Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słownik interaktywny o wodzie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słownik interaktywny o wodzie"— Zapis prezentacji:

1 Słownik interaktywny o wodzie
Spis Haseł Źródła Twórcy

2 Hasła: Powrót Bilans wodny Hydrosfera JEZIORO LODOWIEC OBIEG WODY
Ocean Plywy morskie Podzial morz Prady Morskie Rodzaje rzek Rodzaje wód *Adhezyjna *Demineralizowana *Destylowana *Głębinowa *Gorzka *Gruntowe *Kotłowa *Miękka *Opadowa *Pitna *Powierzchniowe *Przemysłowa *Słodkie *Słone *Twarda *Wodociągowa *Zaskórne *Źródlane Rzeka Morze Powrót

3 Bilans Wodny… jest to zestawienie strat i zysków wody w ciągu roku hydrologicznego (od listopada do października) ZYSKI WODNE *Opady atmosferyczne *Pozostałości poprzedniego okresu *Dopływ powierzchniowy lub podziemny z sąsiednich terenów STRATY WODNE *Parowanie *Wsiąkanie *Odpływ powierzchniowy i podziemny do sąsiednich terenów Powrót

4 Hydrosfera… Hydrosfera jest wodną powłoką Ziemi przenikającą atmosferę i skorupę ziemską. Obejmuje wody występujące w przyrodzie w postaci gazowej, ciekłej i stałej. Hydrosferę stanowią: oceany, morza, jeziora, rzeki, bagna, pokrywa śnieżna, lodowce kontynentalne (lądolody), lodowce górskie, lód gruntowy (trwała marzłoć), wody podziemne oraz para wodna występująca w atmosferze (w troposferze) i skorupie ziemskiej. Woda pokrywa ponad 70% powierzchni ziemi Powrót

5 Jezioro… śródlądowy zbiornik wody znajdujący się w obniżeniu terenu. Jeziora powstałe dzięki siłom natury określamy jako naturalne, natomiast utworzone przez człowieka nazywany jeziorami sztucznymi. Powrót

6 Lodowiec… masa lodu powstała na lądzie z nagromadzonego i przekrystalizowanego śniegu, znajdująca się w stałym, powolnym ruchu; rozróżnia się lodowce kontynentalne (lądolód) i lodowce górskie, składające się zwykle z pola firnowego i wypływających z niego mas lodu, zw. jęzorami lodowcowymi; najdłuższym lodowcem świata jest Lodowiec Fedczenki w Pamirze (77 km). Powrót

7 Obieg wody w przyrodzie…
Morza i oceany nieustannie parują.Woda zmienia stan skupienia a masy pary wodnej mieszają się z powietrzem.Przy dużej wilgotności powietrza następuje skraplanie pary wodnej do postaci małych kropelek,które tworzą widoczne skupienia–chmury.W wyniku ochładzania na niewielkich wysokościach powietrza zawierającego parę wodną, powstają mgły.Chmury niesione z wiatrem przemieszczają się nad powierzchnią lądów mórz i oceanów.W określonych warunkach drobniutkie kropelki łączą się ze sobą w większe krople i opadają na ziemię jako deszcz,śnieg lub grad.Ziemia wchłania opady atmosferyczne i gromadzi je w postaci wód gruntowych.W niektórych miejscach wody gruntowe wydostają się na powierzchnię i tak powstają źródła.Z nich biorą początek strumyki,te z kolei łączą się ze sobą w większe strumienie i rzeki,które wpadają do morza lub oceanu. Dalej

8 Tak zamyka się obieg wody w przyrodzie.Proces ten jest cykliczny.
Powrót

9 Ocean… wielka część hydrosfery ziemskiej, stanowiąca rozległy obszar słonej wody. Wody słone pokrywają w sumie blisko 3/4 powierzchni Ziemi (dokładnie 361 mln km2, czyli 70,8% powierzchni naszego globu). Układ kontynentów sprawia, że wyróżnia się oceany:Atlantycki,Spokojny, Indyjski,Arktyczny i Południowy. Powrót

10 Pływy Morskie… (przypływy i odpływy) - regularnie powtarzające się podnoszenie i opadanie poziomu wody w oceanie. Wywołuje je zjawisko pływowe, a konkretnie siły grawitacyjne Księżyca, oraz w mniejszym stopniu, Słońca oraz siła odśrodkowa wywołana obrotem Ziemi wokół środka ciężkości układu Ziemia - ciało niebieskie działające na naszą planetę. Przeciętny czas między przypływami wynosi 12 godzin i 24 minuty. Powrót

11 Podział Mórz…   Morza otwarte - morza które mają szerokie połączenie z oceanem światowym np. Morze Arabskie   Morze wewnętrzne - otoczone są prawie ze wszystkich stron lądami, połączone z oceanem tylko cieśninami np. Morze Bałtyckie, Morze Śródziemne.   Morza przybrzeżne - oddzielone są od oceanu wyspami lub półwyspami np. Morze Japońskie   Morze między wyspowe - oddzielone od oceanu archipelagami wysp np. Morze Koralowe Powrót

12 Prądy Morskie… masy wody płynące w wierzchniej warstwie oceanu; gdy temperatura "oceanicznej rzeki" jest wyższa od otaczającej wody, jest to prąd ciepły; gdy wody niesione przez prąd morski są chłodniejsze od otaczających wód, jest to prąd zimny. Powrót

13 Rodzaje Rzek rzeki stałe - woda stale płynie w korycie
 rzeki epizodyczne - (chwilowe) woda płynie po ulewnych deszczach na pustynie (w czasie trwania burzy)  rzeki okresowe (sezonowe) płyną w okresach deszczowych , wysychają w porze ciepłej (letniej) Powrót

14 Rodzaje Wód

15 Woda Adhezyjna woda błonkowata-powstaje w strefie aeracji wokół pojedynczych ziaren skalnych, które już osiągnęły maksymalną higroskopijność Powrót

16 Woda Demineralizowana
woda dejonizowana- pozbawiona obcych jonów przez wymianę ich na jony wodorowe, pochodzące z wymieniacza jonowego lub przez wielokrotną destylację. Powrót

17 Woda Destylowana woda pozbawiona, metodą destylacji, soli mineralnych oraz większości innych substancji ją zanieczyszczających. Zawiera rozpuszczone gazy (głównie dwutlenek węgla, także tlen i azot) oraz zanieczyszczenia lotnymi substancjami organicznymi. Powrót

18 Woda Głębinowa wody podziemne występujące głęboko pod powierzchnią Ziemi, izolowane od niej całkowicie Powrót

19 Woda Gorzka woda zawierająca rozpuszczone związki magnezu, głównie siarczanu (VI) magnezu zwanego solą gorzką Powrót

20 Wody Gruntowe wody podziemne, zalegające na większych głębokościach niż wody zaskórne. Powrót

21 Woda Kotłowa woda o małej twardości używana do zasilania kotłów parowych, kotłowni wodnych, chłodni kominowych, wież chłodniczych, urządzeń wyparnych, przemysłowych instalacji myjących i płuczących Powrót

22 Woda Miękka woda posiadająca niskie stężenie minerałów. Przeciwieństwo wody twardej. Posiada odczyn lekko kwaśny Powrót

23 Woda Opadowa spada na powierzchnię Ziemi w postaci opadów atmosferycznych (śnieg, grad, deszcz) Powrót

24 Woda Pitna czysta woda, która nadaje się do spożycia [bez zagrożenia dla zdrowia]. Zawiera odpowiednią ilość soli mineralnych Powrót

25 Wody Powierzchniowe wody występujące na powierzchni Ziemi, łatwe do bezpośredniego czerpania np. rzeka, morze, jezioro Powrót

26 Woda Przemysłowa zazwyczaj piątej klasy czystości, której skład chemiczny lub bakteriologiczny nie zezwala na używanie jej do celów spożywczych ani w gospodarstwie domowym, ale może być używana w celach technologicznych. Zwykle nie jest ona poddawana procesom oczyszczania, czasem zaś specjalnie preparowana Powrót

27 Wody Słodkie woda zawierająca stosunkowo niewiele ilości soli [zasolenie poniżej 0,5 ], całość wody słodkiej na kuli ziemskiej pochodzi z procesów parowania i skraplania Powrót

28 Wody Słone morska- występuje w morzach i oceanach. W wodzie tej jest rozpuszczone tysiące związków chemicznych i prawie wszystkie pierwiastki chemiczne Powrót

29 Woda Twarda woda zawierająca znaczne stężenie soli różnych metali, a zwłaszcza wapnia i magnezu, np. chlorków, siarczanów (VI), wodorowęglanów wapnia i magnezu Powrót

30 Woda Wodociągowa woda dostarczana do mieszkań, za pośrednictwem komunalnej sieci wodociągowej. Jest to najczęściej uzdatniana woda rzeczna lub z ujęć podziemnych Powrót

31 Wody Zaskórne wierzchówki-wody podziemne, znajdujące się płytko pod powierzchnią Ziemi Powrót

32 Wody Źródlane naturalna woda wypływająca głównie z gór i wód podziemnych Powrót

33 Rzeka… naturalny, powierzchniowy ciek wodny płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek wodny o powierzchni dorzecza powyżej 100 km². Rzeka może być stała, okresowa (prowadząca wodę okresowo, co jakiś czas) lub efemeryczna (prowadząca wodę rzadko i nieregularnie) Powrót

34 Morze… część oceanu, mniej lub bardziej wyraźnie oddzielona od pozostałych jego części brzegami kontynentu, wyspami lub wzniesieniem dna. Ze względu na utrudnioną wymianę wód, morza charakteryzują się indywidualnymi cechami. Zbiór tych cech nazywa się ustrojem hydrologicznym. Ogólna powierzchnia mórz na Ziemi wynosi ok. 40 mln km² (co stanowi ok. 11% powierzchni oceanu światowego). Powrót

35 Źródła: TŁA: * WIADOMOŚCI I OBRAZY: * * * * * * * Powrót

36 Wykonała: Kinga Niżnik Kl. IIIa Powrót


Pobierz ppt "Słownik interaktywny o wodzie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google