Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Woda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Woda."— Zapis prezentacji:

1 Woda

2 Właściwości wody ☼ Temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm: 0°C = 273,15 K ☼ Temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm: 100°C = 373,15 K ☼ Gęstość = 1 g/cm3. ☼ Temperatura krytyczna: 374°C = 647,15 K ☼ Ciśnienie krytyczne: 220,6 atm = MPa ☼ Ciepło właściwe: 4187 J/(kg*K) = 1 kcal ☼ Ciesz ☼ Bezbarwna, bezwonna ☼ Dobrze przewodzi prąd

3 Woda jako cząsteczka Woda to tlenek wodoru, związek chemiczny o wzorze H2O.

4 Stany skupienia Woda w temperaturze pokojowej występuje w postaci cieczy. Woda w stanie gazowym to para wodna. W stanie skupienia stałym nazywamy ją lodem.

5 Obieg wody w przyrodzie

6 Czym jest hydrosfera? Hydrosfera jest wodną powłoką Ziemi przenikającą atmosferę i skorupę ziemską. Obejmuje wody występujące w przyrodzie w postaci gazowej, ciekłej i stałej. Hydrosferę stanowią: oceany, morza, jeziora, rzeki, bagna, pokrywa śnieżna, lodowce kontynentalne (lądolody), lodowce górskie, lód gruntowy (trwała marzłoć), wody podziemne oraz para wodna występująca w atmosferze (w troposferze) i skorupie ziemskiej. Hydrosfera pokrywa 70,8% powierzchni Ziemi w postaci wód otwartych i 2,5% powierzchni w postaci lodowców. Cechuje ją stałość zapasów wodnych (ok. 1,3 mld km3). Gromadzi ona głównie wody słone. Wody słodkie stanowią jedynie 2,5% objętości hydrosfery; najwięcej wód słodkich magazynują lodowce (69% wody słodkiej hydrosfery) i wody podziemne (30%).

7 Woda w przyrodzie Rzeki - wody płynąca stale lub okresowo w wyraźnym korycie opadającym w określonym kierunku. Rodzaje rzek: • rzeki stałe- woda stale płynie w korycie • rzeki epizodyczne- (chwilowe) woda płynie po ulewnych deszczach na pustynie (w czasie trwania burzy) • rzeki okresowe (sezonowe) płyną w okresach deszczowych, wysychają w porze ciepłej (letniej)

8 Woda w przyrodzie Morze - część oceanu oddzielona od jego otwartych wód przez: • Półwyspy • Łańcuchy wysp • Progi podwodne • Układ prądów morskich Podział mórz: • Morza otwarte - morza które mają szerokie połączenie z oceanem światowym np. Morze Arabskie • Morze wewnętrzne - otoczone są prawie ze wszystkich stron lądami, połączone z oceanem tylko cieśninami np. Morze Bałtyckie, Morze Śródziemne. • Morza przybrzeżne - oddzielone są od oceanu wyspami lub półwyspami np. Morze Japońskie • Morze między wyspowe - oddzielone od oceanu archipelagami wysp np. Morze Koralowe

9 Woda w przyrodzie Ocean - zawiera słona wodę, rozróżnia się: Ocean Spokojny, Ocean Atlantycki, Ocean Indyjski i Ocean Arktyczny. Ukształtowanie dna oceanicznego: • szelf • stok kontynentalny • basen oceaniczny • rów oceaniczny • grzbiet oceaniczny • góry pochodzenia wulkanicznego • podwodny kanion • gujot

10 Woda w przyrodzie Jezioro - śródlądowy zbiornik wody znajdujący się w obniżeniu terenu. Jeziora powstałe dzięki siłom natury określamy jako naturalne, natomiast utworzone przez człowieka nazywany jeziorami sztucznymi. Bagno - obszar trwale podmokły, porośnięty roślinnością przystosowaną do specyficznych warunków środowiska; powstaje w warunkach bardzo płytkiego zalegania wód podziemnych, utrudnionego odpływu wód gruntowych i opadowych, wokół wysięków i źródeł, w wyniku zarastania jezior i starorzeczy. Lodowiec - masa lodu powstała na lądzie z nagromadzonego i przekrystalizowanego śniegu, znajdująca się w stałym, powolnym ruchu; rozróżnia się lodowce kontynentalne (lądolód) i lodowce górskie.

11 Znaczenie wody Woda jest powszechnym rozpuszczalnikiem związków ustrojowych i niezbędnym uzupełnieniem pokarmu wszystkich znanych dotąd organizmów. Uczestniczy w przebiegu większości reakcji metabolicznych, stanowi środek transportu wewnątrzustrojowego: np. produktów przemiany materii, substancji odżywczych, hormonów, enzymów. Reguluje temperaturę i uczestniczy w reakcjach hydrolizy. Stanowi płynne środowisko niezbędne do usuwania końcowych produktów przemiany materii. Woda stanowi średnio 60% masy dorosłego człowieka, w przypadku noworodka ok. 15% więcej.

12 Napięcie powierzchniowe wody

13 Reakcja sodu z wodą Opis: Sód jest metalem bardzo reaktywnym w stosunku do tlenu i wody ale biernym wobec węglowodorów (przechowuje się go w nafcie). Podczas reakcji sodu z wodą wydziela się duża ilość energii, która wystarcza do jego stopienia. Powstały roztwór ma odczyn zasadowy i barwi fenoloftaleinę na malinowo a papierek uniwersalny na niebiesko. 2Na + H2O→2NaOH + H2↑

14 Woda jako zapalnik Opis: Nadtlenek sodowy (Na2O2) wymieszano z fosforem czerwonym i na mieszaninę wprowadzono kilka kropel wody. Powstająca w reakcji nadtlenku sodu z wodą, woda utleniona, rozkłada się na tlen (i wodę), który gwałtownie utlenia fosfor. Na2O2 + 2H2O → H2O2 + 2NaOH 2 H2O2 → 2H2O + O2 5O2 + 4P → P4O10

15 Woda jako produkt reakcji spalania węglowodorów
Spalanie całkowite C3H > 3 CO2 + 4 H2O Półspalanie 2C3H8 + 6 O > 6 CO + 8 H2O Spalanie niecałkowite C3H8 + 2 O > 3 C + 4 H2O

16 Otrzymywanie wodorotlenków
Tlenek metalu + woda BeO + H2O → Be(OH)2 Fe2O3 + H2O → 2 Fe(OH)3 Li2O + H2O → 2 LiOH Metal + woda 2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2 Ba + 2 H2O → Ba(OH)2 + H2 2 Al + 6 H2O → 2 Al(OH)3 + 3H2

17 Otrzymywanie kwasów tlenowych
Tlenek niemetalu + woda → kwas tlenowy NaO5 + H2O → 2 HNO3 SO3 + H2O → H2SO3 N2O3 + H2O → 2 HNO2 CO2 + H2O → H2CO3 SO2 + H2O → H2SO3 P2O5 + 3H2O → 2 H3PO4

18 Wykazanie, że woda jest dipolem
Opis: Zbliżenie naelektryzowanej laski ebonitowej powoduje odchylenie strumienia wody, ponieważ wytworzone wokół potartej laski pole elektryczne oddziałuje na strumień wody. Naładowany ujemnie ebonit przyciąga cząsteczki wody, które ustawiają się dodatnim biegunem dipola w kierunku pola elektrycznego

19 Zdjęcia wody

20 Zdjęcia wody

21 Wykonała: Maria Turek kl. III „b”


Pobierz ppt "Woda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google