Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mangan (Mn).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mangan (Mn)."— Zapis prezentacji:

1 Mangan (Mn)

2 Mangan w układzie okresowym

3 Mangan: Grupa - VII B manganowce Okres - 4 Liczba atomowa - 25
Liczba masowa Liczba elektronów - 25 Liczba neutronów - 30 Liczba protonów - 25

4 Mangan jest srebrzystoszarym metalem z różowym odcieniem
Mangan jest srebrzystoszarym metalem z różowym odcieniem. Jest twardy i kruchy. W przyrodzie występuje w postaci tylko jednego izotopu. Jest dość aktywny chemicznie.

5 Budowa manganu Konfiguracja elektronowa manganu
[25Mn]: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 Mangan ma 7 elektronów walencyjnych. Mangan występuje w związkach chemicznych na stopniach utlenienia od +II do +VII.

6 brunatny tlenek manganu (IV) intensywnie fioletowe aniony
bezbarwne kationy Mn2+ zielone aniony MnO42- brunatny tlenek manganu (IV) MnO2 intensywnie fioletowe aniony MnO4- +II +IV +VI +VII stopień utlenienia

7 Właściwości chemiczne:
Mangan jest metalem średnio aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. Łatwo reaguje z siarką, węglem i azotem - w atmosferze którego zapala się po ogrzaniu do temperatury 1500 K dając azotek Mn3N2. Z powietrzem w temperaturze pokojowej nie reaguje. Rozdrobniony utlenia się łatwo. Łatwo rozpuszcza się w kwasach nieutleniających z wydzieleniem wodoru. Bardzo silnie rozdrobniony może rozkładać wodę. Tlenek manganu (IV) MnO2 wykazuje charakter amfoteryczny.

8 Związki Manganu:

9

10 Ale ich właściwości utleniające zależą od odczynu roztworu!!!
Związki manganu występującego na +VII stopniu utlenienia są silnymi utleniaczami. Ale ich właściwości utleniające zależą od odczynu roztworu!!! rozcieńczony roztwór manganianu (VII) potasu KMnO4

11 Redukcja anionu MnO4- w środowisku kwaśnym
roztwór kwasu siarkowego (VI) roztwór manganianu (VII) potasu reduktor – roztwór siarczanu (IV) potasu

12 W obecności reduktora jony MnO4- ulegają redukcji w środowisku kwaśnym aż o pięć stopni utlenienia.
Roztwór zakwaszonego reduktora (K2SO3) odbarwia aniony manganianowe (VII), gdyż powstają bezbarwne kationy manganu (II)

13 Bezbarwny roztwór po redukcji KMnO4 w środowisku kwaśnym.

14 Redukcja anionu MnO4- w środowisku obojętnym.
Roztwór manganianu (VII) potasu. Reduktor – roztwór siarczanu (IV) potasu.

15 W obecności reduktora jony MnO4- ulegają redukcji w środowisku obojętnym o trzy stopnie utlenienia.
Rozcieńczony wodą roztwór reduktora (K2SO3) reaguje z anionami manganianowymi(VII). Roztwór staje się brunatny, po chwili wytrąca się brunatny osad MnO2.

16 Nazwa zwyczajowa MnO2 to braunsztyn.
Brunatny osad tlenku manganu (IV) MnO2 powstały po redukcji KMnO4 w środowisku obojętnym. Nazwa zwyczajowa MnO2 to braunsztyn.

17 Redukcja anionu MnO4- w środowisku zasadowym.
roztwór zasady (np:sodowej, potasowej) reduktor – roztwór siarczanu (IV) potasu roztwór manganianu (VII) potasu

18 W obecności reduktora jony MnO4- ulegają redukcji w środowisku zasadowym do jonów MnO42-
Zalkalizowany roztwór reduktora (K2SO3) reaguje z anionami manganianowymi(VII). Roztwór staje się zielony, ale barwa po pewnym czasie się zmienia.

19 Zielony kolor roztwór zawdzięcza powstałym nietrwałym jonom manganianowym (VI) MnO42-.

20 Mn2+ MnO42- MnO4- MnO2 reduktor, środowisko kwaśne
reduktor, środowisko zasadowe reduktor, środowisko obojętne MnO2

21 Znaczenie manganu dla organizmu
Mangan jest mikroelementem niezbędnym do funkcjonowania enzymów biorących udział w tworzeniu tkanki kostnej i tkanki łącznej oraz uczestniczących w regulacji glukoneogenezy. Aktywnie wpływa na biosyntezę cholesterolu, metabolizm insuliny oraz inne rodzaje przemiany materii.

22 Znaczenie manganu dla organizmu cd.
W większości przypadków mangan nie jest strukturalnym składnikiem enzymów, ale wpływa na ich aktywność katalityczną. Szczególne znaczenie posiada mangan w podtrzymaniu czynności gruczołów płciowych, narządu ruchu, układu nerwowego i immunologicznego. Mikroelement ten jest niezbędny w profilaktyce rozwoju cukrzycy, patologii tarczycy i niewydolności tętnic wieńcowych serca.

23 Występowanie: Mangan jest najbardziej, po żelazie, rozpowszechnionym pierwiastkiem ciężkim. Nie występuje w postaci wolnego pierwiastka poza meteorytami i tzw. konkrecjami manganowo-żelazowymi spotykanymi na dnie oceanów. Konkrecje te będą prawdopodobnym źródłem manganu i innych metali w przyszłości. Zawartość w skorupie ziemskiej - 0,085% wag.

24 Przygotowała: Sylwia Skotniczna IIa
Koniec Przygotowała: Sylwia Skotniczna IIa

25 Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mangan


Pobierz ppt "Mangan (Mn)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google