Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym jest model(własnego)-ja?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym jest model(własnego)-ja?"— Zapis prezentacji:

1 Czym jest model(własnego)-ja?
Marcin Leszczyński Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

2 Nauka o świadomości Dennett, Consciousness Explained
Flanagan, Consciousness Reconsidered Metzinger, Being No One

3 Centralne Twierdzenie Ontologiczne
Nie istnieje ja substancjalne; Możemy wyeliminować pojęcie ja jako teoretycznego konstruktu. To, co zwykliśmy nazywać pojęciem ja jest specjalnym rodzajem treści reprezentacyjnej (treść modelu(własnego)-ja)

4 W poszukiwaniu świętego Graala
Od reprezentacyjnych własności modelu (własnego)-ja Do świadomego doświadczenia fenomenalnych własności siebie

5 Reprezentacyjny charakter modelu(własnego)-ja
Model(własnego)-ja składa się jedynie ze złożonych, dynamicznych stanów systemu; Modele(własnego)-ja są przezroczystymi narzędziami systemu przetwarzającego informacje; Model może być opisywany na wielu poziomach; Poczucie substancjalności, esencjonalności, indywidualności są specjalnymi formami świadomej treści reprezentacyjnej; Reprezentacyjna struktura doświadczenia integrowana w oknie jednoczesności i rozpoznawana jako spójny model (przezroczystość).

6 Struktura modelu(własnego)-ja
self-presentation -- komponent bottom-up poruszany przez zmysły; self-simulation -- generator hipotez o aktualnym stanie systemu; self-representation -- funkcjonalny, mniej lub bardziej adekwatny obraz systemu mojość

7 Mineness Charakterystyczna dla wszystkich fenomenalnych treści reprezentacyjnych związanych z systemem Funkcjonalnie orientuje model świata, który umożliwia działanie Np. „I am someone”; „I experience myself as being identical through time”

8 Czteropoziomowy charakter nauki o świadomości
Poziom fenomenologicznego opisu Poziom analizy treści reprezentacyjnej Poziom funkcjonalnych korelatów Poziom neuronalnych korelatów

9 Globalność modelu Gph: X jest świadome – mam możliwość bezpośredniego reagowania na X. („Oooo Pan B. Podłożę mu nogę”) Gr: osadzenie w funkcjonalnie aktywnym modelu świata - całościowa, spójna reprezentacja realności (interakcja dwóch modeli – świat i ja) Gf: HOB (Highest-order binding); w modelu(własnego)-ja dynamiczna unifikacja; top-down i najszerszy zakres integracji Gn: potrzeba teoretycznego modelu, który pozwoli szukać neuronalnych własności mechanizmów globalnej integracji; rozproszone procesy, które będą realizacją poziomu funkcjonalnego

10 Przezroczystość modelu
Pph: system-model ale autoepistemic closure nie pozwala poznać naszej reprezentacyjnej natury. Pr: złożony, neuronalny wzór pobudzenia; przezroczystość dostarcza niezawodnego sposobu wydobywania informacji związanej z systemem (self-object) Pf: Przezroczysty model czyni system egoistycznym. Stąd bierze się poczucie indywidualności i naiwny realizm. Pn: niewiele wiadomo. Dużo do zrobienia

11 Jak to działa? Syndrom Antona: uszkodzenie w płacie potylicznym
uszkodzenie fenomenalnego modelu-świata wadliwe funkcjonowanie self-representation nieadekwatność modelu(własnego)-ja Syndrom Cotarda: przekonanie o własnym nieistnieniu; złudzenie utraty części ciała nieprzezroczystość modelu(własnego)-ja; uwagowa dostępność utrata przezroczystości - dezintegracja

12 Podsumowanie Cztery poziomy opisu Centralne Twierdzenie Ontologiczne
Model(własnego)-ja Globalność, Przezroczystość jako podstawowe cechy modelu(własnego)-ja

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Czym jest model(własnego)-ja?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google