Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizyta u naszego absolwenta w Stowarzyszeniu „EZG” Rok szkolny: 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizyta u naszego absolwenta w Stowarzyszeniu „EZG” Rok szkolny: 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1

2 Wizyta u naszego absolwenta w Stowarzyszeniu „EZG” Rok szkolny: 2014/2015

3 Nasz absolwent Jakub Szyma ń ski by ł uczniem naszej szko ł y w latach 2001 – 2007. Potem ucz ę szcza ł do Gimnazjum nr 3 w Zgierzu. Nast ę pnie chodzi ł do liceum, a teraz studiuje filologi ę hiszpa ń sk ą na U Ł. Od 2013 jest cz ł onkiem stowarzyszenia EZG.

4 Na pocz ą tku naszej wizyty dowiedzieli ś my si ę co nieco o stowarzyszeniu i o jego dzia ł alno ś ci. Poznali ś my tak ż e plan dzia ł a ń na poszczególne miesi ą ce.

5 Nast ę pnie, ze wzgl ę du na to, ż e nasz by ł y ucze ń studiuje filologi ę hiszpa ń sk ą, uczyli ś my si ę podstawowych zwrotów w j ę zyku hiszpa ń skim.

6 Potem zobaczyli ś my jak wygl ą da studio nagra ń. Dowiedzieli ś my si ę dlaczego wygl ą da tak, a nie inaczej. Wszyscy byli zaskoczeni!!!

7 Nast ę pnie ka ż dy z nas móg ł nagra ć swój g ł os i us ł ysze ć jak brzmia ł by on w radiu.

8 Gdy wszystkie g ł osy zosta ł y nagrane, dostali ś my p ł yt ę, która brzmia ł a tak:

9 Dzi ę kujemy za uwag ę


Pobierz ppt "Wizyta u naszego absolwenta w Stowarzyszeniu „EZG” Rok szkolny: 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google