Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UKSZTAŁTOWANIE DNA OCEANICZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UKSZTAŁTOWANIE DNA OCEANICZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 UKSZTAŁTOWANIE DNA OCEANICZNEGO

2 Topografia dna Oceanu Światowego

3 Topografia dna Oceanu Światowego

4 Krzywa hipsograficzna jest wykresem przedstawiającym udział powierzchni Ziemi poszczególnych wysokości bezwzględnych.

5

6 W dnie oceanicznym wyraźnie widoczne są trzy części:
-szelf -skłon kontynentalny -łoże oceaniczne

7 Łoże oceaniczne

8 SZELF Ang. Shelf- półka Strefa dna morskiego wzdłuż kontynentu
Oddzielona wyraźnym załamaniem od skłonu kontynentalnego. Obniża się pod bardzo małym kątem około 0,07º Budowa geologiczna zbliżona do budowy przyległego kontynentu. Szerokość szelfu- od 15-20km u zach. Wybrzeży Am. Południowej na Atlantyku, do 1400km na Morzu Barentsa

9

10 Od otwartego oceanu szelf kończy się krawędzią
Dno na skutek trwającej przez długi czas działalności tektonicznej i lodowcowej jest bardzo urozmaicone….

11 Największe formy szelfowe:
Moreny Fiordy Głębie Głębie na Morzu Bałtyckim

12 Mapa dna Atlantyku, okolice Nowego Jorku. Podmorskie pradoliny rzek.

13 Do mniejszych form szelfowych zaliczamy:
Podwodne progi Ławice Płycizny

14 Mielizny

15 SKŁON KONTYNENTALNY Podmorski stok kontynentu opadający od szelfu do głębi oceanicznej Nachylenie 3º na Oc. Atlantyckim i Indyjskim, 5º na Oc. Spokojnym Ok. 18%pow. Dna oceanów i mórz

16 Stok kontynentalny

17 Występują tu takie formy jak:
Terasy (półki) Rynny Uskoki Urwiska Grzbiety

18 Kaniony podmorskie głęboka, stroma dolina V-kształtna

19 Najczęściej są to morskie przedłużenia rzek

20 Kanion podmorski prądy zawiesinowe przenoszą materiał pochodzenia lądowego, proces ten przypomina tworzenie się lawin na lądzie.

21 ŁOŻE OCEANU Zajmuje ok. 80% dna oceanicznego
Znajdują się na nim wzniesienia, obszary płaskie oraz doliny.

22 Grzbiety Śródoceaniczne
To pasma wzniesień pochodzenia wulkanicznego o dużej rozciągłości. Na Atlantyku- Grzbiet Śródatlantycki o długości ponad km. Szerokość grzbietów dochodzi do 3000km, niekiedy tworzą wyspy…

23 Islandia

24 Grzbiety są obszarami aktywnymi wulkanicznie i sejsmicznie

25 Otwierający się ryft Morza Czerwonego jest być może zaczątkiem
W osiowej części grzbietów charakterystyczne są rozpadliska- ryfty, o szerokości od 30 do 60km i ponad 2000m głębokości w stosunku do grzbietów. Otwierający się ryft Morza Czerwonego jest być może zaczątkiem nowego oceanu.

26 Góry podmorskie formy wulkaniczne, mają nieco ponad 1000m wys.
Niektóre z nich wystają ponad powierzchnię oceanu, tworząc wyspy bądź archipelagi wysp. HAWAJE

27 Rozległe, płaskie wzniesienia
Niektóre wystają ponad zwierciadło wody, Wzniesienia Falklandzkie, Bermudzkie.

28 Równiny abisalne Rozległe, płaskie o nieurozmaiconej rzeźbie; znajdują się na głębokości m i zbudowane są głównie ze skał pochodzenia wulkanicznego – bazaltów, przykrytych warstwą różnorodnych osadów.

29 Baseny oceaniczne- zagłębienia w dnie oceanicznym, głębokie od 3 do 7km;
Basen Norweski Basen Mozambicki Basen Chilijski

30 Rowy oceaniczne Rów Mariański - najgłębszy rów oceaniczny na świecie,
położony w zachodniej części Oceanu Spokojnego, na południowy wschód od Marianów. Ciągnie się łukiem o długości blisko 2000km.

31 Rowy oceaniczne obniżenie dna oceanu, podłużne (do kilku tys. km), wąskie (kilkadziesiąt do ponad 100 km) i głębokie (powyżej 6000 m głębokości), o stromych zboczach i płaskim dnie, występujące przeważnie na skraju płyty oceanicznej w sąsiedztwie łańcuchów wysp wulkanicznych lub górzystych brzegów kontynentalnych. Zbocza od strony łuku wysp lub kontynentu są bardziej strome i odznaczają się silną sejsmicznością.

32 Rów Mariański Rów Japoński

33 Rów Japoński

34 OGNISTY PIERŚCIEŃ


Pobierz ppt "UKSZTAŁTOWANIE DNA OCEANICZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google