Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cała prawda o rynku walutowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cała prawda o rynku walutowym"— Zapis prezentacji:

1 Cała prawda o rynku walutowym
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Cała prawda o rynku walutowym Paweł Nieradka X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

2 Rynek finansowy można podzielić na:
Rynek pieniężny (np. bony skarbowe) Rynek kapitałowy (np. akcje) Rynek walutowy (np. EUR/USD) O rynek kapitałowy i walutowy jest oparty: Rynek instrumentów pochodnych (opcje, CFDs, futures)

3 Rynek walutowy – rynek efektywny..?
Rynek walutowy (Forex) jako przykład rynku zbliżonego do rynku efektywnego Każda informacja istotna dla ceny aktywów na rynku forex jest jednocześnie dostępna dla wszystkich uczestników i ma swoje odzwierciedlenie w cenie aktywa, którego dotyczy. Różnorodność uczestników rynku forex – od największych banków na świecie do inwestorów indywidualnych. Największy na świecie wolumen obrotów. Bardzo niskie koszty transakcyjne.

4 Rynek walutowy jest rynkiem pozagiełdowym
OTC – Over the Counter Market Nie posiadający fizycznego miejsca obrotu, co znaczy że transakcje odbywają się pomiędzy uczestnikami rynku, którymi są: banki, przedsiębiorstwa, brokerzy walutowi, inwestorzy indywidualni; komunikujący się poprzez Internet i łącza telefoniczne. Podstawą rynku są realizowane 24 godziny na dobę (począwszy od Sydney, przez Tokyo, Londyn i Nowy Jork) transakcje między bankami i instytucjami finansowymi, które tworzą rynek międzybankowy. 4

5 Transakcje na rynku FOREX:
Rozliczenia transakcji międzypaństwowych Pożyczki międzybankowe Spekulacja Zabezpieczenie ryzyka kursowego 5

6 Kontrakty Różnic Kursowych (CFD) jako instrumenty pochodne
W przypadku walut kwotowania zawierają dwie ceny: cenę kupna (bid) oraz cenę sprzedaży (ask, offer), czyli propozycje po jakiej cenie firma finansowa lub działający za jej pośrednictwem inwestorzy są skłonni kupić lub sprzedać daną walutę. 6

7 Przykładowe kwotowania kursów walutowych
Symbol Bazowa Kwotowana BID ASK EURUSD Euro Dolar USDPLN Dolar Złoty USDJPY Dolar Jen 7

8 Dźwignia finansowa 8

9 Dźwignia finansowa pozwala inwestorom na otwieranie znacznych pozycji na rynku przy konieczności złożenia niewielkiego – wyrażonego jako procent wartości nominalnej – depozytu zabezpieczającego. Inwestorzy składając wolne środki jako depozyty zabezpieczające mogą zatem maksymalizować możliwe do osiągnięcia stopy zwrotu. Z drugiej strony dźwignia niesie ryzyko poniesienia strat przekraczających wartości straty dla standardowych inwestycji za pośrednictwem np. akcji. 9

10 Dźwignia finansowa a depozyt zabezpieczający
Jeśli: Depozyt = 100%, to dźwignia = 1:1 Depozyt = 20%, to dźwignia = 1:5 Depozyt = 5%, to dźwignia = 1:20 Depozyt = 3,4%, to dźwignia 1:29 Depozyt = 2%, to dźwignia 1:50 Depozyt = 1%, to dźwignia = 1:100

11 USD/PLN jako przykład pary walutowej
PLN – waluta kwotowana; służy do ustalenia wartości 1 pipsa (punktu). USD – waluta bazowa; służy do wyliczenia wartości depozytu zabezpieczającego. 11

12 Wartość depozytu zabezpieczającego
Wartość transakcji na rynku musi być zabezpieczona depozytem w wysokości: 1% - waluty 2% - indeksy 3% - surowce 7% - akcje Np.: kupno EUR/USD wymaga depozytu zabezpieczającego transakcję w wysokości Euro.

13 Wartość 1 punktu 100 000 EUR/USD * 0,0001 = 10 USD
Jak wyliczamy wartość 1 pipsa: Założenie - 1 lot EUR/USD: EUR/USD * 0, = 10 USD Wolumen transakcji Minimalny krok przesunięcia

14 Jak można to szybko policzyć?
Wyliczenie wartości depozytu i jednego pipsa pod tym adresem: – Arkusz wyceny pozycji (po uruchomieniu proszę zapoznać się z zakładką „przygotowanie arkusza” żeby działał poprawnie).

15 Możliwość zarabiania na wzroście jak i na spadku notowań danego instrumentu finansowego
15

16 Kurs wyjściowy USD/PLN = 2,55
Wzrost kursu danej pary oznacza umacnianie się waluty bazowej (pierwszej w parze), tym samym osłabianie waluty kwotowanej (druga w parze). Spadek kursu danej pary walutowej oznacza osłabianie się waluty bazowej i umacnianie waluty kwotowanej. Kurs wyjściowy USD/PLN = 2,55 USDPLN = 2,65 – umocnienie USD, osłabienie PLN USDPLN = 2,45 – osłabienie USD, umocnienie PLN 16

17 Przewidywany wzrost kursu USD/PLN
Kupno - pozycja długa Przewidywany wzrost kursu USD/PLN Wybór inwestora : Kupno USD/PLN po cenie 2.55 – pozycja długa Zysk 2.45 2.55 2.65 Kurs Strata 17

18 Sprzedaż - pozycja krótka
Przewidywany spadek kursu USD/PLN Wybór inwestora : Sprzedaż USD/PLN po cenie 2.55 – pozycja krótka Zysk 2.45 2.55 2.65 Kurs Strata 18

19 Pozycja krótka na USDPLN - przykład
Sprzedaż USDPLN (pozycja krótka, transakcja na spadki): zyskowna tylko gdy kurs znajdzie się poniżej ceny przy której wchodzimy na rynek (w przykładzie to 2.70)

20 Czynniki kształtujące ceny
Wpływ na postrzeganie przez inwestorów ceny danego instrumentu finansowego mogą mieć takie czynniki jak: stabilność polityczna koniunktura gospodarcza polityka banku centralnego wzrost/spadek awersji do ryzyka

21 Czynniki kształtujące ceny
Najważniejszym elementem kształtującym cenę na rynku jest nastawienie (popularnie - sentyment) inwestorów do danego aktywa. Niezależnie od tego jakie dane makroekonomiczne będą się ukazywały może to nie mieć żadnego wypływu na cenę aktywa (automatyczne systemy transakcyjne, analiza techniczna). Na rynku walutowym najważniejsze są oczekiwania jego uczestników co do przyszłej wartości danego aktywa.

22 Najistotniejsze publikacje makroekonomiczne
dane z rynku pracy USA, dane na temat inflacji, decyzja w sprawie stóp procentowych, dane na temat wzrostu gospodarczego, rynek nieruchomości.

23 Gdzie szukać publikacji makroekonomicznych?
– zakładka „Rynki i instrumenty”, kalendarium Inne ciekawe serwisy o gospodarce światowej: 23

24 Korelacje rynkowe: waluty-waluty
EUR/USD vs. USD/PLN

25 Dane z gospodarki Stanów Zjednoczonych w 2007r.
Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym 110 tys. (prognoza: 100 tys.) Stopa bezrobocia 4.7 % (prognoza: 4.7 %) Długość tygodnia pracy 33.8 godz. (prognoza: 33.8 godz.) Płaca za godzinę +0.4% (prognoza: 0.3%) Rewizja danych za sierpień: 89 tys. z – 4 tys.

26 Reakcja na dane (EUR/USD)

27 Reakcja na dane (USD/PLN)

28 Uzasadnienie reakcji Gwałtowne umocnienie USD wobec PLN spowodowane było reakcją EUR/USD wynikającą z rewizji na plus bardzo złych sierpniowych danych na temat liczby nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym: z -4 tys. do 89 tys. oraz lepszym od oczekiwań odczytem wrześniowym: 110 tys. wobec prognozy 100 tys. Umocnienie USD było jednak krótkotrwałe, co wynikało z ogólnego antydolarowego nastawienia na rynku spowodowanego oprócz ogólnej sytuacji w USA wcześniejszymi gorszymi danymi w sektorze produkcyjnym oraz usługowym (ISM manufacturing, ISM services).

29

30 Korelacje rynkowe surowce – waluty
USD - OIL Surowce kwotowane są w USD, w związku z tym osłabienie amerykańskiej waluty powoduje wzrost zainteresowania surowcami, gdyż są one tańsze inwestorom dysponującym inną walutą, np. EUR czy GBP. 30 30

31 Zależność kursu USD i OIL (negatywna korelacja)
Kurs USD/PLN = Koszt 100 baryłek ropy Brent = 7500 USD (kurs OIL 75 USD) Koszt w PLN = 7500 USD x USDPLN = PLN 31 31

32 Zależność kursu USD i OIL (negatywna korelacja)
Po pewnym czasie, w którym nastąpiło osłabienie USD: Kurs USD/PLN = Koszt 100 baryłek ropy Brent = 7500 USD (kurs OIL 75 USD) Koszt w PLN = 7500 USD x USDPLN = PLN 32 32

33 Zależność kursu USD i OIL (negatywna korelacja)
Kurs OIL 75 USD Kurs USDPLN = Koszt 100 baryłek ropy Brent = PLN Kurs USDPLN = Koszt 100 baryłek ropy Brent = PLN Niższy kurs dolara zwiększa popyt na ropę, a większy popyt winduje kurs surowca. 33 33

34

35 Wybrany przykład wpływu informacji makroekonomicznych na rynek walutowy

36 Decyzja w sprawie stóp procentowych
Podwyżka stóp procentowych oznacza dla większości inwestorów wyższą opłacalność bezpiecznych inwestycji w danym kraju. Wolny kapitał „krążący” po rynkach międzynarodowych bardzo szybko przenosi się na jego walutę powodując wzmocnienie jej wartości.

37 18 września 2007 : „Federalny Komitet ds
18 września 2007 : „Federalny Komitet ds. Otwartego Rynku (FOMC) obniżył dziś główną stopę funduszy federalnych w USA o 50 punktów bazowych do 4,75 proc. Ta decyzja nieco zaskakuje. Rynek, jakkolwiek dopuszczał obniżkę w tym wymiarze, to jednak stawiał na ruch o 25 punktów do poziomu 5 proc.”

38 Reakcja EUR/USD

39 Jak obniżka stóp procentowych w Stanach o 50 pb wpłynęła na rynek?
Indeksy ? Waluty kwotowane z USD? (EURUSD, USDPLN, USDJPY) Surowce? (Miedź, Ropa, Złoto) 39

40 Indeksy? (WIG20, Dow Jones) Waluty? (EURUSD, EURPLN, USDPLN)
Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 25 pb. Co się działo na rynku? Indeksy? (WIG20, Dow Jones) Waluty? (EURUSD, EURPLN, USDPLN) Surowce? (Miedz, Ropa, Złoto) Akcje? ( KGHM, PKN ORLEN) 40

41 Inne czynniki wpływające
na świat finansów

42 Polityka – czy rzeczywiście ma wpływ na świat finansów?
Np. Wybory Parlamentarne w Polsce w 2007 r.? Giełdy amerykańskie zamknęły się w piątek na -2.6%. W poniedziałek indeksy europejskie podążały w tym samym kierunku podczas gdy WIG20 stracił tylko -0.4%. Kurs EUR/PLN spadł z 3.68 PLN do 3.65 PLN. Zazwyczaj jednak wydarzenia polityczne mają śladowy wpływ na świat finansów. Wyjątek stanowią ostatnie decyzje podejmowane przez rządy w/s wygaszenia kryzysu zaufania na rynku finansowym. 42 42

43 Praktyczne rady dla inwestujących na rynku forex
43

44 Kilka ważnych i prostych zasad inwestowania
Zarządzanie ryzykiem to 50 % sukcesu – zawsze używaj zleceń obronnych typu Stop Loss (ew. Take profit). Kupuj wysoko -> Sprzedawaj wyżej – Sprzedawaj nisko -> Kupuj niżej. Nie próbuj trafiać w dołki lub szczyty. Nie używaj przesadnie ciasnych stop lossów. Poświęć więcej czasu na zidentyfikowanie dobrego punktu na wejście. 44 44

45 Kilka ważnych i prostych zasad inwestowania
Na rynku rosnącym miej pozycje długie lub neutralne – na rynku idącym w dół miej pozycje krótkie lub neutralne. Wielu ludzi zapomina o tej zasadzie i gra przeciw trendowi. Idź za najsilniejszym trendem na rynku. Nie zawracaj sobie głowy rynkami gdzie trend nie jest wystarczająco silny. 45 45

46 Kilka ważnych i prostych zasad inwestowania
Zaakceptuj straty, one są częścią gry. Nie ulegaj pokusie żeby przesuwać Stop Lossy ustawione zgodnie z zasadą zarządzania ryzykiem. Musisz rozumieć fundamenty stojące za twoimi pomysłami, ale musisz również znać analizę techniczną. Gdy twoje sygnały fundamentalne i techniczne wskazują ten sam kierunek masz duże szanse na zyskowną transakcję. 46 46

47 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
Dziękuję za uwagę Paweł Nieradka X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Warszawa ul. Ogrodowa 58 tel. (22) „Wszelkie treści oraz materiały udostępnione w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób podczas szkoleń X-Trade Brokers Dom Maklerski SA stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. z 2006 r. poz. Nr 90, poz. 631) i podlegają ochronie w rozumieniu tej ustaw.”


Pobierz ppt "Cała prawda o rynku walutowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google