamicznej ,jednolitej i zintegrowanej struktury gospodarczej ,opartej na wspólnych zasadach działania i jednakowych regułach konkurencji w stosunku do partnerów jak i krajów trzecich .Tak określone działania miały być osiągnięte głównie poprzez przepływ towarów przemysłowych ( ale tylko tych wyprodukowanych na terenie państw członkowskich , a nie produkowanych i importowanych poza EOG osób kapitału i usług).

10 Cel EOG Celem jest również dążenie do trwałego wzrostu gospodarczego i zmniejszenia bezrobocia.

11 W umowie brak jest zapisów regulujących sprawy rolnictwa , handlu artykułami rolnymi a także zniesienia kontroli celnej ( nadal przeprowadza się kontrole na granicach między krajami EFTA i UE ).

12 Zadania EOG EOG ustanawia wspólne zasady dotyczące
pomocy państwa, zamówień publicznych , wprowadza postanowienia w dziedzinie ochrony środowiska , edukacji, badań, rozwoju małych i średnich pb-stw, ochrony konsumenta , polityki społecznej i statystyki .

13 Organy EOG Rada Wspólny Komitet EOG Wspólny Komitet Parlamentarny
Komitet Doradczy


Pobierz ppt "Europejski obszar gospodarczy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google